OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Jaani kruusamaardla Tee, kergliiklustee Üksikelamud Veekõrvalduspuuraugud Optiline kaabel Eesti Riigiametnike Klubi Kehra linna kõnniteed Sadevee torustiku omanikujärelevalve

29
Veevarustus ja kanalisatsioon Sadevee kanalisatsioon Tootmishoone Kütuse etteande seadmete juhtimissüsteem Tootmishoone Ärihoone Lao- ja tootmishoone Korterelamu elektrivarustus Elektrivarustus Alajaam nr 5602 Kakumäe tee Muuga tee

26
Kauplusehoone "Rootsi Lõvi" mälestusmärgi vaateplatvorm Laohoone Eesti Elektrijaama 2. jaam Tuhauhtumisseadmed Elektriliitumine Liitumisühendus Pakluva F2 Ühisveevärk Suur-Sõjamäe tänav Süvakogumismahutid

25
Leisi aleviku liiklusohtlikud kohad Koikse sild Tööstusala juurdepääsuteed Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva Kodasoo–Läsna Koorere metsatee ja Ekskursiooni tee, Laagri tee Automaattankla seadmed Kinnistu peakaitse Karksi valla teed Moldova AJ F1 Serga F4 Rimi kauplus Kegliiklustee Reoveepumplad

24
Korterelamu Kanalisatsioonitorustikud Logistikakeskus Jalaka tänav Kallaste laevaremondidokk Kolepi AJ F2 Kadrioru pargi tiigid Lipuväljak Munitsipaalelamu

23
Maaparandustööd Sireli elamurajoon Sangla tänava detailplaneering Korterelamu Parkimis- ja puhkekompleks Kaabliriputised Kaubanduskeskus Olmereoveepumpla Rebase (Mõniste) F3 Äärekivid Saku turuplats Hino AJ F1

22
Heakorratööd Vahioja sild Joosva sild Eksamisõidu plats Kaupluseruumid Jäätmejaam ja kogumisplats Liinipinge muutmine Suure-Kõrtsi AJ F1 Garaaž

19
Kanalisatsioonitorustik Paide turg Vundamendi ehitustööd Tööstuslik gaas Taevaskoja raamatukogu Kinnistu peakaitse Talihooldustööd Veemajandusprojekt

18
Alesti karjäär Betoonpõrandad Tootmisruum Veetorustik Põlva-Tilsi 10 kV fiider Marja tänava veetorustik Läänemaa veemajandusprojekt Kontorihoone Spordi -ja puhkeotstarbega hooned

17
Viimsi Keskus Valla avalik ruum Paide linna reoveepuhasti Juurdepääsutee Hüdrauliline ekskavaator Madalpinge liitumine Niidu TP F2, F3

16
Jäätmevedu Hirve tänav ja selle lähiümbruse teed Bussiootepaviljonid Äri- ja eluhoone Tööstuslikud pesumasinad Alajaam nr 296 Tänavad ja parkla Sõmeru EPT 10/0,4 kV AJ hoone

15
Tootmis- ja põllumajandushooned Pargipaviljon Hakkepuit Kalakasvatus ning äri- ja tootmishooned Korterelamu-ärihoone Komplektalajaam Rossaoja F2 Elektririkete vähendamine Pinnaserull Teede talihooldustööd Teede remondi seade

12
Haridustöötajate maja Büroohooned Korterelamu Elektriliitumine Eramu elektripaigaldis Kaatri jaotuspunkt Suitsugaaside väävliärastus Liitumisühendus Harju maakohus BEJ katel Laste mänguväljakute omanikujärelevalve

11
Metallpaak Paadikanal ja -kai Korstnate vundamendi maandustööd Valve ja läbipääs Õlle pruulikoda Töö- ja hädavalgustuse montaaž Kiviõli linna üldplaneering Liitumisühendus Mõõteseadmed Eoste ja Valgesoo külaplatsi liitumine Veetorustikud

10
Õppesõiduväljak ja teenindushooned Jäätmekäitlus- ja tootmishoone Paide linna tänavavalgustus Korterelamu Korterelamu Tootmis- ja laohooned Kuislemma turbatootmisala Kodila põhikool/lasteaed Are Vallakeskus, Põhikool Jõhvi-Ida 35/6 kV alajaam Ülesõidu (Valga) AJ F3 Kattehelkurid Naela (Valjala) F-1 Elamurajooni liitumisühenud Tartu idaringtee 3. ehitusala

9
Isepuhastuva võrguga filter Veisefarm 0,4-35kV liinikoridorid Kiigemetsa loodusõpperada Elamumaa krundid, tuulegeneraatorid Koigu AJ F3 Piibe küla F1 Elamukvartal Kaasiksaare AJ F3 Mööblivabriku I AJ F11 Paaris-ja ridaelamud Jõõpre hooldekodu "Altveski" vesiveski

8
Jõeääre detailplaneering Tööstuspark Tagala alajaam Põhimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva Kodasoo-Läsna Tuletõrje-depoohoone Piirivalve merebaasi hoolduskeskus Äriruumidega korterelamud Tolmusummutussüsteemid Vibratsiooni mõõtmisteenus Allmaapumpla liinikaablid Tõkestusrajatised Liitumisühendus Taimla alajaam Detailplaneering Aruküla staadioni rulapark Valgeranna terviserada Vändra valla sillad

5
Metallist riidekapid Elektrimootorite harjad ja harjahoidikud Vahelaane AJ F2 Kergliiklustee

4
Ärihoone Ärihoone Sigaste oja Sassijani puurkaev Lasnamäe turg Asenduskodud Lõetsa AJ F1 ja F2 Alajaam nr 1612 Jõgeva valgalad, torustikud ja andmebaasid Vaguniaeglusti

3
Veriora järväärne puhkeala ja laululava Ridaelamud Elamurajoon Geodeetilised mõõdistused ja geoloogilised uuringud Ehitusmasinate koolitus-ja hoolduskeskus, laohooned Tõnu AJ F2 Kõnnu AJ F3 Kurista AJ F2 Kanalisatsiooni välisvõrk Tondi tänav Tänavavalgustus Jäätmevedu

2
Ridaelamu Betooni tänav Kinnistu peakaitse Elektripaigaldis Russalu AJ 0,4 kV F2 Puri tee Palade AJ F6 Büroo- ja laohoone

1
Tootmishoone Katastriüksused Kergliiklustee Tõnu AJ F3 Sooaluste AJ 0,4 kV F1 Kaarepere keskasula tänavavalgustus Valgma ja Sootaga II maaparandussüsteem Põdra alajaama F2 ja F4 Jalg- ja jalgrattateed Mägedi F1, Kadila töökoda F1 ja Einari F1 Lumekaitsesein