OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Pirita jõe reoveekogumisala veemajandusprojekt Madalpingekilbid Parkmets, juurdepääsutee ja elamud Käravete mõis Kintsli fiider 1 Laut Vana-Veski puhkemajad Parkla Tuhaväljad Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi ehitusjärelevalve Albu valla hooldekeskus KÜ veearvestid

30
Palmse Farmi TP fiider 1 ja 10 kV EÜL Elektrivarustus Roosna- Alliku joogivee ja kanalisatsiooni infrastruktuur Massiaru fiider 21 Side- ja signalisatsioonikaablid Maanteed nr 11103 ja 11313

29
Äri-ja büroohoone "Valge Maja" Teed, parklad, sajuvee kanalisatsioon Kvartalisisesed teed Solarise keskuse ümbruse tänavad ja marsruuttaksode peatus Riigivara võõrandamine Kohvik Parila sild

28
Linnavara müük Jalakäijate puhkeplats Kõnnitee Statoili teenindusjaam Juurdepääsutee ja sademeveekanalisatsioon Hiiumaa Jäätmejaam Garaažiboksid Kaubanduskeskus TTÜ Aegviidu spordibaas

27
Alavere reoveepuhasti Betoonplats Reserv- ja tipukoormuse katlamaja Autoteeninduskeskus Autoteeninduskeskus

24
Isolaatorite vahetus Lõmala sadama külastuskeskus Temperatuurimonitooringu seade Küla alajaama fiider 1 Soovälja alajaama fiider 2 Alajaama maa-ala Põdruse–Andja teelõik, Muda sild ja kergliiklustee Juurdepääsutee Kaeve- ja taastamistööd Kaablite paigaldus

23
Kabli supelrand Välisvalgustus Taevaskoja fiider 3 Sooküla fiider 4 Korterelamu Kaubanduskeskus Äripindadega büroohoone Assaku küla müratõkkeseinad

22
Paide gümnaasiumi staadion Surju vallamaja Tootmis-ja ärihooned Spordiväljak

21
Ärihoone Uuemõisa algkool Koostootmisjaam Ridalepa fiider 1 Mesinduskeskus Tootmiskompleksi täiendav juurdepääs Kiruvere teenindushoone ja Paunküla pumbamaja Saarisoo fiider 1 Vanasadama B-terminali väljapääs Ringristmik Elektripaigaldis

20
Kivi-Vigala keskväljak Iru soojusjaama katus Paadisild Sõidukite müügikoht

17
Kraapkonveierite varuosad Ärihooned Pähklimäe mikrorajooni teed Kreenholmi linnaosa teed

16
Kuluarvestid Akupatareid Multifunktsionaalne teeninduskeskus Laohoone Liiklusmärgid Tankla ja ärihoone Raua tänav

15
Lossimäe tee ja parklad Asutusehoone/pubi Räpu jõgi Aruküla jõgi Rakvere reaalgümnaasiumi ehitusjärelevalve Liitumisühendus Kolde pst 65 jaotusalajaam Pala keskasula vee- ja kanalisatsioonitrassid

14
Seadmete varuosad Eesti klaasikeskus Audru lasteaia ventilatsioonisüsteem Riigimaantee nr 22240 Koosa-Varnja

13
Pirni alajaama piirkonna tänavavalgustus Kiviõli uus tuhamägi Kuperjanovi tänav Autopesula

10
Seidla mõisa tuuleveski Jannseni Kaubamaja juurdeehitus Inda alajaama fiider 1 Elamud Teede ja kõnniteede remont Vaivara OJKK veepuhastusjaam Kütuseetteande korpus ja punker Lauluväljak Vabaduse ja Lilleoru tänavate kergliiklusala valgustus Kaitsekolledži ühiselamu Käina prügila Pirita jõe reoveekogumisala Munitsipaalelamud

9
Lõuna Teedekeskuse Jõgeva esindus Külakeskus Kruusakattega teed Viilhall, olmehoone Valla teed Lämmijärve seirekeskus Rõngu linnus Laagri aleviku isevoolne kanalisatsioonitorustik Elektrivarustus Valgala veemajandusprojekt Põlva linnas

8
Rebase platsi kinnistu osa Elamukrundid Terrazzo Plaza Harju-Risti Põhikool Mägise sigalakompleks

7
Ühepereelamud Elamud Vinso pingeparandus Lagesöödi alajaama fiider 1 Elektripaigaldis Elamurajoon Tapa Gümnaasiumi staadion Sänna kultuurimõisa loomekeskuse puidutöökoda Gaasikatlamajad Kütusetankla mahutid ja tulevaatlustorn Rõngu-Otepää-Kanepi maantee

6
Aavere alajaama piirkonna pingeparandus Liitumisühendus Rägavere valla üldplaneering Õhukonditsioneer Lemmatsi alajaama toitepiirkonna trafod Koopsi paisjärved Jäähall Luule tänav Hundi tee Paistu valla üldplaneering

3
Ehitusmaterjalide kauplus Kergliiklustee Tootmis-ja ärihoone, elamu Plasttorude tehas Rõngu keskkool Õppesõidu harjutusväljak Basseini põhjakindlustus Kabli supelrand Äri-ja elamukvartal Tabasalu soojustrass

2
Vana-Ihaste paadisadam Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Järve ala, Sitsi ja Veskimäe tn vee- ja kanalisatsioonitorustikud Pirita rannahoone, jahisadam Elamurajoon Mustakurmu pingeparandus ja Ojaääre-Alasi kaabelliin Tenniseväljakud Korterelamud Plakso-Madise alajaama fiider 6 Idu alajaama fiider 2 Tapa bussijaam Eesti Ema park Riigimaantee nr 16112 Tuuru-Puise Tuulikupark Linnavara müük Kambja tervisekeskus Puhkekompleks Korterelamu

1
Kihnu külmhoone puurkaev Piiri tänav Puhkemajad Kihelkonna valla üldplaneering Juustutööstus Elamumessiala Äri- ja tootmishooned Külalistemaja Laoplats Parkla Installatsioonimaterjalid, madalpingekaablid ja valgustid Parkla