OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Kihelkonna hooldekodu Annemõisa spordilinnak Laohoone Veetorustik Ärihoone Tootmishoone Ida-Virumaa maakonnaplaneering Suruõhuvasar Korterelamud, parkimismaja Globaalse positsioneerimise püsijaamad Etiketiprinterid Raviarvete süsteem Puidutöötlemise seadmed Veearvestid

30
Astmed Plekk ja kergtala Ärihoone, parkimismaja Risti hooldekodu Äriruumidega korterelamu Kohtla kaevanduspark-muuseum Ärihoone Varuosad Servomex Pritsevastane aerosool Türi seikluspargi parkla Avalikud tualetid NEMK 110/6kV alajaam Nutilahendus RKAS süsteemide UI/UX ja kujundus Varbla rahvapark Autokütus

27
Katastriüksused Tihend ja liim Ärihoone Põhimaantee 2 Annikvere - Neanurme Ärihoone Äripindadega korterelamu Tammetõru tänava vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Helme valla soojamajanduse arengukava Helme koopad ja mõisapark Perkinsi mootori remonditeenus Kettamassiivid Maagaas Videoteenused

26
Trükiteenus Habermann varuosad Korterelamu Männimäe puurkaev-pumpla Klaasid Kaubanduskeskus Lasteaed Väikemees Eesti elektrijaama 2НА ja 2НБ sektsioonid Lintkonveierid ja varuosad Eesti Elektrijaama plokid nr 3 ja 6 Defektoskoopia ja balanseerimise teenus Siselasketiir Keila teepiirkonna riigiteed

25
Infotehnoloogilised seadmed ja komponendid Trükiteenus Riigitee 13147 Peeterristi–Kudruküla Koikküla hoolekandeasutus Riiska katlamaja Büroohoone, parkimismaja Kogudusemaja Veiselaut Lao- ja tootmishoone Lahustamiskeskus Gaasiarvutus tarkvara Keskkonnauuring Soojusmajanduse arengukava Tootmishoone Drenaažisüsteemide korrashoiu uuring Elu- ja ärihoone Haljala PA "Kunda" fiider Jaotusalajaam nr 248 Kuressaare Kultuurikeskus IDEXX diagnostilised testkomplektid Mootorikütused ja tanklateenused

24
Ida 110/10 kV alajaam Getinaks Ridaelamud Värska jäätmejaam Korterelamu Lao- ja tootmishoone Mänguväljak Ärifunktsiooniga korterelamud Tehnika tänava ruumikuju Tankla Türisalu veemajandusprojekt Õhukompressorite hooldus Hoone lammutamine, prahi äravedu ja utiliseerimine Elektriliitumine Kargi F1 Nelikanttorud Taotluste veebivormid Tööstuse 110/6(10) kV alajaam Eesti sõjaajaloolise arhitektuuripärandi uuring Andmesalvestuslahendus Räägu II AJ F1 Madalpinge üleviimine 400V Lodja AJ F4 Riitsaare AJ F2

23
Jäätmete käitlus Kohtvõrgu seadmed Infosüsteem Presskaabliring Eesti Elektrijaama plokk nr 5 Põlevkivi analüüs Nulu- ja Vahtra tänavad Illuka valla kergliiklusteed Tankla Ratastraktor Mäksa alajaama (Kuuste) F3, F4, F5 L037 Lihula – Martna ja L038 Haapsalu – Martna õhuliinid Plekk ja keevisvõrk Auriga Kaubanduskeskus Tilu jahimaja Alajõe alajaam Liebherr tehnika Korterelamu elektrienergia Merekeskkonna seisundihinnang E-arvete haldusteenus Tarkvara Trükiteenus

20
Bekkeri sadam Automaatne tulekustutussüsteem Parkla Roostevabad piirded Kaarepere reoveepuhasti Toitelahendused Diislikütus Lokaalküttekatel Lilleistikud Veebiportaal

19
Pneumaatiline ajam Maidla veehoidla Rõuge korterelamud Hostel Hotell Tootmishoone Kahveltõstuk GPS-seadmed Keskpinge mootor Koosoleku ja pressikonverentsi tehniline sisseseade Riigikaitseõpetuse varustus Analüüsiserverid

18
Vasula katlamaja Tehnika spordikompleks Kompressorid Samson seadmed Sikaflex hermeetik Pöörise elamukvartal Keskhaigla alajaam Liiprivahetus Põllualuse kraav ja Ratva oja Kauplus Korterelamu Lasteaed-algkooli õppehoone Õppeleht

