Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering hoonete rekonstrueerimiseks ning neile maa-aluse ja kuni 4 maapealse korrusega juurdeehituse ehitamiseks.

22. detsember 2013
Kehtestati Narva mnt 80 detailplaneering. Detailplaneeringus on määratud Narva mnt 80 kinnistu kasutamise tingimused ja ehitusõigus ehitismälestisteks tunnistatud hoonete rekonstrueerimiseks ning neile maa-aluse ja kuni 4 maapealse korrusega juurdeehitise ehitamiseks. Narva mnt 80 kinnistu elamumaa sihtotstarvet ega piire ei muudeta.
Olemasolevad hooned on ette nähtud säilitada ja rekonstrueerida vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. Juurde on planeeritud ehitada kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hooneosa. Juurdeehitisega liidetakse kõik hooned üheks tervikuks. Hoonesse on kavandatud kokku kuni 15 korterit. Krundi hoonestustiheduseks kujuneb 1,2 ja hoonestatuse osakaaluks 44%.
Endise supelsalongi vannimaja moodustab Narva maantee ääres naaberkruntidel asuva hoonestusega ühtse tänavaseina. Detailplaneeringus on ette nähtud võimalus Georg Witte supelsalongi vannimaja katusekorruse välja ehitamiseks. Juurde ehitatav kuni 4-korruseline hooneosa on planeeritud Georg Witte supelsalongi vannimaja tagumisele küljele, ulatudes vannimaja tiibade vahel oleva majandushoone kohale kolmanda ja neljanda korruse ulatuses. Sisehoovis ühendatakse olemasolev hoone ja juurdeehitis klaaskatusega. Lähtutakse ajalooliste hoonete väärtusest ning vajadusest neid eksponeerida. Uus hooneosa loob ajaloolistele hoonetele selgesti eristuva väärika tausta. Juurdeehitis on planeeritud kuni 4-korruseline ja nii kõrguselt kui ka katusemaastikult Narva mnt 72, Narva mnt 74, Narva mnt 76 ja Narva mnt 78 krundil paiknevate korterelamutega sarnane. Planeeritud hoone ei ole kavandatud kõrgemana Narva mnt 78 ja Narva mnt 76 hoonest ega ka Narva mnt 72 hoone katuseharjast. Neljakorruselise hooneosa pikkus ei erine oluliselt Narva maantee äärsete hoonete fassaadide pikkusest. Neljakorruseline hooneosa ei mõju suuremana Narva maantee äärsetest hoonetest.
Krundil asuvad väheväärtuslikud ja tänavaruumi esteetiliselt risustavad puukuurid on ette nähtud lammutada.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 527 8598 t.viilup@phlaw.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
5113787 martin.aunin@eareng.ee, martin.aunin@eesti.ee
Map-pin

Asukoht

Narva mnt 80
TALLINN, Eesti
Narva mnt 80 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala 0,31 ha