Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange sülearvutite liisimiseks. Tähtaeg 22. aprill.

15. aprill 2016
Keila Hariduse SA kuulutab välja hanke sülearvutite liisimiseks 24 kuuks. 42 sülearvuti liisimine 24 kuuks.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.04.2016 kell 13:00.
LISATEAVE
  *Pakkuja esitab koos pakkumusega iga pakutava toote kohta tootja poolt väljastatud üksikasjaliku tehnilise andmestiku (võib olla inglise keeles), mis tõendab pakutava toote vastavust hankedokumentides nõutud tingimustele.
*Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi, teatades pakkujatele läbirääkimiste aja ja läbiviimise korra. Läbirääkimisi võib pidada nii enne kui pärast pakkumuste esitamist.
Hankija jätab endale õiguse läbi rääkida sülearvutitele esitatud nõuete, pakkumuses esitatud maksumuse, koguse ning riigihanke tähtaegade jms osas.
*Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused, kui läbirääkimiste käigus ei jõuta kokkuleppele, samuti kui need ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja/või hankija eelarves antud hanke teostamiseks planeeritud rahalisi vahendeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. Hankijal on õigus tagasi lükata põhjendamatult madala maksumusega pakkumus vastavalt RHS § 48 lg 3 sätestatud tingimustele.
* Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud pakkuja allkirjaõigusliku isiku või allkirjaõigusliku isiku poolt volitatud isiku poolt.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 675 5710, +372 675 5700 kool@keila.ee
Map-pin

Asukoht

KEILA, HARJUMAA, Eesti
 KEILA, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 22. aprill 2016
Tööde kestus 24 kuud