Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Muu või teadmata otstarve Maa-alad ja planeeringud Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Vesirajatised ja maaparandus Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Hanked ja teenused Elamud ja majutus Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Jäätmekäitlus Tootmine ja logistika Äri- ja haldushooned Tervishoid ja hoolekanne Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Hanked ja teenused Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus

30
Teenindus, kaubandus ja toitlustus Tootmine ja logistika Energia ja küte Teed ja liiklus Teed ja liiklus Tehnovõrgud Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Tootmine ja logistika Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Äri- ja haldushooned Teed ja liiklus

29
Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Jäätmekäitlus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed

28
Tehnovõrgud Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Energia ja küte Elamud ja majutus Energia ja küte Jäätmekäitlus Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve

27
Äri- ja haldushooned Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Energia ja küte Teed ja liiklus Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Teenindus, kaubandus ja toitlustus Hanked ja teenused Tehnovõrgud Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Vesirajatised ja maaparandus Vabaõhurajatised ja haljastus Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Tervishoid ja hoolekanne Tootmine ja logistika Elamud ja majutus Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

24
Teenindus, kaubandus ja toitlustus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Sadamarajatised Tehnovõrgud Tehnovõrgud Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Hanked ja teenused Tehnovõrgud

23
Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Teed ja liiklus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Äri- ja haldushooned Tervishoid ja hoolekanne Elamud ja majutus Hanked ja teenused Elamud ja majutus

22
Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Tootmine ja logistika Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Teenindus, kaubandus ja toitlustus Äri- ja haldushooned Haldushooned Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Hanked ja teenused

21
Elamud ja majutus Energia ja küte Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Riik ja riigikaitse Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tervishoid ja hoolekanne Elektrivarustus ja seadmed

20
Äri- ja haldushooned Tootmine ja logistika Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Elamud ja majutus Elamud ja majutus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Elamud ja majutus Hanked ja teenused Teed ja liiklus Hanked ja teenused Tehnovõrgud Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

17
Jõhvi kergliiklustunnel Varinguaugud Spordi- ja puhkerajatis Ärihoone Ärihoone Tootmis-ja laohoone Esna - Järva-Jaani 10 kV fiider ⁠Kuutsi AJ F2 Korterelamu Istutustööd Puksiirtraktor Multifunkstionaalne palliväljak Tapa valla jäätmekava Turvateenus Narva Haigla Istutustööd Tundu AJ F3 Haamerpurusti suue Protektorvööd Liiklusmärgid

16
Tänavapuude pügamine Elamukvartal Äripindadega korterelamu Mälestusmärk Hüdrauliline külghari WiFi võrk Istutustööd Jäätmevedu Põlliku jääksoo Vedel süsinikdioksiid Lintkonveieri trumlid ja rootori võll ⁠Saare AJ Kudina 15 kV Lomba tee OJV Enefit 140 õhujahutid Sillamäe linna territooriumi hooldamine Kaarepere vidaukt Katla varuosad Palu F2 Perametsa II AJ F4 Karjaküla sotsiaalkeskus Keava PAJ Narva hooldebaas Elektriliitumine Elektriliitumine Saeliin

15
Laohoone Järve linnaosa miljööväärtuslikud elamud Jõe tänava OJV Jõe tänav Ärihooned Hooldus-õppegaraaž, hoiustushallid, sihtimisrajatis Politsei- ja päästehoone Jahutus- ja ventilatsiooniseadmete filtrid Ankruketid Tuletõrje veevõtukoht Tootmis- ja laohoone Päikeseelektrijaama liitumisühendus

14
Tootmishoone Elamu-ärihoone Töövahendid Turu tn ja Ropka tee ristmik Tootmishoone Amortiseerunud hooned Nasva jõesadam Rakvere haigla Isabella AJ F2 Ventilatsioonisüsteemide tehnohooldustööd Gaasileegiseadmed ja keevitustarvikud Kuivtrafod Äri- ja tootmishooned Digitaalse kvaliteedikontrolli mõõteseadmed Elektrivõrk

13
Lao-ja tootmishoone Ida- ja Lääne-Virumaa veekogud Kaubanduskeskus Sõmeru terviserada Spordimaja Kuressaare vanalinna tänavad Juba F2 Robotiseeritud põlevkivikaevandus Droonikomplektid Tuletõrjekiivri komplektid Haljasalad Mõõteseadmed Saematerjalid Kamariku F2 Sademeveetorustik Tehnohooldusteenus Ladu nr 7 Keila linna tänavavalgustus Ladu Murri AJ F7 Liikluskorraldusvahendid Pindamistööd Paisumaa alajaama fiider 2 Elektriline korjetõstuk

10
Tootmishoone Pelgulinna sünnitusmaja Mahasõidutee Reostuse likvideerimine Hoone lammutamine Pindi alajaama 0,4 kV fiidri F3 Vori alajaama (Otepää) F3 Maleva põik tänav Päikese puiestee, Kaasiku tänav Talakraana elektriseadmed Isolatsiooni materjalid Reoveesette käitlemine Purde AJ F1 Kõnnu alajaama fiider 6

9
Büroohoone Korterelamu Avalik tualett Suursaatkond Ottawas Abja gümnaasiumi staadion Maakondade riigiteed Elamud Elamurajoon Sotsiaalmaja Reoveepuhasti Reoveepuhasti Põletid Saare-Torma fiider Nõmmekala AJ F1 Voka aleviku mänguväljak Topo-geodeetiline uuring Sotsiaalkeskus RMK laohoone

8
Võsu aleviku keskus Hotell Ridaelamud Sillamäe Eesti Põhikooli kompleksturvateenus Sillamäe Vanalinna Kooli turvateenus Amortiseerunud elamu Korterelamu Korterelamu Ridaelamu Büroohoone Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, riigitee nr 20154 Lelle-Vahastu Katla talad Sarapuu Mets maaparandussüsteem Spiraaltorud Aespa aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioonisüsteem Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km Kinnistu detailplaneering Elektriliitumine Sõõrikoja AJ F2 Koigi-Mäo 10 kV fiider

7
Vara saeveski büroohoone Hambaravikliinik Äriruumidega korterelamud Tootmishoone Kärsamäe alajaama fiider F3 Korterelamu Hooldekodu Võru valla ehitustööd Elektrivarustus Õisu metsandiku teed

6
Varangu maaparandussüsteem Korterid Korterelamud Ärihoone Büroo- ja majapidamistarbed Mäeotsa:(Puhja) alajaam Korterelamu Korterelamu

3
Urvaste kirik 10 kV õhuliinide puittraaversid Varustuse ladustamine ja transport Eluhoone OJV Jaotustrafo Elektriliitumine

2
Ristmik Valdmäe tööstuspark Äripindadega koolituskeskus Küttesüsteem Korterelamu Karude III liivakarjääri Mõisametsa kruusakarjäär