OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Tartu Lasteaed Krõll Tartu kruusatänavad Tartu välisterritooriumid Vanad seadmed Mäemasinate konditsioneeride hooldustööd Elu- ja ärihoone Katusetööd 110 kV õhuliini L138B Alutaguse – Kiikla Kroonimäe F3 EMÜ õppehoone Termokaamera Rulapark Erivajadustega inimeste eluruumid

27
Lasnamäe linnaosa mänguväljakud Vilde spordipark Elamurajoon Tee 45 Tartu - Räpina - Värska, tee 63 Karisilla - Petseri Tootmishoone Tööstushoone Päikeseelektrijaam Vahetorud Tootmishoone Jõukaablid Allmaa transpordi parkla Teenuste maja Tehnohooldus Reisiterminali ja perroonialade arendamise teostatavusuuring Valga piirkonna elektritööd Kutsekoolid Värvimisautomaat

26
Lasteasutus Muinasjutt Raatuse Kool Multispordiväljakud Narva lasteaed Kirsike ja Sipsik Vabaõhumuuseum Elektriliitumine Elektripaigaldised Lasteaed Büroohoone Kanalisatsioonitorustikud Vineeritehase liitumine Heakorratööd Vahetuvike AJ, Kivinuki LP, AJ 6639

25
Raudtee materjalid Mittegabariitne vanametall Saverna küla reoveepuhasti Tootmishooned Voith Turbo varuosad Kaevurivalgustite ja nende laadimisseadmed Alavere lasteaed Mõmmila Alajaam nr 1695 Kerese staadion Isikukaitsevahendid Süvalepa AJ F2 Maardu päästekomando Jõelähtme valla üldplaneering Garaažikompleks Teravilja laohoone Projektorid

24
Tootmishoone Hüdrotõmmits Roostevabade detailide keemiline puhastus Õngu-Vanajõe tee, Ülendi-Mustana tee, Soodevaheselja tee Autokaalud Raudteeäärne maa-ala Maaritsa-Kambja fiider Lepa AJ F2 Välijõusaal Korterelamud Ärihoone, äripindadega korterelamu Tartu mnt kergliiklustee Äri- ja tootmishooned Maima AJ F2, Avo AJ F1, Rukki AJ F3 Rapla-Kuusiku fiider

23
Multispordiväljakud Muuga sadama tuletornid Seadmed Transmissiooniõli Elektrijaama õlijäätmed Lamtec seadmed Kasutatud kompaktse pinna uurimise seade Mikroskoobikomplekt Teede infrastruktuur Veelaboratoorium Operatiivraadioside võrgu tugijaamad Kaugkontrolli seadmed Melliste loodus- ja liikumisrada Tõst- ja lükanduksed Kroodi tänav Kaugküte Tartu Ülikooli õigusteaduskond

20
Äri- ja büroohoone, parkimismaja Valtina sild Loomemaja Allmaakallurid Komplektalajaam Konteinerplatvormid Elektriliitumine Võru maakonnaplaneering Rannamõisa maastikukaitseala Elektrijaamade transformaatorid Elamurajoon Profileerimispoi Idronaut Keskliigendiga koristusmasin Teehooldustraktor Haljastustööd Bensiinimahuti Kargsoo, Sepikoja F3, Reiujõe F3 Kruusateede OJV Roograhu sadam

19
Lasteaed Käoke ja Tuluke Sookuninga raba ja soometsad Manomeeter Teekatee puhastamine Drenaažipumbad Muratsi sadam Kontori- ja laohoone Keskpinge seadmed Vaskrääma veehaarde siibrisõlmehoone Kaitselülitid Elektriliitumine Laupa põhikool (mõisahoone) Elektriliitumine Elektroonilised liiklusmärgid Maardu linna tänavad Kärdla-Sõpruse fiider Tallinna alajaamad VPN seadmed Hüdroloogilised ja meteoroloogilised mõõteseadmed

18
Narva-Jõesuu noortekeskus Korterelamu Videovalvesüsteem Keevitusmaskid BEJ veepaak Heli- ja valdusignalisatsioon Kaabitsketid Koogu mõisa AJ F2 ja Koogu sigala AJ F3 Lüllemäe mänguväljak Paala AJ F10 Laupa mõisa park Roosna-Alliku piirkonna teed Asfaltplats Sultsioru 15 kV liin Künni, Purje, Kaseke alajaamad

17
Õhudüüside kinnituselemendid Eesti elektrijaama ja Balti elektrijaama tuhaärastussüsteem Metsakombinaadi alajaam Keevituselektrood A. Le Coq spordimaja Kadaka kodud Soojustorustik Kolimisteenus Keraamiline filter Sademeveesuublate ja suletud prügila seire Ihaste kergliiklusteede ja Kasesalu tänava OJV Tuhatorude estakaadid Lõhketööde mõjutegurite hindamine Munamäe AJ F1 Parkimiskohad Muru F2, F6 Kõima jääksoo Juurdesõiduteed, vee- ja reoveetorustikud Päikeseratta Lasteaed Vanaküla maaparandussüsteem Toompea tänav Riigitee nr 19331 Rannametsa-Ikla Lehu AJ F2, Kuuse AJ F6, Jussi AJ F1 Pärnu-Jaagupi õhuliin

