Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Kadrina ristmikud Ristmik Ulvi sild Korterelamu Ehitusobjektid Viru vangla omanikujärelvalve Pruka ja Riigiküla sild Võru linna soojustrassid

29
Elektrivarustus Metskonna kontorihoone Jõelähtme?Kemba mnt Elbu alajaama F3 ja elektrivarustus Elektrivarustus Liitumisühendus Ülemiste järve kaldakindlustus

28
Metsaküla alajaama elektrivarustus Grossi alajaama F1 Elektrivarustus 10 kV ja 0,4 kV elektrivarustus Lembra alajaam Vaike alajaama F1 0,4 kV võrk Korterelamu Laagri kooli I ja II toide

27
Palupera eralennuväli Korteriühistu Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Varbola tänavavalgustus

22
Korteriühistu Paul Kerese mälestusmärk

21
Kuivenduskraavid Kinnistute müük Alajaam Viira alajaam F5 ja eramu elektrivarustus Eramaja Kiikla alajaam

20
Kärla Tervisekeskus Traditsiooniline Saaremaa talumaja Korterelamu Spordikompleks Korteriühistu

17
Elektrivarustus Korterelamu Vundament ja õlieraldusseade Pääsupesa elamurajoon Trafode vundamendid Korterelamu Elektrivarustus Elektrivarustus Liitumisühendused Ämari valvehoone Elektrivarustus Türistor-muundurid

16
AS Mäetehnika peakorpus Rullikud D=159 MM Rullikud ja girlandid Ärihoone Laohoone

15
Katus Korteriühistu Kaeve- ja taastustööd Liitumisühendus Liitumisühendus Korterelamu Pirita rannahoone

14
Korruselamu Eramu Hoone

10
Korterelamu Ridaelamud Hüdrostaatilised nivooandurid Rahvamaja Mastalajaamad Tallinna torustikud Liitumisühendus Autokeskus-büroohoone Vanalinna alajaam Mastalajaamad Elektrivarustus Vasalemma-1 ja Aedlinna alajaamad Korterelamud Kiku Kuivati F-II pingeparandus Korterelamud Võrguühendus Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Kinnistu elektrivarustus Järva-Jaani gümnaasiumi puidutöökoda 10 kV kaabelliin Tööstuse tänav Mäetaguse mõisa hotell Madalpinge voolutrafodega mõõtesüsteemid Korterelamud Järva-Jaani gümnaasiumi võimla elektrisüsteemid Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Madise-4 10/0,4 kV alajaam Kolonni-Küla 0,4 kV fiider Logistikakeskus

9
Korterelamud Detailplaneering Vantide pingutamise hüdraulilised seadmed Jalg-ja jalgrattatee ületuskoht Lintkonveieri B-650 osad Lintkonveieri B-800 osad Büroo-ja tootmishoone Lintkonveieri B-800 ajamid Tihase tänav Türi laululava elektrivarustus Sotsiaalkeskus Märjamaa 35/10 kV alajaama õlikogumisseadmed Tilsi-Naruski mnt

8
Büroohoone-korterelamu Ridaelamu Korterelamu

7
Elamud, pargid, teed Endine teenindusmaja Korterelamu fassaad Rahvaste monument Raamatukogu mööbel Sundüürnike maja Korterelamu välisseinad Elamurajoon Elamurajoon

6
Aula ja söökla toolid Korterelamu Korteriühistu Pukk-kraana käigutee

3
Leete tänava ja Viadukti tee torustikud Külmhoone Kergliiklustee Korterelamu Kadaka alajaama kaarepoolid ja maandustrafod Ida alajaama kaarepoolid ja maandustrafod Puurkaev ja puhastusseade Jaama tänav Majandusteaduskonna hoone Rae Kultuurikeskus Kuusalu Keskkooli staadion Purustuskorpus Nuudi tee

2
Ridaelamud, eramu Maiasmoka maja Korteriühistu küttesüsteem Välisfassaad Nõgiaru reoveepuhasti Elektrivarustus Energiaploki nr 1 aurukatel Elektrivarustus Veski alajaama F3 ja liitumisühendus Tänavavalgustus Kilplaste nõukoda Elektrivarustus Elektrivarustus Esku alajaam ja liitumisühendus Laohoone Mustamäe katlamaja võrguvee tehnosüsteem Korterelamud Kruus Forellikasvandus

1
Kõnnitee Sõpruse pst. Korterelamu torustikud Tammetõru tänav Veetorustik ja rõhutõstepumpla Kinnistu müük Vee- ja kanalisatsiooniühendus Iru elektrijaama kanalisatsioonivõrgud Sõru Merekeskus Tartu Kristliku Kodu kõrvalhoone T-3, T-33 ja T-13138 maanteed Vee- ja kanalisatsiooniühendus Tootmishoone Elamu