Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


03. veebruar 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartu linnas Pikk 14 Tartu \'Arengu\' alajaamas AS MTP- KÜHN kommertsmõõdusüsteemi rekonstrueerimiseks. Lisainformatsioon: Projekteerida mõõdusüsteemid nii, et arvestusssüsteemi voolutrafod asuksid alajaamast väljuva kaabelliinil, kusjuures faaside L1,L2 jaL3 pinged võtta eespool voolutrafosid Projekteerida mõõdusüsteem lühistus-lahutusklemmidega (Weidmüller WTL 6/1). Vajaminevad seadmed: meilt kombiarvesti E710DNVZ 3x230/400 V ning GSM modem. Ehitajalt:mõõtekilp, projektlahendus koos materjalide spetsifikatsiooniga 3 voolutrafot ( 3 x 400/5 ) ja mõõtesüsteemi väljaehitus. Projektlahendus kooskõlastada JV Mõõteteenuste sektoris enne tööde alustamist. Lisatingimused: Info objekti ja katkestuste tellimuse kohta piirkonna meistrilt Aivar Arvi tel 051 29 830 , mõõtesüsteemide väljaehitamine kooskõlastada Toivo Assak tel 053 403 350 või Kaido Ets 052 46 550. Tehnilised tingimused on väljastatud, Arengu alajaamas AS MTP-KÜHN, kommertsarvestussüsteemi rekonstrueerimiseks. ? Arvestussüsteem tuleb rekonstrueerida AS MTP-Kühn , liitumispiiril Eesti Energia AS Jaotusvõrguga Arengu alajaamas Nr.39. ? - voolutrafo ülekanne 400/5 . Arvestussüsteemi voolutrafode 400/5 A mõõtemähise täpsusklassiga 0,2S peavad asetsema kõigis faasides. Arvestussüsteemi elektrienergia arvestiteks kasutada impulssväljunditega kombiarvestit E710DNVZ 3x230/400 V ning GSM modemit andmete kogumiseks avalon süsteemis. Plommitav karp lahutus-lühistusklemmidega, pistikupesa modemi toiteks, modem ja arvesti paigaldada kioskalajaama välisseinale mõõtekilpi. Vana arvesti näidud fikseerida. Arvestussüsteem peab: ? Mõõtma aktiivenergia tarbimist, ? Mõõtma reaktiivenergiat kahes suunas, ? Mõõtma elektrienergia tarbimist vastavalt kehtestatud ajatariifile, ? Fikseerima elektrienergia tarbimise tunnivõimsusi. Arvestussüsteemi mõõteahelate ristlõiked valida vastavalt ahelate pikkustele ja arvestuslikele koormustele, kuid mitte alla 2,5 mm². Arvestussüsteemi mõõteahelad peavad olema autonoomsed, ilma vaheühendusteta.. Mõõteaparatuuri ja lisaseadmete paneel või arvestikilp peavad asetsema iseseisvalt sõltumatult teistest alajaamas asetsevatest paneelidest. Mõõtetrafode sekundaarklemmide ühendused peavad olema plommitavad. Mõõteahelad peavad olema arvestikilpi ühendatud läbi lahutus-lühistusklemmide, mis võimaldavad: ? Pingeahelate lahutamist, ? Voolutrafode sekundaarahelate ajutist lühistamist ja maandamist arvesti vahetamise ajal, ? Kontrollarvesti ühendamise korral voolude ümberjaotamist, ? Eristada selgelt pingeklemme vooluklemmidest ja eraldada erinevaid faase. Voolutrafode mõõtesekundaarahelate algus- (1S1) ja lõppklemmid (1S2) ühendada arvesti vastavate klemmidega läbi lahutus-lühistusklemmide. Klemmide tähistus peab olema loetav ja üheselt mõistetav Mõõteahelate projekteerimisel ja ehitamisel võtta aluseks Eesti Energia Elektrienergia arvestuse kommertsmõõtepunktide ehituse juhend madalpingepaigaldised. Mõõtepunkti projekt kooskõlastada projekteerijal Jaotusvõrgu arvestussüsteemide sektori, Tartu käiduosakonnaga ja tarbijaga. Kõik kommertsarvestussüsteemis kasutatavad taatluskohustuslikud seadmed peavad omama kehtivat taatlusperioodi (seadme peal peab olem vastav kleepekas) ja EV Standardiameti tüübikinnitust ning ehitusmaterjalid Elektrikontrollikeskuse heakskiitu. Kommertsmõõtepunkti vastuvõtmine ja käivitamine (pingestamine) toimub peale Jaotusvõrgu arvestussüsteemide sektori peaspetsialisti poolt koostatud käivitusloa ehk vastavasisulise akti koostamist. Tehnilised tingimused on kehtivad 6 kuud alates väljastamise kuupäevast. Johannes Mee arvestussüsteemide vaneminsener (tel 07 468 310; GSM 050 38 489). Hankelepingu täitmise tähtaeg on 28. veebruar 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 5. veebruarini kell 8.00 - 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumise esitamise tähtaeg on 6. veebruar 2003 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 071 68 256, faks 071 68 200 ja e-post Madis.Mandel@energia.ee, kontaktisik on Madis Mandel ja telefonil 071 68 307 või 051 29 830, kontaktisik on Aivar Arvi.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Pikk 14
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Pikk 14 TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil