OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Kurtna töökoja F2 Kinnistu elektriliitumine Katuste remonttööd Pumbad Tissi AJ F1 Orajõe tee tänavavalgustus Aasta puitehitis Küti talu AJ F1

29
Kergliiklustee Torude seadmed Äri- ja eluhoone Äri- ja tootmishooned Äri- ja eluhoone Liitumisühendus Kullenga 35/6 kV alajaam Muuga sadama 10kV kaabliliinid Korterelamud Päinurme küla tänavad Eesti Mereakadeemia Luige F1 0,4kV Arvutid Harku vallamaja

28
Kaali meteoriidi peakraater Kultuuri-ja spordihoone Laiuse Põhikooli lasteaed Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Paeküla-Vana-Vigala jalgratta- ja jalgtee Viljandi Linnavalitsuse hoone Parkla Toila SPA-Hotell Sissesõidutee Tee ja plats Äri- ja tootmishoone Tallinki logistikakeskus Infrapuna laserosutaja Veoautode remondi- ja hooldusteenus Tootmishoone Gaaskromatograaf Automaatikaseadmed Kontorihoone Koristus- ja korrashoiuteenus Elektrotehnika ja elektroonika töökohad

27
Kaksik- ja ridaelamud Elamukrundid Väikesemahulised ehitustööd Iru Elektrijaama remondi- ja ehitustööd Hooldustööd Äri-ja tootmishooned Hotell Tootmishooned Palvela ja abihoone Muuga sadama liinikoridorid Vanasadama AJ-5 ja A terminali vaheline kaabel Silotornid Papsaare äriküla Parkla Turbla kultuurimaja Ventilatsiooniseadmete hooldus Teekatee märgistustööd Heakorrateenus

24
Reoveepurgla Nõelhaamer Ereda ja Apandiku külade veetrassid Sillamäe linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid Partisani AJ F3 Jäätmete vedu LED videosein Hoonete lammutustööd Jõeotsa F1

23
Puiud hakkimine ja transport Riigimaantee 35 Iisaku–Tudulinna–Avinurme Kivilõppe ujuvsild Kliinilise meditsiini instituut Majutushoone Korterelamu Korterelamu Kohtla valla teede tolmuvaba kate Piigaste kalapääsu omanikujärelevalve Eesti Elektrijaama 330 kV alajaam Emajõe purskkaev Ellamaa reoveepuhasti Munalaskme reoveepuhasti Sandla AJ F2 Mehitamata lennumasinate komplekt

22
Parkla Koormakate Korterelamu Projekteerimistööd Korterelamud Äri- ja tootmishooned GNSS püsijaamade võrk Allmaatreilerid Kesk kaare tänav Malmist kanalisatsioonitorustik Kiikla rahvamaja ja Mäetaguse põhikool Sapi F1 Keskkonnaobservatoorium Entomoloogilise kogu hoidla Mööbel Multimeedia disaini õppetöö seadmed Reostustõrje tõstuk

21
Tööstus-, lao-, kaubandus- ja teenindushooned Hüüru-Alliku-Saue ristmik Hakkepuit Arvutid Kuressaare linna tsoneerimiskaevud Ranna ja Papli pumplad Jääksoojuskatel Parkla Tööstushoonete elektrivarustus Nurme, Mõneku ja Piiri tänav Kavilda jõe kalastiku seisundi uuring Sojamaa ja Vesneri külade ühisveeväk ja -kanalisatsioon Kesk 35/6 kV alajaam Turismiinfo elektroonilised infoterminalid Haldja AJ F3 Arvutid

20
Ärihoone Haldushoone esine tee Niibi turbamaardla Holvandi-Vanaküla külaskeskus Tankla, kauplus Pärnu-Jaagupi depoo Räägu veskijärv Lammutusteenus Kinnistu liitumine Eesti Meremuuseumi kauplused Niidukid Riigimaantee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Heli- ja valgustehnika Võrguseadmed Mustla laululava Riigimaanteed 1 Tallinn–Narva ja 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru Tehvandi suusehüppemäe juurdepääsutee Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava Väätsa Eakatekodu

17
Kaugjahutusjaam Pump Yamada Laitex varuosad BEJ sektsioonid Eesti Elektrijaama plokk nr. 1 Tallinna Tehnikakõrgkooli A-korpus Ritsu Lasteaed- Algkool Tilgu tee torustikud Märamõisa AJ F1 Tulekahjusignalisatsioon Tulekustutusvahendid ja –paigaldised Parkla Hoolekandeküla Mulgi kinnistu liitumisühendus Heakorratööd

16
Tee nr 39 Tartu-Jõgeva-Aravete Lahemaa rahvuspark Kaubanduskeskus Riigimaantee nr 6 Valga - Uulu Krüüdneri-Savijussi tee ning Savijussi tee, Prüüsi tee ja Salaküti tee Korterelamu Hoone Äri- ja eluhoone Külakeskus Kalijärve puhkeala Kärevere AJ F3 Kallur Ekskavaator-laadur Kabeli tänav Paekivikillustik Heinamaa MÜ Varundustarkvara Mootorpuurid

15
Muuga sadama piirkond Busside sõiduplaanid Rikastusvabriku lintkonveieri ajamid Katel Punda F2 Kinnistu peakaitsme suurendamine Vana-Vigala lasteaed Jaotuspunkt nr 6341 Moe teeninduspunkt Päevakeskus Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Raudbetoonsillad Lehtse lasteaed Keskpinge ühesoonelised paindkaablid Heakorratööd Interneti-pangatehingud Ürituse turvamine Elektrivarustus

