Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
KÜ veearvestid Käravete mõis Tuhaväljad Albu valla hooldekeskus Laut Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt Kintsli fiider 1 Vana-Veski puhkemajad Madalpingekilbid Parkmets, juurdepääsutee ja elamud Parkla Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi ehitusjärelevalve

30
Roosna- Alliku joogivee ja kanalisatsiooni infrastruktuur Maanteed nr 11103 ja 11313 Elektrivarustus Palmse Farmi TP fiider 1 ja 10 kV EÜL Massiaru fiider 21 Side- ja signalisatsioonikaablid

29
Äri-ja büroohoone "Valge Maja" Kohvik Parila sild Teed, parklad, sajuvee kanalisatsioon Kvartalisisesed teed Solarise keskuse ümbruse tänavad ja marsruuttaksode peatus Riigivara võõrandamine

28
Kaubanduskeskus Hiiumaa Jäätmejaam Garaažiboksid TTÜ Aegviidu spordibaas Linnavara müük Jalakäijate puhkeplats Kõnnitee Statoili teenindusjaam Juurdepääsutee ja sademeveekanalisatsioon

27
Alavere reoveepuhasti Betoonplats Autoteeninduskeskus Reserv- ja tipukoormuse katlamaja Autoteeninduskeskus

24
Põdruse–Andja teelõik, Muda sild ja kergliiklustee Alajaama maa-ala Kaeve- ja taastamistööd Lõmala sadama külastuskeskus Kaablite paigaldus Juurdepääsutee Isolaatorite vahetus Temperatuurimonitooringu seade Küla alajaama fiider 1 Soovälja alajaama fiider 2

23
Korterelamu Äripindadega büroohoone Kabli supelrand Kaubanduskeskus Assaku küla müratõkkeseinad Välisvalgustus Taevaskoja fiider 3 Sooküla fiider 4

22
Tootmis-ja ärihooned Spordiväljak Paide gümnaasiumi staadion Surju vallamaja

21
Ringristmik Vanasadama B-terminali väljapääs Tootmiskompleksi täiendav juurdepääs Koostootmisjaam Kiruvere teenindushoone ja Paunküla pumbamaja Saarisoo fiider 1 Ärihoone Elektripaigaldis Uuemõisa algkool Ridalepa fiider 1 Mesinduskeskus

20
Iru soojusjaama katus Paadisild Sõidukite müügikoht Kivi-Vigala keskväljak

17
Ärihooned Pähklimäe mikrorajooni teed Kreenholmi linnaosa teed Kraapkonveierite varuosad

16
Tänavavalgustus Akupatareid Tankla ja ärihoone Viljandi Maagümnaasiumi mööbel Raua tänav Kuluarvestid Multifunktsionaalne teeninduskeskus Sigala Laohoone Liiklusmärgid

15
Kolde pst 65 jaotusalajaam Pala keskasula vee- ja kanalisatsioonitrassid Lossimäe tee ja parklad Asutusehoone/pubi Räpu jõgi Aruküla jõgi Rakvere reaalgümnaasiumi ehitusjärelevalve Liitumisühendus

14
Eesti klaasikeskus Audru lasteaia ventilatsioonisüsteem Riigimaantee nr 22240 Koosa-Varnja Seadmete varuosad

13
Kiviõli uus tuhamägi Kuperjanovi tänav Pirni alajaama piirkonna tänavavalgustus Autopesula

10
Kaitsekolledži ühiselamu Seidla mõisa tuuleveski Jannseni Kaubamaja juurdeehitus Teede ja kõnniteede remont Käina prügila Olustvere lasteaed Vaivara OJKK veepuhastusjaam Vabaduse ja Lilleoru tänavate kergliiklusala valgustus Lauluväljak Pirita jõe reoveekogumisala Inda alajaama fiider 1 Munitsipaalelamud Elamud Kütuseetteande korpus ja punker

9
Lõuna Teedekeskuse Jõgeva esindus Viilhall, olmehoone Kalvi tuulepark Valla teed Lämmijärve seirekeskus Rõngu linnus Laagri aleviku isevoolne kanalisatsioonitorustik Elektrivarustus Valgala veemajandusprojekt Põlva linnas Külakeskus Kruusakattega teed

8
Harju-Risti Põhikool Elamukrundid Terrazzo Plaza Mägise sigalakompleks Rebase platsi kinnistu osa

7
Sadevete ärajuhtimise süsteem Rõngu-Otepää-Kanepi maantee Kütusetankla mahutid ja tulevaatlustorn Elamurajoon Gaasikatlamajad Tapa Gümnaasiumi staadion Sänna kultuurimõisa loomekeskuse puidutöökoda Ühepereelamud Elamud Vinso pingeparandus Lagesöödi alajaama fiider 1 Elektripaigaldis

6
Lemmatsi alajaama toitepiirkonna trafod Rägavere valla üldplaneering Jäähall Hundi tee Õhukonditsioneer Luule tänav Koopsi paisjärved Paistu valla üldplaneering Aavere alajaama piirkonna pingeparandus Liitumisühendus

3
Kabli supelrand Rõngu keskkool Plasttorude tehas Tootmis-ja ärihoone, elamu Äri-ja elamukvartal Ehitusmaterjalide kauplus Tabasalu soojustrass Kergliiklustee Õppesõidu harjutusväljak Basseini põhjakindlustus

2
Mustakurmu pingeparandus ja Ojaääre-Alasi kaabelliin Vana-Ihaste paadisadam Kambja tervisekeskus Korterelamu Tapa bussijaam Puhkekompleks Elamurajoon Eesti Ema park Tenniseväljakud Linnavara müük Idu alajaama fiider 2 Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Pirita rannahoone, jahisadam Korterelamud Plakso-Madise alajaama fiider 6 Riigimaantee nr 16112 Tuuru-Puise Tuulikupark Järve ala, Sitsi ja Veskimäe tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud Kunda soojatrass

1
Juustutööstus Elamumessiala Kihelkonna valla üldplaneering Külalistemaja Kihnu külmhoone puurkaev Laoplats Äri- ja tootmishooned Piiri tänav Puhkemajad Parkla Parkla Installatsioonimaterjalid, madalpingekaablid ja valgustid