OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Riisipere jäätmepunkt, jalgteed Soela sadama teenindushoone Üldkemikaalid Paide linna üldplaneering Võrguseadmed Olmetehnika ja tehniline inventar Vara saeveski Kuivjõesängi seiresüsteem Proovitöötlemisseadmete varuosad Infotehnoloogilised seadmed Rootorfreesi ER650 lõiketerad ja hoidikud Aressa AJ F3 Äripindadega korterelamud Ärihoone Köis Kadrina valla jäätmekava Dolokivimaardla Tervise- ja sotsiaallinnak Seemnete granuleerimine Administratiivhoone Eluruumid Amortiseerunud mänguväljakute likvideerimine Härjaoja tee Elektrivarustus Päästevarustuse jaam Tervisepark

30
Kaubandushoone Võidu liivakarjäär Ida-Viru ning Järva kruusateed Ereda-Kössi tee Võru vee- ja kanalisatsioonitorustikud Üürimaja Olmeelektroonika, väikeinventar Tootmishoone Karksi sondisõlm Elektrivõrk Vaimastvere, Jõgeva, Kuremaa, Torma mõisa park Jõgeva maantee Tootmishoone Riigitee nr 9 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla

29
Narva Soldino gümnaasium Alajaam Korterelamud Jalgratta parkimismaja Pärna-Laeva 15 kV liin Laboritarvikud Aastaringsed heakorratööd Hüdraulilised tööriistad Läbipääsusüsteem Spordikompleks Paunküla matkarada Jäätmejaam Järveküla 110/20 kV, Harku 330/110/20 kV

28
Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Väikesemahulised remonttööd teedel, tänavatel ja sildadel Ärihoone, korterelamu Filtrid ⁠Leht ja profiilmaterjali lõikamisteenus Iru elektrijaama prügišaht Korterelamu Maagaas Külalistemaja Rajatised Saaremaa valla tänavavalgustus Üürimaja Saku vallavalitsuse hoone Väetised ja kemikaalid

27
Büroohoone Nurme tee Tootmishoone Gaasikanal Kaugjuhitavad lahutid Raudteejaama turvangusüsteem Kütuse etteande renn Tähetorni ja Veerme tänavad Korterelamu Kaubanduskeskus ja turuplats Eluruumide remonttööd Tagula F3 Jõgeva reoveekogumisala Põltsamaa kultuurikeskus Elektripaigaldustööd Rattabandaažid ja kummiplokk Kuusalu sotsiaalmaja Äri- ja tootmishooned Elamukvartal Kliimaseadmed Elektriliitumine Pärnu mnt kõnnitee, Idakaare tn Kangalabor

24
Orissaare kauplus Kauplusehoone Uulu-Pärnu kergliiklustee Soela sadam Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Savi-Nurme fiider Sindi kergliiklusteede OJV Kergliiklusteed Vabaduse plats ja kesklinn Sillamäe koolid Elektriliitumine Hakkepuit Geodeetilised tööd Kinnistute liitumine Ehitusjäätmed Jahutussüsteemid

23
Spordikeskus Hostel Jalg- ja jalgrattateed Äriruumidega korterelamu Puhke- ja turismikompleks Mikrobioloogialabor Hoone Puuetega inimeste elukoha kohandamine Korterelamu Rajatiste lammutustööd Elamu- ja ärihoone

22
Korter Lao- ja büroohoone Tootmis- ja laohoone Äri- ja büroohoone Kombineeritud survepesuauto KFC restoran Ärihooned Büroohoone Tööstushoone Mustmetall Kraanateenus Elektrikilp Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Lasteaed Tuluke Mööbel

21
Ärihoone Kaugkütte katlamaja Korterelamu Tänavavalgustus Spordihall Ratastraktor Rehvipurustuskompleks Videokaamerad Võuküla AJ F2 Herbitsiidid Tuletõrjepumbad Alatskivi Põhikool Hooldekodu Sondas Wifi võrk

20
Hoonetekompleks PVC Hall Loode Tammik Kaubanduskeskus Hooneautomaatika tehnosüsteemid Määrdeained Liftide hooldustööd Korterelamu Eluhoone Moe küla veemajandusprojekt Sademeveekollektor Lemmikloomade varjupaik Korteri remonttööd Väikesemahulised teede ehitustööd ja materjalid Rakendusuuring Püssi-Varja fiider ⁠Detailide mehhaaniline töötlemisteenus Õpikeskkonnavahendid