17
Garaažikompleks Ropka katlamaja, äri- ja tootmishooned Pitskruvid Monitorid Metallid Saurustemaa teemapark Raudtee pealisehitismaterjalid Metabo nuklihvijad Kinnisasjade metsainventariseerimise ja metsamajandamiskavad Metallkonstruktsioonide värvimine Korterelamu Triigi küla kaugküttevõrgustik Adra Künni ja Vao tänavad Andmebaas Amadeus Elektriliitumine

16
Õhupuhasti Multimodaalne kaubaterminal Navigatsioonipüsimärgid Käina turg Hiiumaa Loodus- ja Tegevuskeskus Vändra komandohoone Tohera-Harakoja tee Kaitsevahendid Ärihooned Korterelamu Äri -ja tootmishooned ERM laborid ja töökojad Mustmetallist tooted Elektrivarustus Elektrivarustus

13
Spordikompleks Tabivere valla üldplaneering Puurmani-Mäenda ja Puurmani Tehase fiidrid Jalg- ja jalgrattateed Reikama tee Kopa osad Finants- ja personaliarvestuse tarkvara Lustivere mõisa park Puude ja hekkide hooldus Metallidetektorid Läbivalgustusseadmed

12
Ärihoone, korterelamu Metsakalmistu kolumbaarium Lammutamine Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustik Tootmishoone Pereühiselamu Korterelamud Laagrid ja rihmad Vineerid ja puitprussid Hotell Diagnostika Raudtee - Ülenurme sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Elektripliit Infosüsteemid 10 kv elektrivõrk Varivere AJ Maali fiider Väiketrükiste tootmine Õhuanalüüside gaaskomatograaf Lasti käitlemine Tarkvara litsents Alajaam 422

11
Tendid Armatuur Ümar- ja lehtteras Munitsipaalmaade vormistamine Külakeskus Bitestop tankla Tsehhi aknad Kauplusehoone Korterelamu Teravilja käitlemise ja hoiustamise kompleks Tootmishoone Liebherr varuosad Kunda-Ubja fiider Aleviküla AJ F2 Ärihoone Ehavere elektrivarustus Elavhõbeda 35/6 kV alajaam Kontoritarbed Elektrikaablid Elektriliitumine Kiirustabloode hooldus Laboratoorne kuivati Videokonverentsilahendus Haapsalu EMO

10
Keevisvõrgud Paul Kerese tänav ja väljak Piiroja-Kripsi maaparandussüsteem Tartu ida- ja läänepoolne ringtee Korterelamud Akutrell Kütuse etteandekompleksi uttevee torustikud Alajaam nr 7149 Elektrivarustus Klindiastangu kergliiklustee Jäärja maaparandussüsteem Mikroskoopia õppeklass Ühistranspordi liinivõrk Filmid Kaltsiumkloriid Andmeanalüüsi tarkvara Liiklusjärelevalve infosüsteem

9
Sargvere keskusehoone Ulvi lasteaed Majutushoone Valga ajalooline kvartal Kergliiklustee Tõrvandi lasteaed Rüblik Kütusetankla Rataste komplektid Keevisvõrgud Viita AJ F3 Parkide ja haljasalade hooldus Türisalu alajaama hoone Teenusdisain Autokütus Põhja-Naftabaas fiider

6
Jäätmete kogumiskoht Elektrimootori ankru sektsioonid Elva linna üldplaneering Lustivere kooli mänguväljak Üleminekud Kunda-Haljala fiider Kanepi seltsimaja Metso seadmed Kihelkonna - Veere 10 kV F Digiteerimisseadmete hooldus

5
Auvere tuulepark Mändjala–Tehumardi kergliiklustee Turvarakmed Keevistoru Elamukvartal Puude tähistamine ja tutvustamine Elektriliitumine Hooldus- ja koristustööd Sarapiku AJ F2

4
Mõniste hooldekodu Robotlüpsilaut Keevisrestid ja astmed Laohooned Jaotuspunkt nr 6883 Mäemõisa AJ F1 ja F3 Veeldatud maagaasi terminal Elistvere mõisapark Elektrivarustus Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Sademeveetorustik Ühisveevärk Puhastusteenus Tööstushoone elektrivarustus Vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid Elamurajooni liitumisühendus Majandustarkvara SAP

3
Perearstikeskus Elektriline ajam Elektriline pihusti Kool ja lasteaed Tootsi kultuuri- ja spordikeskus Pärsama katlamaja Alajaam nr 7238 Liikuvusuuring Tootmistarkvara

2
Ärihoone Korterelamu Puitprussid ja alused Roostevabad torud ja profiilid Ringtee tänav Kasutatud autorehvide ümbertöötlemistehas Tõrvandi lasteaia mänguväljak Sangla turbamaardla Kompostimiskeskus Ahtri tn 8 AJ Perfuusorid, infusioonipumbad ja tarkvara PAKS pikaajaline arhiiv