Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


03. veebruar 2003
Tartu Veevärk AS kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise vee- ja kanalisatsiooni plasttorude hankele, mis on vajalikud AS Tartu Veevärk planeeritavatel ehitustel, rekonstrueerimistöödel jne. objektidel aastal 2003. Hankesse arvestatakse ka Ostja poolt sisseostetavate objektide materjalide tarve. Pakkumismenetluses osalemise kirjalikud taotlused esitada aadressil: Tähe 118, V korrus, Tartu 51013,hiljemalt 13. veebruar 2003 kell 14.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: 1.Taotleja esindajal peab olema kirjalik volitus allkirjaõiguse kohta pakkumisel. 2.Taotleja peab olema registreeritud riiklikus registris. 3.Taotlejal peavad olema eelnevad kogemused plasttorude müügi osas. 4.Taotlejal peab olema kehtiv tegevusluba. 5.Taotleja peab olema maksevõimeline ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust. 6.Taotleja paeb olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas. 7.Taotleja peab olma täitnud nõuetekohaselt viimase kolme aasta jooksul temaga sõlmitud töövõtulepingud. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: 1.Taotleja on kohustatud esitama taotluse kinnises ümbrikus. 2.Taotluse koosseisu kuuluvad dokumendid peavad olema signeeritud ja nummerdatud. 3.Esitatav dokumentatsioon peab sisaldama informatsiooni kõigi käesoleva kutse kvalifitseerimise tingimustes ja nõuetes esitatud tingimuste täitmise kohta. 4.Taotlus peab olema esitatud kahes eksemplaris, millest üks on originaal. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1.Pakkumisdokumentide sisukord. 2.Kirjalik volitus Taotleja esindajale allkirjaõiguse kohta pakkumisel. 3.Eesti residentidel kehtiv registreerimiskaardi ärakirja originaal või selle koopia, välisresidendi puhul notariaalselt kinnitatud vastava asukohamaa õiguspädeva organi väljastatud registreerimistunnistus. 4.Taotleja allkirjastatud kinnitus selle kohta, et tema vastu ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust. 5.Maksuameti tõend maksuvõla puudumise kohta, mis ei tohi taotluse esitamise päeval olla vanem kui 15 päeva. 6.Kohaliku omavalitsuse poolt väljaantud tõend(id), mis kinnitab võlgnevuse puudumist kohalike maksude osas. 7.Majandusaasta aruandest (täies mahus). 8.Kinnitus selle kohta, et Pakkuja on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt temaga sõlmitud töövõtulepingud. Nõutud informatsioon esitada vabas vormis, allkirjastatuna ettevõtte juhatuse liikme poolt. 9.Pakkuja ettevõtte iseloomustus (reklaammaterjal või Web-lehe asukoht). 10.Muude litsentside, tõendite ja dokumentide koopiad, mis tõendavad Taotleja ja tema töötajate kvalifikatsiooninõuete vastamist kvalifitseerimise tingimustes ja nõuetes esitatule.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 730 6200 tartuvesi@tartuvesi.ee
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Hange
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 13. veebr 2003
Teostamise tähtaeg 31. dets 2003