14
Tervise- ja liikumisrada, kergliiklustee Ärihoone Korterelamud Setomaa ettevõtluskeskkonna teemaplaneering Õnne tänav Tartu Muusikakooli ja Sotsiaalabi piirkonnakeskus Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Kuivenduskraav ning kanalisatsioon Narva peremajade mänguväljakud Korterelamu Äri- ja tootmishoone Zovo AJ F3 Laohoone Räpina depoo alajaam Elektromehaaniline katsemasin Järva-Jaani kultuurimaja Kaubariiulid PCR automaatanalüsaator "Türi" 110/35/10kV AJ "Kirna" 10kV Juhani 5 liitumisühendus Heakorratööd Psühhofüsioloogiline mõõtesüsteem Laelatu bioloogiajaam

13
Plastikdetailid Reoveepuhasti omanikujärelevalve Kohila bussijaam Välikäimlad Paadisillad ja kergliiklustee Elektriliitumine Ümarpuidu hakkimine ja väljavedu Eesti Riigimaanteed Jõhvi Linnastaadion Laeva dokkimine ja remont Katastriüksuse moodustamine Digitaalne trükiseade Kunda 110/6kV AJ 6kV ja Lehtse 35/10kV AJ Õismäe tee

10
Olme- ja taaskasutatavad jäätmed Büroohoone Boonipaigaldaja "Karu" Tapa linnakalmistu Elektriliitumine Päästeameti ja Häirekeskuse hoone Kose valla haljasalad Lillesaare AJ F1 Elektritööd Alajaamade piirdeaiad Alatskivi-Koosa 15kV õhuliin Teed 22132 ja 92 Kaitseväe hoone Lõhavere ravi- ja hoolduskeskus Rautsi AJ F2 Hainjärve, Kadaja karjääri ja Puntarumäe-Kadaja metsavahi tee

9
Uuemõisa õpilaskodu Kruusakattega tee Vabadusvõitluse muuseumi teenindav hoone Varuosad Camozzi Torulõigud nr 1671-1673 Torulõik nr 11766 Torulõigud nr 2061-2062 Termopaneelid Laborianalüsaator Õli Tarkvara Hooldustraktor TÜ Siirdemeditsiini keskus Metallmööbel Eesti Loodusmuuseum Ergonoomiliste töötoolid Viljandi Kultuuriakadeemia katselabor Trükiteenus Arva AJ F2

8
Kadrina katlamaja Ilumetsa teed Peebu tee, Naha tee Torustik Tootmishoone Mändjala puhkebaas Tootmishoone Hotell Salajõe bussiootepaviljon Leediküla kalmistu Koleehitised Mullaharimise põimseade Mahutipark Miinijahtija generaator Torulõigud nr 11307-11308 Näitus „Arhitekt Ämblik ja Insener Mutt“ Määranõmme AJ F1 Transpordikastid Tuleohutuse monitooring

7
Paadisadama hoone Jalg- ja jalgrattatee Jalg- ja jalgrattateed Ongassaare küla veevarustus Kooraste vahtkonna tee, Liivakalda-Oti tee Ülekäiguraja ohutussaared Kellassaare - Tagajõe tee Komplektalajaamad Karumaa-1 ja Karumaa-4 Põdra tee, Õunapuu tee, Tubaka-Rätsepa tee Jalg- ja jalgrattatee Riigimaantee nr 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia Teede ja kergliiklusteede teeääred Tartu Pauluse kiriku ümbrus, parkla Kiltsi mõis Külmikud ja jahekapid ÜVK torustikud Asendusmootor Eeskopa ja rippekskavaatoriga laadur

6
Põhimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga Riigimaantee nr 12 Kose-Jägala Ristmikud ja bussipeatus Multifunktsionaalse hall Adavere Põhikooli mõisahoone Korterelamud Ärihoone BEH tuhamägi nr 1 Tootmis- ja laohoone Valgusti kuppel Põhikooli hoone Tornialuse kalmistu Umbsaare raudteeviadukt Kuriku AJ F4 Tõukurkopaga laadurveok Läbinduse puurpingid Pargi 110/6kV alajaam Järva-Jaani 35/10 kV alajaam Heakorratööd Lehtse PAJ "Raba" fiider Marina MÜ liitumisühendus Dahlbergi lava ala Ujuvpoid

2
Tööstuslik sademeveekanalisatsioon Liugelaagrid Juhe SIF ja isolatsiooni toru WIGAFLEX Tehnoloogilised torustikud Alajaama nr 5858 keskpinge ja madalpinge jaotusseadmed Hoonete fassaaditööd Pikanõmme maaparandussüsteem Liitumisühendus

1
Elamud Pärnu Jõe Tervisepark Laohoone Järvamaa maakonnaplaneering Tee ja tänava nime viidad Simuna kool ja katlamaja Vee- sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Metsakombinaadi AJ F1 Komplektalajaam nr 4408 Ujuvsillad Lääne-Viru rakenduskõrgkooli õppehoone-ühiselamu Pargi tänav Infomessi Teeviit 2015 Lauka AJ Kõpu ja Viskoosa 10 kV IT seadmed Viimsi valla geoinfosüsteem Viimsi valla digitaalne aluskaart Energia avastuskeskus