OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Riigiteed nr 11182 Järvekalda tee ja nr 11117 Valingu-Jõgisoo Vaskrääma-Valgeraba tee, Valgeraba tee, Kolmnurga tee, Niidumäe-Viira tee Äri- ja tootmishoone Vibroseade Metsküla-Tagametsa tee Purustatud kruus Ventilatsioonisüsteem Tõstamaa osavalla haljasalad Korterelamud Karussellfunktsiooniga pöörlev ja lineaarselt liikuv töölaud Elektrimootoriga pump Laboratoorsed keedukatlad Prussid Elektriliitumine Kraanad Poomniiduk Tallinna väike ringtee Tuletõrjeveevarustus Liinipinge muutmine Liinipinge muutmine

27
Promenaadi maja Ärihoone Müratõkkesein Stokkeri Tööriistakeskus Tõstemehhanismid Sildkraanad Matusekontori hoone Komplektalajaam Liinipinge muutmine Narva Kreenholmi gümnaasiumi juurdesõidutee Infomaterjalide visuaalid Kontaktrõngad Jäähokiväljak Vabaõhukooli tee Jäätmekäitlus Büroohoone, töökoja hoone Jäätmete kogumisvahendid Liinipinge muutmine Reklaamkandja elektrivarustus Liinipinge muutmine

26
Maanteeameti Tallinna esindus Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Alu, Kõima ja Voore jääksood Tugimaantee 22 Rakvere -Väike-Maarja -Vägeva Kompensaatorid Variku viadukt Tabivere tööstuspark Ohutus- ja päästevarustus Nässuma hoiuala M2M VPN kontsentraator Hammastihendid Vaakumpump Kütteseadmete ehitamine Kinnistu liitumisühendus Kinnistu elektriliitumine

25
Kanalisatsioonitorustik Viljandi linna mänguväljakud Drosselid Hammasmuhv Proovivõtuplokk Seadmete Hauber Elektronik Seadmed SMC Enefit 140 peajuhtimiskilp Elamud Metsaäkked ja külvikud Mustamäe linnaosa mänguväljakud Lõikamissaag ja CNC-pink Termopaberi rullid Kõrgsurvevedelikkromatograaf Veerelaagrite paigaldustehnoloogiate õppestend Vickers kõvadusmõõtur Torustik Jäätmepudiu veoteenus Metskonna F1, F2, F3 Enefit140 elektriajamid Tõnne AJ F1 Keevitusmaskid ja puhurid Veemahutid Karjaaed

22
Kohtla-Nõmme laululava Eluruumi renoveerimine Korterelamud Elektripaigaldiste mõõtmisteenus ja audit Laua- ja sülearvutid Põlevkivi kuivatussüsteemide sõlmed Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogarann Elamurajoon Maaparandussüsteemid Torustiku armatuur Suure ja Väikese väina 110 kV kaabelliin Tankla Kosejõe Kool Keila lasteaed Miki

21
Roostevabad varuosad Lasteaed Punamütsike Käo tee ja Metsavenna tee Korterelamud Lääne regiooni riigimaanteed Prügikastid Äri- ja tootmishooned, elamud Suletud äravoolurenn Kontoritarbed Aku korvtõstuk Vedelikkromatograaf Meenemündid, seinakilbid Teravilja- ja heinaseemned Hoonete ja territooriumi koristamine Hoone rekonstrueerimistööde OJV

20
Bussiootepaviljon Bussiterminal Korterelamu Puitelementmajade tehas Elamud Reoveekanalisatsioon Maaküttetorustik Turbiinõli Türi-Viljandi raudteelõik Vagunite depoo- ja kapitaalremonttööd Hooldustraktor Elektriliitumine Elektriliitumine Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenus Koppelmaa kaabelliinid

19
Vana-Roosa ja Ritsiku kalmistud Välisvalgustus Narva Pähklimäe ning Narva Soldino gümnaasium Võllid Äri- ja eluhoone Helme katlamaja LED lambid Varuosad Bühler Technologies BEJ tööstus-sademevee pumpla nr 2 Sillad Eesti elektrijaama energiaplokid Äri- ja tootmishooned Reinu tee Nõmme Tervisemaja Gaasi sorptsiooni analüsaator Erinevad väetised Valveteenus Järva valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Pärnumaa teed

18
Tallinna tänav Testo seadmed Sulgearmatuur ja pumbad Lossi tänav Veetorustik IT-seadmed Kristjan Palusalu mälestusmärk Teravalutooted ja terastooted Kärnihoidla kompleks Etiketiprinterid Lihula tänavavalgustus Rööbas- ja rullpöörderingid Sätsuvere F3 ja F4 Liinipinge muutmine Päikeseelektrijaama elektriliitumine

15
Tallinna Sitsi Lasteaed Koristustarbed- ja vahendid Hotell Tuletõrje veevõtukohad Elamud Energiapuidu hakkimine ja hakkpuidu vedu Elamud, sadam ja puhkeala Rääbise ja Sireli seafarmikompleks Valgusti seadmed Plastikust kasvatuskastid Kraapkonveierite varuosad Nõrk- ja tugevvool Survekanalisatsioonitorustik Autopargi pesuteenus

