OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Pärlijõe jõesäng Soojamajandus Elamud, ärihoone Tänavakivid Kergliiklustee Elamurajoon Metsavahi tee Korterelamud Majandustarkvara Sidevõrgu seadmed Haljasalade hooldus Diislikütus Mootorikütus Riigimaantee nr 27 Rapla – Järvakandi - Kergu Riigimaantee nr 6 Valga – Uulu

30
Majutushoone Kildu koolimaja Elamud Vapramäe silla OJV Katastriüksused Filterelemendid 110kV õhuliini L198 Kallavere-Kuusalu ja L198A/B Jägala Paide valla haljasalad Ridaelamud Kaude F5 Büroo- ja laohoone Kõnniteede äärekivid Korterelamu Prügiurnid Tennisekompleks Liiklusolukorra analüüs Liivoja maaparandussüsteem Salajõe matkaraja tee Invatee, kõnnitee Kiviloo sild Poolkultuursete alade trimmerdamine Toimikukaaned

29
Suislepa küla vee- ja kanalisatsioonitrassid Korterelamud Pikavere Algkool-Lasteaed Väljak Kõnnitee Tartu Hansa kool Lasteaed Tibutare Lihaveiste laut Tootmishoone Ida piirkonna turvasüsteemide tehnohooldus Kinnistu liitumisühendus Jürisoo F2 Korterelamu Korterelamu Arumetsa tee, Jõeääre tee Korterelamud Viilhallid Loomaveohaagis Triigi lava

28
Lasteaed Marjake Turvateenus Sääsküla AJ F1 Vanausse tee Keema I AJ F1 Konsultatsiooni teenus UV-Lamp Transporditeenus Metalliseerimine Muruplatside niitmine Elamu, äripinnaga korterelamu Aravete kergliiklustee OJV Mõõdistamine Ruila sild Sademevee ühendustorustik

24
Tallinna Sikupilli lasteaed Vee- ja kanalisatsioonitorustik Kanalisatsioonitorustik Korterelamud Sick luugid Tallinn-Keila, Keila-Paldiski, Keila-Riisipere liiklusjuhtimissüsteem Elektriliitumine Hakkepuidukatel Täienduskoolituste e-lahendus Madi F2 Kokkupandav välimööbel Rõngu teraviljaterminal Apmanni komplektalajaam Ärihoone ÜVK liitumispunktid Ristmiku fooriobjekt

23
Rõuge jäätmejaam Välikäimlad Iluhaljastus Riigiteel nr 14150 Painküla-Puurmani Tartu Kliinikumi territoorium Pirmastu 15 kV fiider Tapa ja Vaivara AFS elektrivarustus Korterelamu Ekskavaatori Huddig 1260 raudtee abirattad Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi - Karksi-Nuia, Tõrvaaru sild Tootmishoone Veneküla F6 Konveieri projekteerimine Äriruumidega korterelamu Mäeküla AJ F2 Ridaelamu Losu AJ F3 Sänna II AJ F1 ja F2 Ridaelamud Veetorustik Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Vaheri pumpla ja trass Jööri F2 VMware`i tooted Aegviidu metsandiku teed UPSide hooldus Kaitsereleed

22
Tamsalu valla ühendusteed Rahaaugumäe tee Citrix tarkvara ja litsentsid Võru surugaasitankla User Cal litsents Harku-Lihula-Sindi 330/110 kV kõrgepingeliini disainmast Vintsi trumlite treimisteenus Ekskavaatori juhtplaat Pneumaatiline vibraator Raatvere AJ F3 Ülekäiguferm Vaksali ja Metalli tänavate OJV Elamud Elva parkmets Multifunktsionaalsed elektriinstallatsioonitestrid Koostootmisjaam Spordirajatised Laohoone Ridaelamud Pärnu maakonna planeering Assamalla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Arvutid ja monitorid Lennubaasi tarbimisvõimsuse suurendamine Transportraamid Seireteenus Elektriliitumine Tehniline valveteenus

