OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Tallihoone Väikevormid Muundurid Tantsukool Toidukauplus Kudruküla puurkaevud ning neid teenindavad rajatised Lastemänguväljak Mänguväljak Kergliiklustee, valgustuspaigaldis Tootmiskompleks Karjäärikallurid Kõrvakliinik Elektriliitumine Õppemikroskoobid Infotehnoloogiakeskus

30
Õppevahendite komplekt Lehtpilusõelad Lülitiga kaitsekorv Laohoone Tsentreerimisseade Tartu Kutsehariduskeskus Ööbikoru maastik Liikluskorraldusmärgid Tableau aruandlustarkvara Haljasalade hooldus Erihooldekodud Videosalvestusserver Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem

29
Vanalinna põhikooli hooned Metsküla seltsimaja Samson moodulid Kauplus Instrumentide kalibreerimine Hotell, büroohoone Liiva tee ja truubid Parkla Lajavangu sild Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete Turba kauplus Kauplusehoone Äripinnaga korterelamu Heakorratööd Rägavere Rahvamaja Raietööd Vaiatu külakeskuse teed Trükkimisteenus Sepura raadiojaamad Plastkonteinerite pesuliin Mööbel ja sisustus Analüütiku ressurss

28
Andmesideühendus Teraslehed Kurgja ja Raja maaparandussüsteem Parkla Maantee nr 11106 Kuusalu tee, nr 11260 Jõelähtme - Kemba Aardla ja Rahu tänav Klubihoone, hotell Taimede kasvukamber Varnja sadam Narva karjääri hoonete välistrepid Elektritoitekilbid ja komponendid Purdi maaparandussüsteem Kergliiklustee, promenaad Lauad Otepää ja Rõuge alajaamad Diislikütus Ühekordsed kaitsekindad Gaasipaigaldiste hooldusteenus Aruvälja lasteaed-raamatukogu Relvakastid

27
Vineerid ja lauad Pump ja pumba varuosad Keemialabori seadmepark Läbipääsusüsteemid Ladu-kontorihoone Saare sild Viljandi muusikakool Tahvlid Selja F1 Hüdromeetria- ja meteoroloogiajaamad Vasalemma kergliiklustee Kurevere F1 Elektrivarustus Kalmistu tee ja Karjamaa tänav Riigiteel nr 24128 Kildu – Oksa – Tõramaa truubid Laadurekskavaator Püsililletaimed Puurkaev- ja rõhutõstepumbad Tänavapuhastusmasin Soolõuna alajaama F1,F2 Väikelaadur Liitumisühendus Veebilahendused

24
Kaubanduskeskus Monitorid Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Kohila valguskaabel Lasteaia õueinventar Fr.R.Kreutzwaldi T13 EEJ kaldapumplad Teeäärte niitmine Riigi kõrvalmaantee nr 11173 Vasalemma Põlva linna peatrass Leivatööstus Elektroonilise arvemenetlus August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi spordikompleks Lasteaia inventar Ühepereelamud Uuemõisa mõisa park Laohoone Koopiamasin Poomniidukiga teehoolduslaadur Video- ja audiosignaalide töötlusseade Lastead Vikerkaar Automaatväravad Tsentripress Tornimäe vabatahtlike päästjate keskus Fiidrite rekonstrueerimine Veekäitluse katseseade

23
Elektroketrussüsteem EASi veebilehed Intsu reoveekogumisala Põhitee nr 9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla,tugitee nr 17 Keila – Haapsalu Metallvoolikud Äri- ja elamuhoone Sõpruse pst - Anne tn ristmiku foorisüsteem Skatepark Tamsalu valla haljasalad Ventilatsioonifiltrid Veepumpla aed Parkimismaja Ringristmikud Emumäe vaatetorn Keeri-Karijärve looduskaitseala Oja tänav Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhama Iva tee Trükiteenus Karuputke tõrje Karuputke tõrje Ajatempliteenus Sadultool Arvutivõrguseadmed Uusmaa tee

22
PCBA-kontroll ja ESD konsool Riigiteed nr 11184 Alliku-Laagri-Hüüru, nr 11186 Tutermaa-Vanamõisa Rõuge alajaama trafo Mäeotsa kanalisatsioonipumpla Nissi vallamaja koristamine Infoekraanid Moodulid Metallist tooted Akupangad Andmeblokeerijad Rahu ja Kuuse tänav

