Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Tervishoid ja hoolekanne Tootmine ja logistika Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Vabaõhurajatised ja haljastus Äri- ja haldushooned Tootmine ja logistika Maa-alad ja planeeringud Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve

30
Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Tootmine ja logistika Tervishoid ja hoolekanne Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Äri- ja haldushooned Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Energia ja küte Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Muu või teadmata otstarve

27
Maa-alad ja planeeringud Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Elamud ja majutus Teed ja liiklus Sadamarajatised Äri- ja haldushooned Elamud ja majutus Tehnovõrgud Hanked ja teenused Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused

26
Sadamarajatised Hanked ja teenused Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Teenindus, kaubandus ja toitlustus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus

25
Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Teed ja liiklus Tervishoid ja hoolekanne Energia ja küte Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Põllumajandus ja loomakasvatus Tootmine ja logistika Autoteenindus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Tervishoid ja hoolekanne Hanked ja teenused Hanked ja teenused Hanked ja teenused Tootmine ja logistika Hanked ja teenused Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

24
Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Jäätmekäitlus Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Mänguväljak Ärifunktsiooniga korterelamud Tehnika tänava ruumikuju Tankla Türisalu veemajandusprojekt Õhukompressorite hooldus Hoone lammutamine, prahi äravedu ja utiliseerimine Elektriliitumine Madalpingevõrk Kargi F1 Nelikanttorud Taotluste veebivormid Tööstuse 110/6(10) kV alajaam Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi uuring Andmesalvestuslahendus Räägu II AJ F1 Madalpinge üleviimine 400V Lodja AJ F4 Riitsaare AJ F2

23
Jäätmete käitlus Kohtvõrgu seadmed Infosüsteem Reisiterminali liiklussõlm Presskaabliring Eesti Elektrijaama plokk nr 5 Põlevkivi analüüs Nulu- ja Vahtra tänavad Illuka valla kergliiklusteed Tankla Ratastraktor Aegviidu rahvamaja Mäksa alajaama (Kuuste) F3, F4, F5 L037 Lihula – Martna ja L038 Haapsalu – Martna õhuliinid Plekk ja keevisvõrk Auriga Kaubanduskeskus Tilu jahimaja Tootmis- ja laohooned Alajõe alajaam Liebherr tehnika Korterelamu elektrienergia Merekeskkonna seisundihinnang Konteinerid E-arvete haldusteenus Tarkvara Trükiteenus Lasteaed Sõleke

20
Äripindadega korterelamu Bekkeri sadam Automaatne tulekustutussüsteem Parkla Roostevabad piirded Kaarepere reoveepuhasti Toitelahendused Diislikütus Lokaalküttekatel Lilleistikud Veebiportaal Riigimaanteede pindamistööd Terviseameti uus hoone

19
Laskekoolituskeskus Pneumaatiline ajam Maidla veehoidla Simisalu vaatetorn Rõuge korterelamud Hostel Hotell Tootmishoone Kirik Kahveltõstuk Ankruketid GPS-seadmed Keskpinge mootor Heakorratööd Koosoleku ja pressikonverentsi tehniline sisseseade Riigikaitseõpetuse varustus Analüüsiserverid

18
Vasula katlamaja Tehnika spordikompleks Ärihoone Kompressorid Samson seadmed Sikaflex hermeetik Pöörise elamukvartal Keskhaigla alajaam Liiprivahetus Ridaelamud Raudteeülesõidukohad Põllualuse kraav ja Ratva oja Logistikakeskus Kauplus Korterelamu Lasteaed-algkooli õppehoone Õppeleht

17
Garaažikompleks Ropka katlamaja, äri- ja tootmishooned Pitskruvid Monitorid Metallid Saurustemaa teemapark Raudtee pealisehitismaterjalid Metabo nuklihvijad Kinnisasjade metsainventariseerimise ja metsamajandamiskavad Metallkonstruktsioonide värvimine Korterelamu Lao- ja kontorihoone Triigi küla kaugküttevõrgustik Adra Künni ja Vao tänavad Andmebaas Amadeus Elektriliitumine

16
Õhupuhasti Multimodaalne kaubaterminal Navigatsioonipüsimärgid Kerghooned Käina turg Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus Vändra komandohoone Tohera-Harakoja tee Kaitsevahendid Mahutipargi vahtkustutus Tootmishoone Ärihooned Korterelamu Äri -ja tootmishooned ERM laborid ja töökojad Mustmetallist tooted Elektrivarustus Elektrivarustus

