OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


1
Kandekeskus

31
Maakaabel Maakaabel Avalik WC Parkla Tabasalu-Muraste kergliiklustee Suusa-ja terviserada, saunakompleks Lelle-Türi-Võhma-Viljandi raudteelõik Vääna Jõesuu supelrand Soe spordi- ja külamaja Kuivatuskapid, nõudepesumasinad, külmkapid Korterelamu

30
Heakorratehnika Koosa tööstuspark Korterelamu

27
Kaevandus Vaivara valla üldplaneering Õpilaskodu Ranna-ala Elamud ja tootmishooned Laohoone Reiu Külalissadam

26
Elamurajoon Veski tänav Halliste Rahvamaja Uusna spordiväljak Elamukrundid Puhkekompleks Maxima kauplus Eesti elektrijaama ploki ventilatsioon

25
Sidekaablid Miljööväärtuslikud külad Supilinna elurajoon Sigala

24
Turuhoone Korterelamu Biokütuse vastuvõtu- ja sõelhoone Äripinnaga elamud

23
Nursi-Vagula ja Juba-Lompka metsateed Katusekatted Kagu-Eesti piirkonna metsamajad Mäe Loodusmaja Uuemõisa ja Espe PÜ Pütsepa tee Veversoni ringtee Aseri rahvamaja Toila rannaala

19
Perekeskus Tootmishoone Metallitöökoda Arheopark Ärihoone Juurdepääsuteed Kanama liiklussõlm Maantee nr 11262 Ruu-Ihasalu

18
Tooma 10 kV haruliin Luhamaa fiider 2 Jaotusseadmed Eesti elektrijaama õlitorustiku elektersoojendus ja õlipaakide koonused Tõrva 110 kV alajaama õlipüüdur Pakikapid Kõnnitee Tootmis- ja laohoone Pärispea seltsimaja Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Luhamaa Vastseliina teed ja sild Hohenhaupti tähetorn

17
Ilmatsalu soojustrass Korterelamu-ärihoone Korvpalliväljakud

16
Äri-ja tootmishoone Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Päästeteenistuse hoone Staadioni jooksurada Büroohoone Keskkonnahariduskeskus Korterelamu Viljandimaa büroo Kivilõppe hoone Korterelamu fassaad

13
Tuulegeneraator Rummu sotsiaalkeskus Uulu kaugküttetorustik Paikuse kaugküttetorustik Pärnu ümbersõidu Papiniidu pikendus Olmehoone Kanalisatsioonitorustik Tilgu tee

12
Tööriistad Jõelähtme elamumess Söödahoidla, laut Karjatara Elamukrundid Tuulepark Õlitõkkeboonid Koristusteenus Keskkonnahariduskeskus Laevade hooldus ja remont Soojusvõrkude hoone aknad Leelise hoiupaakide soojendamistorud

11
Laeva dokk Äripinnaga korterelamu Sülearvutid Äri- ja elamuhoone, korterelamu Elamumaa krundid Elamukrundid Elamukrundid T3 Jõhvi-Tartu-Valga Saverna, Riidaja ja Krootuse jalgtee Pääste-ning liiklusohutuse keskus Veevarustus-ja kanalisatsioonisüsteemid

10
Korterelamud Info- ja külastuskeskus Sangaste-Tõlliste maantee Kostivere veetöötlusjaam Uulu kaugküttetorustik Äri-ja tootmishooned Teenindusjaam Paldiski tuulepargi teed ning elektri- ja sidetrassid Torustiku estakaadi rajamine Jõhvi alajaama valgustus Aseri valla vee- ja reoveesüsteemid

9
Rummu ristmik Aruande koostamise teenus Kultuurimaja Mustla aleviku bussijaam ja purskkaev Elamud, ärihooned Matkaraja laudtee Kardla 10/0,4 kV AJ rekonstrueerimine Haljala ja Mäetaguse vannvundamendid ja trafode remont Jõgeva- Põdra 10kV liini rekonstrueerimine

8
Töö- ja reservergutuse automaatide ТГ–3 ja ТГ–6 asendamine Eesti elektrijaamas Heakorratööd hoonetes ja kinnistutel

6
Skatepark Üksikelamud Käsitöökeskus

5
Uurimislaev Laohoone Puna-Rimmu tee Tulika tänav Mööbel Palamuse Gümnaasiumile Puurkaevupumpla ja veetöötlusjaam Kaldakindlustus ja rannapromenaad Soojusvaheti Jäätmevedu L.Koidula Gümnaasiumi spordikompleks Estonia kaevanduse paneelstrekkide vaheliste 6 kV õhuliinide ümberehitamine kaabliliinideks Aia ehitus Adiste F-4 pingeparandus Kärstna JP-st väljuvate fiidrite paigaldamine maakaablisse Imavere II alajaama rekonstrueerimine Aleti alajaama F1 ja F2 pingeparandus Karjäärikallurid

4
Puhke-, virgestus- ja kergliikluse ala Täiskasvanute Päevakeskus Läänemaa Veterinaarkeskus Elamurajoon Vedelkütuse pumpla Ühendusgalerii Väimela keskuse 0,4 kV KL ja 10 kV KL töökindluse investeering Liinitrassi hooldustööd Otepää käidupiirkonnas

3
Korterelamu Vedelgaasiterminal, torujuhe Elekterkonvulsioonravi aparaat Surju keskuse tänavavalgustus Elamumaa krundid Pansionaat/hooldekodu Kaansoo-Säärnoja-Saeveski ja Palgisihi tee Ojapere AJ F1 pingeparandus 0,4kV kaabelliinid

2
Tornimäe vaatetorn Lõuna-Eesti piirkonna väikevormid Elamu, olmehoone, tuulegeneraator Elektroonilise sidevõrgu liinirajatised Püssi mõisa park