OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Ärihoone Leheimur Maxima kauplus Valgjärve valla haljasalad Puurina liivakarjäär Elamud Ohepalu LKA Endine kultuurimaja Metallitöökoda Sademevee kraav Laevavraki detailid Kütuse laadimisplats ja sademevee kanalisatsioon

28
Arvutivõrgu tuumvõrk Pärli majad Seltsimaja ja spordihoone Kostivere sild F.G.W. Struve meridiaanikaare tähis Teetööde kirjeldused Tootmishoone Aela-Pikanõmme maaparandussüsteem EMHI seirejaamad Mõõdistamisteenus Küttesüsteemi peale- ja tagasivoolutorustik Jahutusseadmed Soojusvõrguvee pumbad Alajaama õlikogumisrajatised

27
Graffitid Veho Eesti Hooldekeskus Eramu Jahutusseade Torustikud ja teed Kanalad Suvehooldustööd Lao-ja büroohoone Kaubanduskeskus Jaanimõisa spordi- ja huvikeskus Sillad

26
Ropka park Tori ekstreemspordiväljak Pennu sild Elamu, majutushoone, kämpingud Sidemast Jääkreostuse likvideerimine Hutita ja Muuga sild Sillad

25
Teleskooplaadur Haljasalad Elamud Reoveepuhasti Kooli puhasti

21
Korterelamud Välikäimlad Korterelamu Nurste-Kuriste maantee Paiskärestik Karuputke tõrje

20
Pumbamaja üldventilatsioon Generaatorilülitite ruumi ventilatsioonisüsteem Seinapaneelid Sadeveepumpla üldventilatsioon Jälgimäe ristmik Raudtee elektritsentralisatsioon Keskõli etteande torustik Büroohoone Tallinna-Rohuaia ristmik Raudbetoonsillad Kakumäe supelrand Kindlustusteenus Ülejõe piirkonna vee- ja kanalisatsioonivõrk Jääkreostuse likvideerimine Pärnu ümbersõit Ventilatsiooni- ja kliimaseadmed Roostoja sild Tõstamaa keskküttetrass

19
Ristna majaka udusireeni hoone Kõue valla üldplaneering Tugimaantee nr 77 Kuressaare-Sääre Puhkekompleks Eramu Parkla piirdeaed ja liugvärav Keila valla haljasalad Niidu tänav Kolga-Jaani-Leie maantee Bentoniitmatid ja drenaažimatid

18
Kontorihoone lammutustööde Uusküla telkimisala Kergliiklustee Kaablikapp Avaliku kasutusega tee Kappjaamad Elamud Jäätmevedu Spordi-ja puhkeala Turismitalu

15
Rakvere ringtee VGP Park Tallinn logistikakeskus Äri/tootmishoone Hauatähised Seltsimaja-raamatukogu Navigatsiooniseadmete piksekaitsesüsteemid

14
Tahkuna tuulik Sotsiaal- ja tervisekeskus Elamukvartal Korterelamu Elu-, büroo- ja ärihoone Suruõhu kruvikompressorid Tööstus-sadeveepumpla väljatõmbeventilatsioon Katelde uttegaasi gaasitorustikud Mõniste valla veeprojekt Maaküttesüsteem ja veekaev Kütuse etteande jaoskonna vasarpurusti Peremajad Roomikkraana tihendatud killustikalus Tootmishoone Leoski sild Liinide L162 ja L163 ankrumastid Üksikelamud ja ärihooned

13
Tootmiskompleks Seltsimaja Bussiootepaviljonid Rutja sild Laste liikluspark Kuusalu valla raamatukogu Automaattankla Lõuna-Ahtme mäeeraldis Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme maantee Äri- ja eluhooned

12
Maxima kauplus Vändra-Lokuta-Lelle maantee Varakindlustus Ohtlike jäätmete kogumispunkti piirdeaed Vee- ja kanalisatsioonitorustik Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Tahkuranna valla ühisveevärk

11
Tüveste raie- ja kokkuveoteenus Kergliiklustee Koostootmisjaam Park ja elamu Kullenga tuulepark Puhkemajad Tallinn-Rapla-Türi maantee Ööbikoru villa Ühisveevoolude umbrohutõrje Paviljon ja kalatiik Soojussõlmed

8
Reoveepuhasti töökojahoone Riigimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Kohtla-Järve koolinoorte loomemaja Kõrgusvõrk Valgus- ja vaskkaablid Nabala lubjakivimaardla Rahvusparkide teed, truubid ja ülesõidukoht

7
Olme-, sademeveekanalisatsiooni ja veevarustuse torustikud Olme-, sademeveekanalisatsiooni ja veevarustuse torustikud Videovalvesüsteem Maaritsa alajaam Sadama kai varustus Uruste sild Ühendustee Puidutööstus Hoone Kanalisatsioonitrassid ja reoveepuhasti Majapidamis- ja tuletõrjevee pumpla Tehnoloogilise tunneli sissepääs

6
Mänguväljak Reoveepuhasti töökojahoone Kauplus Riigimaanteede ja sildade tugevdamise maksumuse hindamine Järlepa tee Tahka sild

5
Tamsalu lubjapark - tööstusmuuseum Äri- ja elamuhoone Nõrkvoolusüsteemid Õendusabi korpus Lasteaia mööbel Sügavkülmik Biojäätmete eeltöötlusjaam Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Kliimaseadmed Kindlustusteenus Sidekaabel Administratiivhoone Ilvese maaparandussüsteem

4
Veoteenus Kärdla Avatud Noortekeskus Kohila alevi kaugküttevõrk

1
Küttepuud Kütuse mõõteseadmed Kiisa II, Hageri ja Vesiallika alajaama vaheline kaabelliin Elektrivarustus Leluselja haruliin Kuuste-Kambja 10 kV õhuliin Viru-Nigula Vasta Kooli lasteaed Seltsimaja Sigala Tootmishoone