13
Spordikompleks Tabivere valla üldplaneering Puurmani-Mäenda ja Puurmani Tehase fiidrid Jalg- ja jalgrattateed Reikama tee Kopa osad Finants- ja personaliarvestuse tarkvara Lustivere mõisa park Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateed Puude ja hekkide hooldus Metallidetektorid Saare maakonna riigiteed Läbivalgustusseadmed

12
Ärihoone, korterelamu Metsakalmistu kolumbaarium Lammutamine Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustik Tootmishoone Pereühiselamu Korterelamud Laagrid ja rihmad Vineerid ja puitprussid Allika ja Viljandi alajaamad Hotell Diagnostika Raudtee - Ülenurme sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Elektripliit Korterelamu Infosüsteemid 10 kv elektrivõrk Varivere AJ Maali fiider Väiketrükiste tootmine Õhuanalüüside gaaskomatograaf Lasti käitlemine UPS-seadmete hooldus Tarkvara litsents Alajaam 422

11
Tendid Armatuur Ümar- ja lehtteras Munitsipaalmaade vormistamine Külakeskus Bitestop tankla Tsehhi aknad Kauplusehoone Balti elektrijaama administratiivhoone Korterelamu Teravilja käitlemise ja hoiustamise kompleks Tootmishoone Liebherr varuosad Kunda-Ubja fiider Aleviküla AJ F2 Ärihoone Tartu Ülikooli hoone Ehavere elektrivarustus Elavhõbeda 35/6 kV alajaam Kontoritarbed Elektrikaablid Elektriliitumine Lehekottide äravedu Kiirustabloode hooldus Puhastusteenus Laboratoorne kuivati Videokonverentsilahendus Haapsalu EMO

10
Keevisvõrgud Äriruumidega korterelamud Paul Kerese tänav ja väljak Korterelamu Piiroja-Kripsi maaparandussüsteem Tartu ida- ja läänepoolne ringtee Korterelamud Akutrell Kütuse etteandekompleksi uttevee torustikud Alajaam nr 7149 Vagunite rattapaarid Elektrivarustus Klindiastangu kergliiklustee Jäärja maaparandussüsteem Mikroskoopia õppeklass Ühistranspordi liinivõrk Filmid Kaltsiumkloriid Andmeanalüüsi tarkvara Liiklusjärelevalve infosüsteem

9
Sargvere keskusehoone Kullamaa 110/10 kV alajaam Ulvi lasteaed Majutushoone Prangli veehaare Valga ajalooline kvartal Kergliiklustee Tõrvandi lasteaed Rüblik Kütusetankla Rataste komplektid Keevisvõrgud Viita AJ F3 Tahkuranna lasteaed-algkool Parkide ja haljasalade hooldus Türisalu alajaama hoone Teenusdisain Autokütus Põhja-Naftabaas fiider

6
Jäätmete kogumiskoht Elektrimootori ankru sektsioonid Elva linna üldplaneering Kivilinna plats Lustivere kooli mänguväljak Üleminekud Kunda-Haljala fiider Kanepi seltsimaja Metso seadmed Kihelkonna - Veere 10 kV F Digiteerimisseadmete hooldus

5
Auvere tuulepark Mändjala–Tehumardi kergliiklustee Turvarakmed Keevistoru Tehnilise valve ja häireseadmistiku hooldus Elamukvartal Puude tähistamine ja tutvustamine Elektriliitumine Hooldus- ja koristustööd Sarapiku AJ F2

4
Mõniste hooldekodu Aidu tuulikupark Robotlüpsilaut Keevisrestid ja astmed Laohooned Jaotuspunkt nr 6883 Mäemõisa AJ F1 ja F3 Veeldatud maagaasi terminal Elistvere mõisapark Elektrivarustus Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Sademeveetorustik Ühisveevärk Puhastusteenus Tööstushoone elektrivarustus Vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid Elamurajooni liitumisühendus Majandustarkvara SAP

3
Perearstikeskus Elektriline ajam Elektriline pihusti Kool ja lasteaed Emajõe kaldakindlustused Tootsi kultuuri- ja spordikeskus Ekspositsioonihoone nr. 8 Pärsama katlamaja Alajaam nr 7238 Käina huvi-ja kultuurikeskus Liikuvusuuring Tootmistarkvara

2
Ärihoone Korterelamu Puitprussid ja alused Roostevabad torud ja profiilid Ringtee tänav Peetri tänav Kasutatud autorehvide ümbertöötlemistehas Tõrvandi lasteaia mänguväljak Sangla turbamaardla Kompostimiskeskus Aknakatted Valgustid Ahtri tn 8 AJ Perfuusorid, infusioonipumbad ja tarkvara PAKS pikaajaline arhiiv