14
Tootmishoone Võsu SPA Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete Korterelamute parklad ja sademeveekanalisatsioonid Karuputke tõrje Karuputke tõrje Kaamerasüsteemid Avalikud tualetid Vaakum-surveseade Saare-Varbevere fiider Võrguseadmed Puksid Siseskatepark Päikeseelektrijaama liitumine

13
Hoolduskoristus Kütte- ja ventilatsioonisüsteem Kõrghaljastuse hooldamine Veetorustik Heitgaasi filtrid Akupatareid ⁠Ehitusjäätmete sorteerimisplatsi OJV Puidutööstus Alajaam nr 106 Kõnnitee Tudu õpperada Kivivill Korterelamu Tänavavalgustus Kergliiklustee Saku-Nabala 10 kV fiider

12
Elu- ja ärihoone Elamud, ärihoone Vehema tee Majutushoone, golfiväljak ja teenindushooned Kohtla-Nõmme jalg- ja jalgrattatee Kasvavate puude hooldus- ja raietööd Tootmishoone Kanalisatsioonitorustik Tori põhikooli spordiväljak Sloenoidid Elektriliitumine Tuulutustorud Radiatsioonimonitoride hooldus Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikud Küttepuud Elektrivõrk

11
Korterelamud Seadmed IFM Electric Telje valmistamine Evakuatsiooniskeemid Võhmetu (Roela) F2 Tehniline väävelhape Kohttuulutuse ventilaatorid Pühaste F2 Hooned, kuivati ja raketišahtid Kangru (Roela) F2 Hooned Kaitseklaasid ja peakaitsmed Terasvalutooted Kraavide puhastamine Robotmanipulaator Haaveldus- ja värvimiskamber Masinaehituse tootmisosakond Õli- ja emulsiooniaurude filtereemaldaja Eramu elektrivarustu

8
Tarvastu käsitöökoda Akende vahetamine Lennusadama kai Kodude tuleohutus Äri-, majutus- ja ühiskondlikud hooned Analooglahtisidumine Riiklikud registreerimismärgid Pagasi seadmed Narva linnus Analüüsiplaadid Päikeseelektrijaam Pommkalorimeeter Komplektalajaam nr 8754 Korterelamud, ärihooned Paaris- ja üksikelamud Äriruumidega elamud Õlitehas Pereelamud Korterelamud Sauepargi kergliiklustee Peipsi vesikond Sikassaare 110/35/10 - Lahe 10 kV õhuliin Ühistranspordi piletimüügisüsteem

7
Prählamäe maaparandussüsteem Mändjala maaparandussüsteem Aleti-Mändamaa maaparandussüsteem Ühiseesvoolud Riigitee nr 5 Pärnu – Rakvere – Sõmeru Vardi-Vardi metsavahi tee Boge varuosad Ridaelamu Kinnistu liitumispunkt Kinnistu liitumine Mihkli talumuuseum EEJ ja BEJ turbiiniagregaadid Videovalvelahendused Ärihoone elektrivarustus Elamud Liistud Lukud Leisu alajaam Kehra-Põllu II 10kV fiider Tarbekeemiakaubad

6
Jääkreostuse likvideerimine Suvelillede hooldus Päikeseelektrijaama liitumine Muraste ÜVK Riigitee nr 17 Keila – Haapsalu Noblessneri kvartal Enefit 140 paigaldise AFK Elektriliitumised Mooste ehituskeskus Kohtla-Järve polikliinik Üksikelamud, korterelamud ja ärihooned Äri- ja eluhooned Ajutine uisuväljak Kohtla-Järve riigigümnaasiumi auditoorium Tankla

5
Äri- ja tootmishooned ⁠Lelle-Viljandi raudteelõik ABB seadmed Metallkapp Balti Elektrijaama juhtimise peakilp Tihendusmaterjalid Vidrike vahtkonna tee, Juksi tee Lauluväljaku esine plats Tolkuse raba Onnineni lao- ja büroohoone Kilingi-Nõmme – EE-LV piir 330kV Kõnnu AJ F1 Äri- ja eluhooned Erihooldekodu eluhooned Järvakandi 110/10kV AJ Kaitsme nimivoolu suurendamine

4
Põlva reoveepuhasti Tootmis- ja laohoone Valgusti Kompressor Ingersoll Rand Poolkoksi sisekere Keemilised reagendid ja aksessuaarid Geodeetilised alusplaanid BEJ soojenduspunkti hoone Ülesõidu F3 Plastiksegmentidega harjad Lota (Tõrva) F2 Elektrimootoriga kruviajam Eramu elektriliitumine Varuelektrimootor Katlaagregaadid Võrgu ümberehitus Pärnu jahtklubi

1
Kanalisatsioonitorustik Äri- ja elamuhooned Korterelamu Membraanide vahetus Taimekasvatusraamid Pulbijuhtmete kogumid Eesti EJ pulbijuhtmed Varumootor Uuendusraie- ja kokkuveoteenused Kottfiltrid Punga AJ F3 Sülearvutid ja tahvelarvutid Tööstuslikud ja meditsiinilised gaasid Ulukitõrjevahend Hüdromeetrilised ja meteoroloogilised mõõteseadmed Aruküla hokiväljak