OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Järta tervisespordikeskus Mobiilsidemast Sõidu- ja kõnnitee Sadevee kanalisatsioon Pajusti klubi Viljandi Kesklinna Kool Pereelamud Kreenholmi ühiselamu Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitaristu Munitsipaalelamu Himma-Vardja ühisveevärk Haudejaama tee kõnnitee Rahumäe jäätmejaam Kelnase sadam Spordihoone Peakaitsme suurendamine Sillamäe linna välisvalgustus

30
Raamatukogu Jõhvis

28
Vanasadama jalakäijate sild Valgustatud jalgrattatee Sademeveepumpla ja õlipüüdurid Sademeveetorustik Soola tänava jalgratta- ja jalgtee Foorilahendus ristmikul Pukkkraana rööbasteed Köögiviljajahutehas Tapa Vallaraamatukogu Ärihoone Tartu Ülikooli Kliinikum

27
Turu tänav Kanepis Laohooned Kadrina Keskkooli õueala Üürielamu Vastseliinas Tallinna põhitänavate välisvalgustus Lasteaed Kiikhobu Sindi katlamaja Hüüru mõis Tuule- ja tolmutõrje tootmine Gaasikatlamaja

26
Mällo sigala liitumisühendus RMK maaparandussüsteemid Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Lähkma külakeskuse hoone Tänavad Puiga sotsiaalmaja Paldiski elamusspordiväljak

25
Rohu lasteaed Avalikud pakendipunktid Valga vallas Automaattankla Ärihooned Annelinnas Elva linna Arbimäe tänav Jõuludekoratsioonid Eramu liitumisühendus Geodeetilised tööd Elamud, tootmis- või laohooned Elamud Projekteerimisteenused Mänguväljakud Narvas Sirgala harjutusväli Angerpisti kergliiklustee

24
Tudu kool Palometsa-Umbsaare tee Haridusasutused Haljastustööd Rõuge Kunstikuur Korterelamu Võrus Elamud Jõe tänav Keilas Mänguväljakud Tänavavalgustus

21
Sotsiaalmaja Tallinnas Enefit 280 - Eesti elektrijaam Elektriliitumine Järva-Jaani kultuurimaja Betoon

19
Biokütuse vedu Elamurajooni elektrivarustus Elektrilevi LK ja PJK vahekaablid Kauplusehoone Välisõhu mürakaardi koostamine Kõpu Põhikooli katlamaja Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Kooli tänav Püssis Kergrööbastee EMÜ Limnoloogiakeskus Jalg- ja jalgrattatee

18
Tänavalõik Tõrvas Valga kalmistute jäätmemajad Kergliiklustee Lomba tee, Veermiku tee Jalgtee valgutus Saksa-Soome kalmistu Elektriülekande liinid Elektriliitumine Elektrivõrk Lammutatavad hooned Kunstitootmiskeskus Anija valla üldplaneering Uue-Alu kruusakarjäär Saue tammik

17
Ühiskanalisatsiooni- ja drenaažisüsteem Narvas Universaalhallid ja sõdurikodu Truubi paigaldamine Ujula pargi kraavid Vinni Perekodu Ulvi hooldekodu Liigi elupaiga hooldustööd Purusti NP1315 Konveierilint Sauga teenuskestus Elektripaigaldustööd Elektriliitumine Jäätõrjevedelike mahutid Päikeseelektrijaamad

15
Elektrivõrk Pärnus

14
Veriora - Pahtpää kergliiklustee Gaasipuhur ja lämmastikutoru Betooni purustamine

13
Järva valla lasteaedade mänguväljakud Eesti Elektrijaama plokk nr 6 AS Hoolekandeteenused eluhooned Rehe tee Tuletõrjeveehoidla Leppneeme sadam Toitlustushoone Nõmmel Korterelamud ja ärihooned Haaberstis

12
Üleoja tee Rummu välispordikompleks Mürgiladu

11
Auru F24 fiider Metsa- ja rabateed Rakvere Tehase tänav Valga maakonna riigiteed Tuletõrjeveehoidla Korterelamud Otepääl Kõrveküla Kooli tänav Kallaste linna kõnnitee Valga linna tänavad

10
Ühiskanalisatsiooni- ja drenaažisüsteem Narvas Tartu linna korterid Sinimäe multifunktsionaalne mini-spordiväljak ja skatepark Koerte jalutusväljak Auto- ja mototehnika müügihoone Korterelamu vee- ja sademeveetorustik Muhu valla üldplaneering Lahendused HEV õpilastele Sidevõrk Jumindas Laatre kirik Tehnika tänav Rõuges

7
RMK paisrajatised Kõnniteed, õuealad Elektriliitumine Kopli liinid Korterelamu Kingu ja Sireli tänav Kantsi sild Korterelamud Peipsiääre valla investeeringuobjektid Lauda lammutamine Lääne-Nigula valla militaarturismiobjektid Ärikeskus Korterelamu Elamukvartal Mõtuse kodud

6
Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna Riigitee nr 11412 Liikva-Rannamõisa Lemme telkimisala Reidi tee Lidli kaubanduskeskus Jõhvis Väike-Maarja Ehitajate tee Pagari küla ühiskanalisatsioon Laohoone Võsu ranna-ala pumptrack Rail Baltic 110 kV õhuliinid Geodeetiline uuring Korterelamu Nõos

5
AS Eesti Raudtee tarbijate ümberliitumine Alexela metaantankla Tartus Korterelamu Tõrvas Hiiumaa valla teed Riigimaja Riigitee nr 16176 Koonga–Ahaste–Vanamõisa Elektriliitumine Tööstuse tee Korterelamu Vokas Raasiku tervisekeskus, Aruküla tervisekeskus E. Vilde majamuuseum

4
Sõmerpalu lasteaed Lepatriinu Mõniste mänguväljak Tartu maantee kergliiklustee Eterniidijäätmed Jõgeva vallas Päikeseelektrijaam Rausveres Viru-Nigula valla investeeringuobjektid Automaatikaseadmed Mittegabariitne vanametall

3
Leisi-Laugu 10 kV fiider Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Uusmäe elamurajoon Lasila reoveepuhasti Põltsamaa Ametikooli hoone Ahtme promenaad ja kõnniteed Eesti Energia büroo- ja tootmishooned Tõugu-Joaveski tee Rõngu meierei Hoone lammutamine Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrk Elektriliitumine Elektriliitumine Riigitee 1 Tallinn - Narva Sindi 35/10 kV alajaam Vilsandi tuletorn

1
Omavalitsuste teed ja tänavad Tänavavalgustussüsteem Rakkes Laste mängu- ja spordiväljak Narvas Paluküla terviserajad