Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Elamud ja majutus – planeeringu teostamine
30.06.2022 – 68706 – TALLINN
Algatatud detailplaneering kahe kuni 3-korruselise korterelamu ja ühe abihoone ehitamiseks.

Sadamarajatised – planeeringu teostamine
30.06.2022 – 53252 – LÄÄNEMAA
Kehtestatud detailplaneering muul rekonstrueerimiseks ja pikendamiseks 20 m võrra.

Äri- ja haldushooned – töövõtja valimine
30.06.2022 – 68482 – TALLINN
Hange piksekaitsme projekteerimiseks ja paigaldamiseks. Tähtaeg 4. juuli.

Tootmine ja logistika – töövõtja valimine
30.06.2022 – 66638 – TALLINN
Hange tuletõrjevee magistraaltorustiku remondiks. Tähtaeg 6. juuli.

Vesirajatised ja maaparandus – projekteerija valimine
30.06.2022 – 68705 – LÄÄNEMAA
Hange peakraavile varjasüsteemi projekteerimiseks. Tähtaeg 15. juuli.

Tervishoid ja hoolekanne – dokumentide kooskõlastamine
30.06.2022 – 51143 – TALLINN
Haiglakompleksi ehituseks sõlmitakse taaste- ja vastupidavusrahastust antava toetuse kasutamise leping.

Energia ja küte – töövõtja valitud
30.06.2022 – 68704 – PÄRNUMAA
Sõlmitu leping tuulepargi rajamiseks.

Teed ja liiklus – tarnija otsimine
29.06.2022 – 19015 – IDA-VIRUMAA
Hange puitliiprite ja pööranguprusside soetamiseks. Tähtaeg 7. juuli.

Elektrivarustus ja seadmed – töövõtja valimine
29.06.2022 – 25773 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange fiidri rekonstrueerimise III etapi töödeks. Tähtaeg 15. juuli.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
29.06.2022 – 62390 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange tervise-ja suusaraja inventari-ja teenindushoone ehitamiseks. Tähtaeg 25. juuli.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam