OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Ladu Lasketiirude tüüpprojektid Laod Alajaam nr 1531 Raeküla alajaama fiider 8 Kalda alajaam Kahutsi alajaama fiider Pajusti alajaama õhuliin Luuka sigala Maaparandusehitised Maaparandusehitis Maaparandusehitised Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Lasteaia ja külakeskus-raamatukogu hoone Parkla Äri-ja eluhooned

29
Elamukrundid Eesti Elektrijaama bagerpump Mänguväljak Talihooldustööd Hoone elektri- ja nõrkvoolutööd Äri- ja tootmishoone Ventilatsioon, jahutus, kütte ja vk süsteemid Tööstuspark, elamukrundid Sulevi karjäär Kauplus-ladu Kallemäe kooli staadion Puhkemajad Lasteaed-vallamaja Põltsamaa postimaja

28
Veepark Hüüru mõisa ühendusteed Kombiahi Ajalooline börsihoone Maaparandusehitised Ümarpuidu vedu

27
Lumetõrje Tervisespordikeskus Maakaabel Seadmekapp Ärihoone Kohvik Piiri kõrts Korterelamud, puhkeala Puhkeala

24
Reovee ärajuhtimine Orjaku külakeskus Tehnokeskuse kioskalajaam Puka alajaama fiider 5 Möldre fiidrid Sotsiaalmaja soklikorrus Tootmis- ja büroohoone Kilksama alajaama fiider 3 Mardihansu alajaama fiider 1 Vainupea-Eisma õhuliin 10 kV kaablid

23
Loo II lubjakivikarjäär Hoone Elamurajoon Torustikud, kaablikanalisatsioon Tootmishoone Ärihooned Sooneoja tiik

22
Tootmis- ja laohooned Äri- ja tootmishooned Kallavere elamupiirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Geopark Estonia kaevanduse kambriplokk Tõrva 110 kV alajaama liitumisühendus Vooluveekogud Autoplekksepa õppetöökoja seadmed Sirgala tuulepark Põlva biogaasijaam Kaisma Külakeskus Mänguväljak

21
Rääma prügila Koitjärve vaatetorn Elektrisoojendusseadmed Jäätmekäitlus, torustike survepesu Põdruse-Kunda-Pada tugimaantee jalgtee Muuga sadama tulekustutussüsteem Kanalisatsioonipumpla ventilatsioon

20
Kütteõlihoidla Raudtte tänav, Narva mnt ja ühendusteed Tööstushooned ja automaattankla Elistvere loomapargi väravaala Kaarhall

17
Ärihooned, parkimismaja A&O kauplus Iide alajaama fiider 3 Kütteõlid Korterelamud Raudtee administratiivhoone veetorustikud Balti elektrijaama laborihoone Palatikapid

16
Võõpste joogiveetorustik Hoone Turismikeskus ja seikluspark Tehnikaülikooli hoonete sisustus Valdeku tänava ja Viljandi mnt kergliiklustee Kogudusehoone Koljunuki jahisadam Vee- ja kanalisatsioonivõrgustik

15
Lao-ja büroohoone Mereakvaarium Puhkekeskus Ühepereelamud Automaalri töökoja sisustus Remonditöökoda Tootmishoone Kaevandusveel baseeruv kaugküte Vändra staadion Kauplus Tootmishoone Ratsamaneež

14
Amme jõgi Eluhooned Kauplus Trepikojad Maantee nr 11247 Ääsmäe-Hageri Üksikobjektide hooldustööd Heina tänav ja ringtee Hotell

13
Sademevee kanalisatsioon Pärnamäe tee Puitlinnus ja kiviparkettplats Sõidutee Teemapark Väikelaevade tootmishoone Teadus-ja merehariduskeskus Kanalisatsioon, veetorustik

10
Korteri remont Veetorustik Sangaste Pansionaat Ärihooned Reastvere alajaama fiider 2 Pardiaugu 15 kV haruliin Äripinnaga korterelamu Aruküla fiider 2 15 kV kaabelliin Elva keskkatlamaja Võru 10/0,4 kV alajaama hoone 35 kV L-46 juhtmed ja isolatsioon

9
Sügislaada territoorium Esinemislava Sakraalhoone Rikastusvabriku ja olmekompleksi katus

8
Veetorustikud Tõrva alajaama geoloogia ja geodeesia Liikluskorraldus Bussiterminal Mehhaaniline labidas Muuga sadama idaosa viadukt Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee Voose ÜVK Metsade hooldus Korterelamu

7
Surugaasitankla Erimärgistatud diislikütus Spordikeskus, käsitöömaja Spordiväljak Lossiküla puurkaev-pumpla

6
Puhkekeskus ja talukompleks Puhkemajad, teenindushoone Riidaja kergliiklustee Multimeedia projektorid Paljassaare elamurajoon Kõrgsurve täitejaam Sõmeru-Kabala ristmik Tõrma-Pajusti kergliiklustee Töökoda

3
Toomishooned Talu-ja käsitöömuuseum Paldiski sotsiaallinnak Maxima X Arvutid Tänava 10/0,4 kV alajaam Harku-Harku Vahealajaama õhuliin Selgküla alajaama Küla fiider Kivitammi alajaama Enniste fiider Äri- ja tootmishooned Ärihoone

2
Vee-, olmereovee- ja kanalisatsioonitorustik ning tee ehitus Kanalisatsioonitorustik Elektrijaama tuletõrjevee torustikud Sadeveekollektor Elektrijaama juhtimiskilbi ruum Voore tee Telefonikeskjaamad

1
Kütteõli Magasiait Aitsaate-Jaki taimeaia tee Teetruubid Valgjärve teeääred Viljandi linna jäätmevedu Kronkskalda vaateplatvorm Tori valla arengukava