OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Kuursaal Spordihall Pereelamu Pereväljak Uusna puhke- ja vabaajakeskus Traktorid

30
Narva puiduterminal Jõgeva depoo Lao-ja totmishooned Põlevkiviõli, eridiiselkütus Ärihoone Suvilad/elamud Kuurort-kompleks Kivist tasapinnad

27
Elektriliini trassid Vee- ja kanalisatsioonitorustik Ohtlikud jäätmed Viilhall Veetöötlusjaam Gaasitrass Tallinna Kuristiku Gümnaasium Ärihoone, elamud

26
Hoolekandeküla Eesti Lennuakadeemia Keskus Poldri tee Pargiinventar Elva depoo Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud ja -rajatised

25
Kalaturismikeskus Urissaare liivamaardla Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Võru Maavalitsuse ehitusjärelevalve Maakaabel

24
Elu-ja ärihoone Tuletõrje- ja päästedepoo Elamurajoon Vee- ja kanalisatsioonitorustik Elektriautode laadimiskohad

23
Nurga talutee Lasteaia ventilatsioonitööd Tõsteseade

20
Keskpinge kaabel Kanalisatsioonitorustik Ärihooned

19
Mastivõimsuslülitid Telemehhaniseeritud jaotusalajaam Lasketiir Juuru lasteaed-hooldekodu Vinni koostootmisjaam Sirgala kaevevälja kraavidevõrk Elektrijaam

18
Korterelamu Haldus- ja korrashoiuteenus Haldus- ja korrashoiuteenus Äri-ja büroohoone Müügikiosk ja -müügiletid Teisaldatavad tribüünid

17
Ühiskondlikud hooned Soojatorustikud Haabersti linnaosa valitsuse haldushoone Laekvere vee- ja kanalisatsioonivõrk Viljandi Lossipark

16
Keila linna arengukava Tuletõrje kuivhüdrant Büroopinnaga korterelamu Elamud Ühepereelamu krundid Metsavenna talu Elamud

13
IVKHK ühiselamu Kanalisatsioonitorustik 330 kV õhuliinid Liinikoridoride hooldustööd Kaubavaguni alusvanker Puurkaevpumplad ja reoveepuhasti Järvamaa KHK võimla, Järva maavalitsuse hoone

12
Korterelamu Järve linnaosa objektid Koeralooga sild LNG terminal

11
Kanalisatsioonitorustik Äri- ja tootmishooned Korterelamu Pargi tänava kanalisatsioonitorustikud Jääkreostuse likvideerimine

10
Geovõrk Puhkemaja Kortermajade energiatõhusad renoveerimisprojektid Viru ja Rannu rabad Lasteaed Rukkilill ja Hoolekandeasutus Lootus Soomaa Rahvuspargi maastikud Lepikvälja maaparandussüsteem Arumäe maaparandussüsteem

9
Müratõkkesein Sotsiaalmajutusüksus Veetorustik Veetorustik Majade tagune kraav Hageri puurkaev-pumpla Äri-ja tootmishooned

6
Koristus- ja puhastusteenus Sulu alajaama piirkond Lepa alajaama Preedi fiider Laeste alajaama fiider 2 Elamu-ärihoone Projekteerimistööd Soojusenergia kandjad Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Aravete koostootmisjaam

5
Mööbel Haldusteenus Kütused Liinide L178 ja L179 juhe AC-120 Kärdla Ühisgümnaasiumi kuur, sepikoda Port Artur 3 Äri-ja kaubanduskeskus Port Artur 1 Korterelamud Orjaku sadama matkarada Soojuse ost

4
Haanja valla üldplaneering Puurkaev-pumpla ja ühisveetorustik

3
Leemeti ja Vana-Õngu teed Avalike ja ärialade teemaplaneering Küttepuud Keila jõe vasakharu Soodla kivisild

2
Sademeveekollektor Elamud Kalakasvatushoone Korterelamu