21
Ülekäiguradade projekteerimistööd Pukk- ja sildkraanad Konveieri seadmed Gaasikäigu plommimine Ekskavaatori varuosad Seadmed Soojamajanduse arengukava Paariselamud Elamud, suplus-ja virgestusala Suuremõisa lossikompleks Karuste tee, Suurekivi tee Mõõdistus- ja hüdrograafilised andmed Elektrivarustus Elektriliitumine Haljasalade hooldus Elektrikeevisaparaat Kergliiklustee

18
Mõniste silla ehitusjärelevalve IBM tarkvara Võrtsjärve ranna-ala Aksi AJ F1 Konsumi nr 442 alajaam Palupera mõisakool Keressaare AJ F1 Kopli 110 kV alajaam Laekvere valla soojamajandus Tootmishooned Kiigepargi park Korterelamu Sadeveesuubla proovid ERM näituseehitus Keibu-Aasa õhuliin Elektriliitumine Elektritööd Kontoritarbed Sigalahoonete lammutamine Elektriliitumine

17
Paistu küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Linnamäe hüdroelektrijaam Mobiilne konditsioneer Paide linna haljasalad Äri- ja büroohoone Piiri AJ F3 Maa-alune mobiilside Iisaku 35/10 kV alajaam Indreku F1 Kitssaare tee Veetorustik Äri- ja tootmishooned Elamud Laane-Vaskrääma tee Tiigi tee Projektor Tarvikuteladu Koristustööd Videovalvesüsteem Kodasmaa F2 Jäätmevedu Katastri mõõdistamisteenus

16
Savioru tee, Valga-Uulu mnt Korterelamu Riia tänav Signaal tabloo Tala Tootmishoone Estfeed rakenduse arendustööd Sakari F3 Illuka mõisapark Tööõpetuse- ja tehnoloogiamaja Riigimaantee nr 11254 Muuga tee Tehnovõrgud, tee Korterelamu Jätkusuutliku vee-ettevõtluse korraldamine Jäätmevedu Riigimaantee nr 57 Mudiste-Suure-Jaani-Vändra Leisi valla karjäärid Trükiteenus Muraja (Orissaare) F1 Lüdigi AJ F1 Mootorsõidukite kütus Päikeseelektrijaam Laeva sotsiaalmaja

15
Äri-ja tootmishooned Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee ehitustööde omanikujärelevalve Pajusi 15/10 kV alajaam Korterelamu-ärihoone Äripinnaga korterelamu Kaablid ja kaabliosad Kiilsiiber Töökoda, siidritehas 110kV õhuliini L188 Valgu - Vigala Maanteeameti Viljandi büroo Vahetee Kliimaseadmete hooldus Keskpinge kaabel Tõlluste AJ F Ujuv parv Heakorrateenus Konfidentsiaalsed infokandjad Haigla II: (Hiiu) F3 Martini F1, Grissi F1

14
Lauaarvutid Päikesepaneelide elektrijaam Vägeva varjupaigataotlejate majutuskeskus Munitsipaalelamu Mäetaguse valla jäätmekava Paldiski maantee Mäetaguse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid Eesti EJ peakorpus Reduktori õli Universaaltreipink Tööstuse 110/6 kV alajaam Maeku F1 Palatu F1 Lõunasadama välikoristus Teenindus- ja curlingumaja

11
Viljandi linna tunnuskujundus Puhu-Risti bussiootepaviljonid Jõgewa Muuseum Oja nr 332 alajaam Kudruküla piirkond Piirispordi F7 Jäätmete äravedu Kaseke F1 Väimela lasteaed Rukkilill

10
Geodeetiline mõõdistus Sillamäe väikesadam Jõhvi spordihall ÜVK liitumistorustik Tootmishoone Kuumtsingitud materjalid Elektriliitumine Kopli trammiliin Leisi F3 Tulbi tänav Riigiteede 21102 Mustjala – Kihelkonna – Tehumardi, 21109 Tiirimetsa – Lümanda Liftide tehnohooldus ja remont Kaevetööd Koodi F1 Suvila elektrivarustus Puhatu turbamaardla Autodesk tarkvarad Vee- ja kanalisatsioonirajatised Varesemäe F2 Kraavikaevetööd Varundustarkvara Palatiuksed Bauhaus Kaubanduskeskus Elektrivõrgu tööd Elektrivarustus

