OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Äri- ja tootmishoone Äri- ja tootmishooned 20kVA UPS seadmed Kruusa purustamine Diislikütus Puistematerjal Eesti EJ katelagregaadid Vasarahoidikud

29
Jaan Poska mälestusmärk Vanalinna tänavad Vetuka maaparandussüsteem Ambla aleviku kõnnitee Metsaparandusobjektid Huntaugu liivamaardla Päästeteenistuse depoo Tõrvaaru maaparandussüsteem Riigimaantee 23173 Hellenurme - Päidla ja 23191 Käärikmäe - Koorküla Sanatoorium Tervis Leepini F1 Mobil õlid Tugikonveier Väljundteod Traktor Balti reaktorid Administratiivhoone Maanteeameti mööbel

28
Majaka tänav Pärnu maantee Vanamõisa-Suurerootsi projektiala Tootmishoone Linnuse AJ F1 ja F3 Lava-, heli- ja valgustehnika Metsapatoloogia ja -geneetika labor Änari F Söökla Kääriku väliväljakud Põhjala AJ F1, Elektron AJ F1, Kuku AJ F4 Füüsika Instituut Konteinerkärud Kõrvalmaantee17120 Sämi – Sonda – Kiviõli ristmik Tartu bussidepoo Eesti Energia tööstuspargid Mõniste valla teed Vastseliina-Luhamaa fiider Kiviõli veetorustik

27
Ohtlike jäätmete kogumispunktid Pargi tee jalg- ja jalgrattatee Büroohoone Teede geodeesia Betoonpindade taastamine Tuletõrje veevõtukoha juurdepääsutee Ülemiste sorteerimispargi teed Karuallika maaparandussüsteem Metsa tee Ülemiste jalakäijate viadukt Estonia kaevanduse biokatlamaja Veskimetsa F1 Elektriliitumine Oskari AJ Jõudi fiider Keemialabor

26
Iste Traat Elektrimootorite seadmed Elamu Maardu Kodukeskus Elektrontahhümeeter Äripinnaga korterelamu, korterelamu Imastu lastekodu AJ F3 Rohelise keemia õppetool Voolutrafod Loomsed kõrvalsaadused Väiketraktorid Soone AJ F1 ja F2; Keskküla AJ F7 Omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine Veemõõtjakaevud Komplektalajaam nr 1617

23
Toite- ja sidekaablid Põrkepiirded Sopi tee Äripindadega korterelamu Vao küla vee- ja kanalisatsioonisüsteem Riigimaantee nr 24122 Mudiste-Tääksi Tulemäe kõrts-külalistemaja Vanasadama alajaam Katela AJ F1 Elektrivarustus Kiviõli linna soojusmajandus Ohtlike jäätmete ning elektri- ja elektroonikaseadme kogumisring Hummuli hoolekandekeskus Sadala AJ F3, Vilivere-11 AJ F4, Vilivere-11 AJ F8 Kasutaja graafikamoodul HSM/SSCD seadmed Imavere valla teed

22
Õhne jõgi Veisefarm Veetorustik Ventilaatori varuosad Tapa veduridepoo jääkreostus Koristusteenus Põima AJ F2 Toru- ja kaabliotsija Jõhvi piirkonna alajaamad SWAN mõõteriistad Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti büroohoone Kinnistute elektrivarustus

21
Vintsid Karjääri tee, Vangi tee, Rummi vahtkonna tee Aianiidu sild, Kaberla sild Ventilatsioonisüsteemid Kasutuseta elamu Korterelamu Rööbaste lihvimis- ning reprofileerimismasin Linnu AJ Kastani F Kontoritarbed ja koopiapaberid Spiraalvoolik Helitehnika Valgustehnika Kallaste AJ F-2, Mõisa AJ Tarvastu haigla AJ F5 Teravilja punkerhoidla ja veski Elektripaigaldiste hooldus Välis- ja siseveeb Soojakud Elektrijaotusvõrk Mudapress

20
Kõnnitee Tootmishoone Elamurajoon Plasmalõikemasin Metallist raamide töötlus Kraana Päikesepaneelide elektrijaam Süvakogumismahutid Süvakogumismahutid Maantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Separaatorid EBM80/170P Õvanurme AJ F3 Epra AJ F2 Liitumisühendus Vinni valla soojama Moori AJ F4 Madalrõhu aurujahutid Elektriliitumine Dielektrilised kindad Leepini AJ F1 Töökoda F Kadastiku AJ ja Saidla AJ F Kombineeritud loomaveohaagis Hermani F ja Laimetsa F

19
Veepump Toru Teras, pronks ja malm Kaablitoetuskonstruktsioonid Sepa joogiveepuhasti Tootmishoone Turboagregaadid Montaažiplaadid Äriruumidega korterelamu Relva- ja erivahendite kapid Keemiliste analüüside ruumid Auma seadmed Mõõtmisseadmed Laud Alajaam nr 719 Maanteeameti mööbel Jõudlustestimine Pelletiküttel katlamajad Luhamaa 0,4kV õhuliini F5 Heakorrateenus Eramu elektriliitumine Sillamäe Kutsekool

16
Duširuumide ümberplaneerimine Teisaldatav treipink Uusküla veehaare Pesumasinad Põhjala AJ F1, Elektron AJ F1 ja Kuku AJ F4 Raba AJ Küla F , Porgu AJ F1, Liutsalu AJ Küla F Staabitelgid Tsentrifugaalpumbad Lelle-Asula, Imsi, Maive AJ fiidrid Treimis-keermelõikepink Sildkraana paigutamine Suur-Poe AJ F2, Rehe AJ F5, Pae AJ F3 ÕL Asfaldi ümbertöötlusseade Komplektalajaam Leevi-Võru KP liin ja Palomõisa AJ F2 Pingestabilisaator 0,23/0,41 kV 30 kVA Kere AJ F2 Ruusa AJ F2 Hooldetraktor ja lisaseadmed Mõrgi 0,4 kV ÕL F2 Vuksi 0,4kV ÕL F2 Ida-Viru Keskhaigla K-korpus

