OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Administratiivhoone Kompostimisväljak ja jäätmejaam Halliste valla üldplaneering Haljasalad Keskköögi hoone Turvaplommid 10 kV õhuliin Ärihoone Külade elektrivõrk Külmhoone Esna-Vainu 10 kV õhuliin 10 kV elektriliinid Mihkli alajaama fiider 3 Orissaare katlamaja Sompa alajaama õhuliin Tudulinna alajaama fiidrid ja elektrivarustus Autotehniku õppetöökoja seadmed Keevitusseadmed Õppekompleksi ja õpilaskodu erimööbel Laoseadmed ja -inventar Õpilaskodu mööbel

29
Elamud Kammeri Kool Hageri reoveepuhasti Lastepark Purusti Maxima kauplus Tuhavälja ülevoolud Püssi alajaama tuulepargi omanikujärelevalve Tootmis- ja laohoone Korterelamud, parkimishoone Korterelamu

28
Muusikamaja Tootmishoone Retriidimaja Haagisveokite remonditöökoda Hulgiladu, külmhoone Kauplus-büroohoone Sõmeru noortekeskus Ruhve loodusküla Rannarahva Muuseum Venevere sild Kivitöö töökoja seadmed Vändra valla üldplaneering Küttepuud Marjahoidla Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut

27
Seltsimaja Soojusenergia Metallväravad, jaotlad, elektrifiltrid ja tulekindlad metalluksed Ehitusmaterjalid Äri- ja tootmishooned Pariisi puhkekeskus Hobusetall Valio valmistoodangu ladu Kuudeküla sild Saue valla üldplaneering Korterelamu

26
Valjala maalinn, loodusrada Hoone Kilingi-Nõmme ühisveevärk- ja kanalisatsioon Jääkreostuse likvideerimine Ärihoone Puitliiprite vahetus Ida piirkonnas Jüri aleviku kaugküttevõrk Korstnad ja katused Päinurme internaatkooli õppehoone Kultuurikeskus ja elamud

23
Energiakatla asbestisisaldava soojusisolatsioon Iru Elektrijaama 2VP-4 6kV fiider UPS-seadmed Büroo- ja eluhoone Äri- ja eluhoone Veoautode teeninduskeskus Infotahvel Jõhvi tööstuspark Büroo-ja laohoone Matsiranna telkimisala Sibula tee Möldreoja tee Sadulametsa tee Paadisild Büroo-ja tehniline hoone Uus tänav

22
Riigimaantee nr 86 Kuressaare-Võhma-Panga Elamud Ärihooned Äri-ja tootmishooned Muhu muuseumi piletimüügihoone Äri-ja eluhoone Ridaelamu Punane tänav Pärnu koostootmisjaam Põlevkivipurusti reduktor Äri- ja tootmiskrundid 250 MW avariireservelektrijaam Veekatlad

21
Haljasalad Remonditöökoda T75 Tumala-Orissaare-Väike Väin Ärihoone Adminkorpusega töökojahoone

20
Liivi lahe tuulemõõtmisplatvorm Mobiilsidemast Kukruse mõisateemaline ekspositsioon Elamud Vaida-Pajupea maantee Tallinna tööstuspargid Sidepataljon

19
Valvesüsteemide hooldus Vanaveski järv Ida-Viru taluliidu maja Korterelamu Vaki pumpla

16
Karksi- Nuia apostlik õigeusu kirik Marie Underi mälestusmärk Kaiu Huvikeskus Hageri reoveepuhasti Ärihooned Eesti filmi külastuskeskus Teetruubid Soojatrassid Sülearvutid Elamud Elamurajoon Sepikojahoone mööbel Võõpsu fiider 2 Ringsu DEJ mahutiparki Kaabelliinid Rakvere alajaama fiider 11 Elektrivõrk Arvola alajaama 0,4 kV elektrivõrk Annikoru haljasalad ja väljakud Tamsa alajaama pingeprobleem Permisküla metsaparandusobjekt Kontorimööbel Söödatehase hoone Tabasalu spordikompleks Elamurajoon

15
Korterelamu Valga jaama rajatised Äri-ja tootmishooned Audru kalafarm Autoremonditöökoda Paldiski TEJ 110/20 kV alajaam Koigi, Päinurme ja Sõrandu keskuste haljastus Varuelektrigeneraatorid

14
Mõisamaa hooldekodu Metsateede teetruubid Mänguväljak Elamurajoon Haljastus Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Turbiin T-100/120-130-4 Raudtee heakorratööd Rull-laagrid 22356 MB C3 Teekatete taastustööd Eelisoleeritud soojustrassid

13
Antoniuse Õue kunsti- ja käsitöökeskus Elamurajoon Riigimaantee nr 17210 Võsu-Kotka Laasioja tee Tihu tee Biokütus Mootorsaed ja võsalõikurid Mahakantud vagunid Harku valla sademete- ja pinnavete ärajuhtimise perspektiivskeem Palkmaja Prügikonteinerid

12
Kergliiklustee Tallinna Majanduskooli õpilaskodu Raudsaare turbatootmisala Metallitöökoja seadmed Õpperestorani sisustus ja nõud Lennusadama veetrassid Kaugküttevõrgu omanikujärelvalve Keevitusseadmed Valga maakonna metsauuendus Muuga sadama veetorustiku sulgemisarmatuur Riiulisüsteemid Elamud Raudteejaamade vagunimajanduse välisõhusüsteemid

9
TTÜ IV õppekorpus Mänguväljak Käbikuivati Mobiilsidemast Ridaelamud Puhkeala Ridaelamud

8
Saka mõis Koksvere Seltsimaja Tartu reisiplatvorm Kauplus-kohvik Molekulaaranalüüsilabori mööbel 330 kV õhuliinid L360 ja L506 110 kV õhuliinid L060 ja L061 Noorloomalaut Veevarustus ja reoveekanalisatsioon Mäemõisa tervisepark Külalistemaja Puidutöökoda Puitliiprid ja pööranguprussid Raudbetoonliiprid Algmurde puurpinkide lõiketerad Laeankurdamispinkide puurimisinstrumendid Laenguaukude puurpingid Balti elektrijaama I tuhaladu

7
Kaluri tänav Pärnu ümbersõidu Papiniidu pikenduse ehitusjärelevalve Kammeri kooli suurköök Assaku aleviku ja Vaida reoveekogumisala Pereelamu Ühendustee Elamukvartal

6
Korterelamu Kõue-Triigi mõis Elamumaa krundid Kiidjärve ja Vastse-Kuuste metsaparandusobjekt

5
Viinistu Merekeskus Pikajärve mõisapark Keskuse tänav Randla tänav Elamu Jäätmete vedu Viilhall Veduri varuosad

4
Reservi- ja tippkoormuse katlamaja JS-0,4 kV sektsioonid

1
Äri- ja tootmishooned Abruka sadama lainemurdja Nõmmerga tee Risti kultuurikeskus Mini-Eesti teemapark Elva kalmistu sõiduautode suverehvid Elamu-ja tootmismaa krundid Muhu turuhoone