17
Jõhvi kergliiklustunnel Spordi- ja puhkerajatis Ärihoone Ärihoone Tootmis-ja laohoone Esna - Järva-Jaani 10 kV fiider ⁠Kuutsi AJ F2 Korterelamu Istutustööd Puksiirtraktor Multifunkstionaalne palliväljak Tapa valla jäätmekava Istutustööd Tundu AJ F3 Haamerpurusti suue Protektorvööd

16
Tänavapuude pügamine Elamukvartal Äripindadega korterelamu Mälestusmärk Hüdrauliline külghari WiFi võrk Vedel süsinikdioksiid Lintkonveieri trumlid ja rootori võll ⁠Saare AJ Kudina 15 kV Lomba tee OJV Sillamäe linna territooriumi hooldamine Kaarepere vidaukt Katla varuosad Palu F2 Perametsa II AJ F4 Karjaküla sotsiaalkeskus Keava PAJ Narva hooldebaas Elektriliitumine Elektriliitumine Saeliin

15
Laohoone Järve linnaosa miljööväärtuslikud elamud Jõe tänava OJV Jõe tänav Ärihooned Hooldus-õppegaraaž, hoiustushallid, sihtimisrajatis Politsei- ja päästehoone Jahutus- ja ventilatsiooniseadmete filtrid Ankruketid Tuletõrje veevõtukoht Tootmis- ja laohoone Päikeseelektrijaama liitumisühendus

14
Tootmishoone Elamu-ärihoone Töövahendid Turu tn ja Ropka tee ristmik Tootmishoone Amortiseerunud hooned Nasva jõesadam Isabella AJ F2 Gaasileegiseadmed ja keevitustarvikud Kuivtrafod Äri- ja tootmishooned Digitaalse kvaliteedikontrolli mõõteseadmed Elektrivõrk

13
Lao-ja tootmishoone Ida- ja Lääne-Virumaa veekogud Sõmeru terviserada Spordimaja Kuressaare vanalinna tänavad Juba F2 Robotiseeritud põlevkivikaevandus Droonikomplektid Mõõteseadmed Kamariku F2 Sademeveetorustik Tehnohooldusteenus Ladu nr 7 Keila linna tänavavalgustus Ladu Murri AJ F7 Liikluskorraldusvahendid Pindamistööd Paisumaa alajaama fiider 2 Elektriline korjetõstuk

10
Tootmishoone Mahasõidutee Reostuse likvideerimine Hoone lammutamine Pindi alajaama 0,4 kV fiidri F3 Vori alajaama (Otepää) F3 Maleva põik tänav Päikese puiestee, Kaasiku tänav Talakraana elektriseadmed Isolatsiooni materjalid Reoveesette käitlemine Purde AJ F1 Kõnnu alajaama fiider 6

9
Büroohoone Avalik tualett Suursaatkond Ottawas Abja gümnaasiumi staadion Elamud Elamurajoon Sotsiaalmaja Reoveepuhasti Reoveepuhasti Põletid Saare-Torma fiider Nõmmekala AJ F1 Voka aleviku mänguväljak Topo-geodeetiline uuring Sotsiaalkeskus RMK laohoone

8
Võsu aleviku keskus Hotell Ridaelamud Sillamäe Eesti Põhikooli kompleksturvateenus Sillamäe Vanalinna Kooli turvateenus Amortiseerunud elamu Korterelamu Korterelamu Ridaelamu Büroohoone Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, riigitee nr 20154 Lelle-Vahastu Katla talad Sarapuu Mets maaparandussüsteem Spiraaltorud Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km Kinnistu detailplaneering Elektriliitumine Sõõrikoja AJ F2 Koigi-Mäo 10 kV fiider

7
Vara saeveski büroohoone Hambaravikliinik Äriruumidega korterelamud Tootmishoone Kärsamäe alajaama fiider F3 Korterelamu Hooldekodu Võru valla ehitustööd Elektrivarustus Õisu metsandiku teed

6
Varangu maaparandussüsteem Korterelamud Ärihoone Büroo- ja majapidamistarbed Mäeotsa:(Puhja) alajaam Korterelamu Korterelamu

3
Urvaste kirik 10 kV õhuliinide puittraaversid Varustuse ladustamine ja transport Eluhoone OJV Jaotustrafo Elektriliitumine

2
Ristmik Äripindadega koolituskeskus Küttesüsteem Korterelamu Karude III liivakarjääri Mõisametsa kruusakarjäär