16
Mahutipark Mehaanilised tihendid Pagari küla mängu- ja vabaaja ala Masinate remondi- ja hooldushall Pronksist ümarmaterjal Piibelehe alajaam Elamukvartal Kalibreerimisgaasid Elektrotehnika õppelabor Telekommunikatsiooni õppelabor Molekulaarbioloogia- ja keemia õppelabor Elektrokeemiliste mõõtmiste seade Vaike AJ F3, Põhara 2 AJ F2, Käära AJ F2 Õhuliinide rekonstrueerimine Vändra-Viluvere 10 kV F Metsa AJ F4 fiider, Lõo AJ F2 fiider Keba AJ F2, Abro AJ F1, Oara AJ F2 Arhitektuuri ärianalüüs

13
Sildade värvimine Roostevaba ja värviline vanametall Digitaalne klapi reguleerija Üksik-, rida- ja korterelamud, ärihoone ning haridus- ja teadushoone Ibaste F2 Soojusliku mugavuse mõõteseade Mõõteseadmed Staabi- ja tagalakeskuse korrushoiuteenus Kaitseliidu staabi- ja tagalakeskus Sindi paisu OJV Trafo kõrgepingekaskaad Tiksi AJ F2, Männi AJ F2 ja F3

12
Korterelamud Eesti Energia peakorpus Kalibraatorid Narva mnt kõnnitee, Tormi tänav Sillutiste taastusremont Multifunktsionaalne teeninduskeskus Tootmishooned Elektroonilised mõõteriistad Tsüklontuha analüüs Jõgeva ja Tartu maakondade teede OJV

11
Jäägri tee Soojustorustik Infotabloo Elektrikomponendid Vooderdised Korterelamu Vasarapurusti SMD-98B haamrid Laane AJ F1 Ärihoone Muuga sadama alajaamad Teenindushooned Lennuvälja rajahooldustehnika Soojustorustik Tänavavalgustus Veetorustik

10
Kaubandus- ja teenindushoone Moodultualett Tartu linna ülekäigurajad Lubja tänav Eakate pansionaat Vee- ja kanalisatsioonirajatised Põhimaantee 3 Jõhvi-Tartu-Valga Turismi- ja puhkehooned Kontorihoone Kaugküttevõrk Avinurme-Torma fiider Aknapesuteenus Privaatvõrgu seadmed Kohtvõrgu kommutaatorid Valli AJ Mehaaniline tester

9
Sindi survekanalisatsioonitorustik Kabala laululava Elektriliitumine Tootmishoone Sademeveetorustik Tuletõkkeuksed Temperatuuri sensorid Tankimisseadmete hooldus Laevakilbid Tõsteteenus Savi, Topi, Riisipere, Mõisaküla AJ-de jõutrafod Kuretalu AJ F1 Tuule- ja lainetuse mõõtejaamad Väike-Maarja soojusvõrk Spektrofotomeetriliste mõõtmiste seade Multifunktsionaalne tänavakoristusmasin Kalorimeetrid Kastiga veoauto Püsikupeenarde ja taimede hooldus

6
Admiraliteedi basseini ümbruse tänavavalgustid Lasteasutused Värvid Alajaamade primaarseadmed Estonia kaevanduse 16. pumpla kraav Suitsu- ja keemiasukeldussideseadmed

5
Heakorratööd Ruhnu Rahvamaja Autosampler Märdi sild (Ojatrommi pais) Ülenurme lasteaed Dokiremont Vahelduvvoolu mõõtetangid

4
Riigitee nr 17 Keila – Haapsalu Riigitee nr 11125 Perila-Jäneda Kuressaare Spordikool Omanikujärelevalve teenus Vedelgaas Õlid Riigitee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu - Kuressaare Elektrijaama vee mahuti Radiaatorid Alajaamade 817, 839, 890 ja 893 0,4 kV jaotusseadmed Maakondade asfaltbetoonkatted Tammisto F5 Puistematerjali mobiilse pesukompleks Raudbetoonsild Tähtvere hajaasustusala elektrivõrk Ekspositsioon "Eesti sood"

3
Meeksi maaparandussüsteem, Mägiotsa-Meeksi tee, Kalsa-Nahavariku tee Õppe-, spordi-, virgestus- ja puhkeala Koguva kalasadam Ärihoone- elamu Laste mänguväljak Mänguväljak Asfalteerimistööd Veoautode parkla ja puhkekoht Lõuna-Eesti vabastajate monument Narva maantee Tähtvere valla territoorium Teetruubid Ärihooned, tootmishoone Teleskooplaadur Videosüsteem Liinipinge muutmine

2
Kanalisatsioonitorustik Elektritööd Alajaama 1695 10 kV jaotusseadmed ja mõõtekamber Äri/tootmishooned Tõrva I F Tartu ja Arno F1 Layher tellingute komplekt Liitumisühendus Kaamerad ja tarvikud Lääne-Harju raudteelõik Mõnuste AJ F4