Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Jalgratta- ja kõnnitee

27
Kollase tänava torustikud

23
Äri- ja tootmismaa krundid Detailplaneering Paldiski mnt vee- ja kanalisatsioonitorustikud

22
Kõnnitee Kooste- ja jaotusterminal: lao-, kaubanduse- ja büroohoone Elektrivarustus Detailplaneering Saarde pastoraat Remonttööd Tõrva alajaamas Tarva doktoraat Elektrivarustus Hotelli I sisend PV alajaamade kanalid Võrguühendus Elektrivarustus Elektrivarustus Riigivara võõrandamine

21
Korterelamu

20
Jõgeva- ja Tartumaa riigimaanteed Korrusmajad Kanalisatsioonipumplad Korterelamu katus Kanalisatsioonipumplate ventilatsioon Omanikujärelvalve piirivalve objektidel Elektrimootorid

17
Korterelamu Korterelamud Nõmme spordikeskuse olmehoone Korterelamu laiendamine Korterelamu Rikastusvabriku 6/0,4 kV jaotusseadmed Aurutorustik Tänavavalgustus Elamurajoon Sotsiaalmaja

16
Pansionaat Kodila lasteaed Abja õpilaskodu Õppetöökoda Väikesemahulised elektriehitustööd Elektrivarustus Ühepereelamud

15
Kõpu Internaatkool Vähemusrahvuste maja LÜÜRA Toomemäe pargi väikevormide tööjoonised SPA ja puhkekeskus Konteiner-diiselelektrijaam ja hüdraulikaseadmed Alalisvoolu mootorid MPE 1000 - 630 UHL3 Soojatrass Äripindadega korterelamu Korterelamud

14
Koolitoolid

13
Maarja küla töökodade hoone Kilingi-Nõmme-Tali-Laiksaare maantee

10
Liitumisühendus Elektrivõrgu väikeehitustööde raamhange Nimivoolu suurendamine Rikastusvabriku galeriid Linda ja Sõmerpalu alajaamade kaugterminalid Geoloogia Instituut Pöörlevate mehhanismide remonttööd (raamleping) 6 kV lülituspunktid ja allmaa 6 kV jaotusseadmed Järvamaa gaasitrass Rikastusseadmete varuosad Korterelamu laiendus Surveseadmete remonttööd (raamleping) Korterelamu ja kaupluse laiendus Elektrivarustus

9
Muuga sadama raudteed nr 42 ja 43 Elektroonikatehas Aherainemägi Männimäe vabaajakeskus Elektrivarustus Korterelamu Elamukvartal Gaasikatel

8
Paldiski ROK-i spordikompleks Tornimäe tänava pikendus Detailplaneering Välisfassaad KÜ välisfassaad Hoone Elamu Kauplus

7
Korterelamu fassaad Kõrgepingeseadmete remonttööd (raamleping)

6
Korterelamu

3
Pereelamud Korruselamu Haabersti Citymarket Tehnokeskus Elamud Kauplus ja kohvik Uue-Kariste järv Kauri elurajoon Kaubanduskeskus Rimi logistikakeskuse juurdeehitus Laagri Tehnopark Elektrivarustus Kraapkonveierite varuosad Märjamaa alevi veevarustussüsteem Büroo-ja laohoone Puhke-ja konverentsikeskus Rehvipaigaldustöökoda ja autoparkla

2
Veetorni tänav Lohusalu sadama puhkehoone Trammidepoo ja jäätmejaam Tallinna kanalisatsiooni pumbajaama basseinid Kaevetööd Mööbel Paneelmaja otsaseinad Garderoobikapid

1
Kiriku abihoone laiendus