OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Pirita selver Lasnamäe Ärimaja Kütuse hoidmisehitised ja tankimisestakaad Administratiiv-ärikeskus Katlamaja laadimisplats

27
Loode-Eesti jäätmekäitluskeskus Kõnniteed Üürikorterid Elektripaigaldise projekt Alajaamade metallitööd Elektripaigaldise projekt Elektripaigaldise projekt

26
Remondihalli elektripaigaldis Kinnistu müük Riist- ja tarkvara

25
TTÜ kaldauditooriumid Järveäärne kergliiklustee EMHI Sürgavere radari torn Veeriku kooli miniväljakud Lammutustööd

24
Õuna küla vee- ja kanalisatsioonivõrgud Ühepereelamud Logistikakeskus ja kontor Lammutustööd Vahipataljoni piirdeaed

21
Elektripaigaldise projekt Orava-Lepassaare mnt Kaeve- ja taastustööd Kaeve- ja taastustööd

20
Kaeve- ja taastustööd Kaeve- ja taastustööd

19
Vilde tee Korruselamu Kunderi-Rahu tn soojusvõrk Elamu Lillevälja elurajoon Kergliiklustee Balthasar von Campenhauseni mälestusmärk Puhkekeskus

18
Puka rahvamaja Kaeve- ja taastustööd

17
Erika tänav Roosa Jakobi kirik

14
Liinitrasside hooldus ja laiendus Ärihoone, elamu Laskesuusakeskus Pühajärve-Pukamõisa mnt Liinitrasside hooldus ja laiendus Elamurajoon Korterelamud ja lasteaed Büroohoone

13
Koigi katlamaja Kunda reoveepuhasti Büroohoone Harjumaa keskkonnateenistus Korterelamu Paide-Roovere-Kuimetsa maantee Kergliiklustee Väike-Maarja biopuhasti Kukruse linnaosa üldplaneering Rannapromenaadi kergliiklustee Uue tänava teed ja platsid Ahtme ja Järve linnaosa välisvalgustus Segu puurkaevupumpla Lasnamäe tunnelkolleketor

12
Herilase tn torustikud Küütri tänav Tehnika ja Suve tänavate vee- ja kanalistatsioonitorustikud Lammutustööd Elamurajoon

11
Teeninduspindadega korterelamu Ravila Tööstuspargi II etapp Kämpingumajad Kinnistute võõrandamine Paju kooli õpilaskodu

10
Sõidu-ja kõnnitee Õlivanni rekonstrueerimine Kompostimisväljak Juhtimishoone ehituskonstruktsioonide tehniline ekspertiis

7
Õlitustamisseade Kohtla-Nõmme veetorustikud Lüpsifarm Jaama tn kaugküttetorustik Autoteenindus Maxima kauplus Ekipeerimiskompleksi kütuse hoidla ja vastuvõtu-laadimisplats Rõõmu tee bussipeatus Linna küla reoveepuhasti Büroohoone Põhja soojuselektrijaama sademeveetorustik Vee kemopuhastuse drenaažipump

6
Balti 330/110 kV jaotla Läänemaa jäätmejaam Koidula-Saatse ühendustee Ravila noortekeskus Lasnamäe-Ülemiste 110 kV kaabelliin Elamukrundid Elamukrundid Perearstikeskus Remonditöökoda ja ladustamisplats Kaksikelamu Viinavabriku kinnistu Elu- ja ärihooned

5
Elamud Riia tänava ülekäigukohad Korterelamu Elamud Tööstus-ja laohooned Meditao elamukrundid Kaitsekolledži peahoone

4
Kinnistu torustikud Järve ja Ületee kinnistud Tartu tänava autosild