9
Tugimaantee 93 Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku Elva saun Paruni tee, Rauskapalu tee, Rauskapalu põiktee Vabaõhumuuseumi tee Tartu Hansa kool Hotell F2 Lossman Välisvalgustuspaigaldise ekspertiis Õhukuivatusseadmed Viru-Nigula katlamaja Papli AJ F6 Hoonete inventariseerimine ETAK andmebaas 110kV õhuliinid Haljasala Mahuvarugaas Köstrimäe F3 Tokolopi AJ F1

8
Ärihoone Otepää tee, Kutsika tee, Tammjärve tee, Krüüdneri-Lutike tee Korterelamu Soojusmajanduse arengukava Tartu mnt kergliiklustee Tootmishoone Harku-Kadaka-Veskimetsa 110 kV kaabelliinid Ärihooned Mägramäe tee Soojamajanduse arengukava Soojamajanduse arengukava Õppesõiduväljak ja teenindushooned Tarvastu metsapark Aaviku mürasein F4-Kuus F3: Lohu-Lohu Kolimisteenus Indikaatorvahendite huulikud Kontorimööbel Sisekliima seireprogramm Elektriliitumine Andmebaasi- ja veebiserver Aratsaare F4

7
Soojamajanduse arengukava Juhtimistarvik Gessmann Turbiini revisjoni- ja remonttööd Laagritugi Teras ja vautid Mootor Sotsiaalhoone Välja elamurajoon Palivere-Vidruka jalg- ja jalgrattatee Ehitised Maardu politseijaoskonna hoone Tehnovõrgud, tee Äri- ja vabaajakeskus, ärihoone, korterelamud Trükiteenus Teekatte pühkimisteenus Porivaipade vahetamine Pedetsi piirijõe puhastamine Sõidukikütus Gaasid, gaasivarustussüsteemid Broneerimiskeskkond Vändra Jäätmejaam Infovihikute kujundamine Hummuli valla haljasalade hooldustööd Soojusmajanduse arengukava Trükiteenus Suurfarmi tee Kontoritarbed Voopõhise võimsuste arvutamine

4
Üksikelamud Võhmuta lubjakivimaardla Arhiiviriiulid Lõve AJ F4 Hoonete korrashoiuteenused Võisiku külamaja SharePoint F1-Sooviku:(Viljandi M) Vahtra AJ F1 Hummuli mõisakompleks Äri- ja tootmishoone Elektrijaama mudapumplad Teler Veokite diagnostikaseade Laboriseadmed, laborimööbel Hakkpuidu katlamaja Maagaasi torustikud Koopiapaber Kabala AJ F3 Väljaheite kogumiskomplektid Quantum tootetugi

3
Kauri tee, Taresaare, Londoni tee Termopaarid Muuga sadamas AJ-15 10kV Äriruumidega korterelamu Koigi võimla Ultraheli nivoomõõtja Erihooldekodu Elamud Majutushoone-SPA Elamud Võrguvaba elektriühendus Traaterosioonpink Kütteõli Tõstukiga veoauto Transporditeenus Anni AJ F1 Dell ja IBM lisakaardid

2
Puidutööstus Transporditeenus Klapipuksid Siiber, ajam Elektrilised keevismuhvid Meelelahutushoone Uus-Kiviõli kaldšaht Tööjaamad Maardu linna haljastus eCall seadmed Hundisoo jaotuspunkt Kaubanduskeskus Kulumaterjalide pakendamine Killinge AJ F1 Multifunktsionaalne testseade IBM LTO lindirobot Keeni RDTJ F1 110 kV õlikaablid Haljastud Rõstla F5 Rõstla AJ F6

1
Klapipuks Tsüklonite soojustusisolatsioon Kergliiklustee Erihoolekande hooned Tuletõrje - veehoidla Puitpakend Ärihoone Elektriliitumine Tarkvara VMware Käära MÜ liitumisühendus Riigitee nr 11125 Perila-Jäneda Paaksimaa AJ F2 Elektritööd