15
Koigi ja Päinurme küla soojusmajanduse arengukava Jõeküla F1 Randvee MÜ liitumisühendus Komplektid Servomexile Trafo lahtivõtmine Balti Elektrijaama töökoda Majandus- ja tuletõrjeveetorustik Toorveetorustik Sissepuhkeventilatsiooni seadmed Big Bag kotid LED valgustid Hüdraulika Jungi AJ F1 ja F2 Kärsa F1 Andrikova 0,4kV ÕL F2 Viiratsi F3 Kugalepa AJ F1 Võru maakonna teed Full-, semi- ja tööstuslikud rugged seadmed Põrgumäe karjäär Soosaare F3

14
Hoone Tartu Maarja kool Laagrite komplekt Reservtransformaator USA sõjaväe tellitavad ehitustööd Naerissaare maaparandussüsteem Orjaku õpperada Lasnamäe tööstusalade üldplaneering Farmi AJ F3 Karjamõisa 0,4 kV õhuliini F1 Kibe AJ F2 Raiestee F3 Loomakasvatushoone Loo AJ C1T ja Rummu AJ C1T, ning Loo C2T ja Võiküla C2T jõutrafod Värska laagri F2 Kartulihoidla AJ F1 Majandustarkvara Microsoft Dynamics NAV Elektriliitumine Elektriliitumine Elamusspordikeskuse mööbel Kõrvalmaantee 13126 Kohtla-Järve – Mäetaguse Elektriliitumine

13
Särghaua õppekeskus Elektriharjade hoidjad Painutatud torud Kirik-kogukonnakeskus Kangrumäe F2 Sulustvere 0,4 kV ÕL F1 Niitmistehnika IT-vahendid Fiidrite rekonstrueerimine Tõusu tee 0,4kV ÕL F3 Madalpingefiidrid Puhastusteenus Liitumisühenduse ehitustööd Kompaktlaadurid

12
Teras ja profiil Keevitusõmblused Ukseava suurendamine Käsipumbad ja varuosad Noorte meremeeste klubi Avariiõlipaak Ladustatud must vanametall Endoskoopiline videokaamera Reklaammaterjalid Videoskoobid Diiselkütuse mahuti Operatiivraadioside Elamusspordikeskus Arvutid

9
Tootmis- ja kotorihoone Parkimisplats Riigimaantee nr 12109 Palade – Tubala Pärimuspargi käsitöö- ja müügipaviljon Tallinna kaugküttevõrgu Kesklinna-Lasnamäe-Maardu piirkond Cargo Check-In kassade elektripaigaldis Vee- ja sademeveetorustik Filmiarhiivi hoone Pärnu Rannaniidud Filtrite sisepinnad Aknakatted Gaasitõstukid

8
Mooste valla teed Puhaste gaaside trassid Reovee mõõtekaevude elektrivarustus Trafoalajaam Tootmishoone Angerja vasallilinnuse kivikehand Angerja vasallilinnus Paekivist hauamonument Kaablid Kose Valgjärve alajaam Elektritõstukid Elektripaigaldise remonttööd Ripp-talakraana Teekaart Sademeveetorustik Elektrilised virnastajad Viljandi valla lumetõrjetööd

7
Ehitustööd Metsniku lasketiir Ehitus- ja remondikaubad Reklaamisorteerimismasin Vaeküla fiider Elektriliitumine Ahja remonditehase 0,4 kV ÕL F1 Raudteesektori konsoolid Lao-ja logistikakeskus Elamud Riigimaantee nr 21152 Hellamaa – Nõmmküla Riigimaantee nr 19304 Tihemetsa - Leipste Kunda depoo Miku 0,4 kV õhuliini F2 JKHK õpilaskodu suurköök Alajaama sekundaarosa Pingeregulaator

6
Vana-Keila maantee Äri- ja tootmishooned Hardox plaat Torustike detailid Puidutoodete lintkonveier Pealüliti Vardad Teede talihooldustööd Joonlaserid Töökindad ja isikukaitsevahendid Kabila F5 Korterelamud Raksi AJ F4 Primaarne andmekeskus Elektrivarustus Merekultuuriaasta Metsateede remont ja hooldus

5
Küttepelletid Õhuliinide rekonstrueerimine Jalgpalliväljak Veetrass Jämejala hooldekodu Sotsiaalkindlustusameti hoone Keila-Maidla 10 kV õhuliin Tartu linna veebirakendused Liikluskorraldusvahendid Arike 0,4 kV õhuliini F2 Kanguri F1 Tobraselja küla AJ 6432 F1 Metsküla AJ F3

2
Lumetõrjetööd Nelikant-raud Konveieri osad Suitsuärasuste tööprojekt Kabala 35/10 kV alajaam Digitaalne kinotehnika Sookuninga AJ F2 Kalma AJ F6 Korterelamu Büroomööbel Elektrivarustus Elektrivarustus

1
Kolga AJ F3 Elektritööd Jäätmete likvideerimine ja juurdepääsutee sulgemine Tootsi tuulemõõtemast Korterelamud Korterelamud Karu AJ F2 Avete digiteerimine Arvutid ja projektorid Konteiner Avariireservid Roosi tänav Jäätmevedu LED tänavavalgustuslambid Kaigutsi AJ F2 Kaderna AJ F2