Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


27
Parkla

21
Viimsi haigla Tehvandi uus suusahüppetorn Kaubanduskeskus

20
Elamurajoon Liitumisühendus Ehitusmaterjalide kauplus Sauna fiider 2 Liitumisühendus Katla-Valtu 10 kV fiider 10 kV kaabelliin Liitumisühendus Elektrivarustus Korterelamu liitumisühendus Ridaelamu liitumisühendus Ruusa alajaama fiider 2 10 kV kaabelliin Rummu 10 kV jaotusalajaam

19
Spordihoone Elamurajoon Ärihoone juurdeehitus (Pipi pansionaat) Ärihoone ja hotell Koostootmisjaam Logistikakeskus

18
Ruusa mastalajaama töökindluse tõstmine Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Kesk alajaama fiider 3 Koidu alajaama fiider 3 Liitumisühendus EMÜ arvutiklass

17
Tõrdu reoveepuhasti Ärihooned Kalakasvatus

14
Äri-ja tootmishooned Spordikompleksi lammutamine Tenniseväljakud

13
Tallinna purskkaevud Korterelamu Muhu Jahiseltsi õppehoone Nõva valla vee- ja kanalisatsioonirajatised Endine sõjaväelinnak Vändra veemajandusprojekt

12
Teeninduskeskus Rämsi paisjärv

11
Gümnaasiumi vana õppehoone Tule tänav

10
Lasteaed Mäli tuulepark Korteriühistu Väikeujuvvahendite sildumisrajatis Kanalisatsiooni survetorustik

7
Kaksikelamu Biodiislitehas Autoremonditöökoda Kõrkvere paadisadam Korterelamu

6
Korterelamud Peeri farmi alajaama fiider 3 Pamma piirkonna elektrivõrk Tobia küla elektrivõrk Elamurajoon Rakvere alajaama 8 Viru fiider 2 Alajaamade vahetus Korterelamu liitumisühendus Elamurajoon Lembitu ja Mardiste TP, alajaamade ehitus ja õhuliinid Rasina alajaama pingeparandus ja liitumisühendus Peraküla fiider 3 Sinioru alajaama õhuliinid Põlduri alajaama fiidrid

5
Koolituskeskus Hoonestusõiguse seadmine

4
Korteriühistu

3
Klooga lasketiir Abja-Paluoja biopuhasti Kilingi-Nõmme prügila Haldushoone Juuru aleviku kanalisatsioonisüsteem