21
Komplektalajaam nr 7446 Parkla Tsirguliina tootmisbaas Lammi tänava kergliiklustee Staadion Iseteeninduslikud registreerimiskioskid, pagasiloovutuskioskid Karuputke tõrje Arvutitehnika Korter Veduri automaatsignalisatsiooniseadmed (ALSN) Tootmishoone Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Vaakumlülitid Haki alajaam Allmaa kütuseveok Korterelamud Laeankurdamispuurpingid Mänguväljakud Veevõrgu modelleerimine Transporditeenused Ehitisregister Serverid ja andmemassiivid Õpetajate korterelamu Kaugjuhitavate kaamerate süsteem Sotsiaalmaja

20
Kirbu AJ F2 Karuputke võõrliikide tõrje Areda sild Kütus Varbla valla teed Jõgeva Kultuurikeskus Orandu(:Mõniste) fiider Sademevee kanalisatsioon Auma täitur Naatrimvesiklaas Sakurgi (Mõniste) fiider Lasila alajaama 10 kV jaotusseadmed Tootmis- ja ärihooned Digitaalne luup Traktor Keila raudteejaama piirkond Porivaipade üürimine Filtreerivad päästetorbikud Patsiendimonitorid Apteegi laoprogramm Audio-video elektronkommutaatorsüsteem Seikluspark Heakorrateenus Diislikütus

17
Pargi tänava hooldus Suruõhutööriistad Burgmann pumbaosad Luulupe-Seljapere maaparandussüsteem Pikanõmme-Lakenõmme Õlifiltrid Käbli (:Mõniste) fiider 3 Otepää Gümnaasium Sadrametsa AJ F3 Väljataguse F3 Sopimetsa F1 Metsakasvatustööd Lehtse AJ 10 kV Tööprojekti koostamine Kalitsa alajaama Küla fiider Toominga ja Paju tee Lõuna regiooni sillad Elektritööd IT haldusteenus Andmevahetuslahendus Purustatud kruus Visusti AJ Metsateed Karu 35/10 kV AJ ID-kaardi lugejad Tee 3 lõik Tartu - Aiamaa, tee 22130 lõik Tartu - Ülenurme OJV

16
Kaitselülitid Nivoolüliti Termomõõteseadmed U-puur Maasisene kaabel Kliendiarvutid Kullenga AJ 10 kV Maaritsa AJ 10kV Lao- ja pakkimishoone Elektripaigaldised Äripindadega korterelamu Sarapiku tee 3000VA, 700VA ja 350VA UPS-d Korterelamud Registrite majutus EV100 püsinäituse vitriinid Kombineeritud sademevee strateegia Truubitorud Geosünteedid Videokonverentsilahendus IT riistvara Riigitee nr 11306 Kalesi-Tõhelgi OJV

15
Käidukorralduse teenus Videoprojektsiooni kuppel Kandla alajaama fiider-2 Lumesaan, järelhaagis, järelkäru X-tee v6 andmevahetus Keevitatavad D-aasad Administratiiv-ja tootmishoone Tasememõõtja Elektrivõrgu rikked Videovalve Rehvide hooldus- ja remonttööd Varja lasketiir Vormsi valla jäätmemajandus Teraslehed ja ümarteras Signaaligeneraator Avamere püsijaam Vanasadama kruiisiala teed Tarkvaraline raadio ÜVK ja sademeveetorustik

14
Lilleamplid ja - kastid Korterelamu, ärihoone Lasteaed Piilupesa ja Krõll Keemiatooted Räbuheiteseadeldise varuosad Sadeveekanalisatsioonisüsteem Plastdetailid ja kummid Assalub varuosad Mäo keskuse tootmishoone Jõelähtme valla planeeringud Jira SD AUMA ajam Madalpingeliitumine Piirdeaia elemendid Sadrametsa pingestabilisaator 30 kVA Arhiivriiulid Elektriliitumine Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Alajaamade komponendid ja litsentsid Isotermiline tiitrimis-kalorimeeter Funktsionaalvoodite varuosad ABB RTU560 komponendid Liinipunkti kaitse

13
Mobiilne videovalvehaagis Arvutitöökoht Võrnu-Sala teeöö Biomass ja freesturvas Spektrofomeeter Tammsaare muuseum Atla kogukonnamaja Marjakingu alajaama F1 Kantküla alajaama fiider 1 Tehnoloogiliste aluste väljatöötamine Veebilehtede tugiteenused Tikuti AJ F1 Kõlunõmme fiider-2 Palade alajaama fiider Soode taastamistööde planeerimis- ja seireseadmed Tänavavalgustus

10
LNG-terminal Kraana transportimine Lennukite värvimisangaar Jalgtee Ahi Nuia-Abja 15 kV fiider Virtsu 35kV šuntreaktorid Kurenurme AJ F3 Survepesur Bioohu tuvastamise seade Kaitsme nimivool Kanalisatsiooniummistuste likvideerimise komplekt Diiselelektrijaama peahoone Magnetomeer

9
Filmimuuseum Muusika - ja Teatriakadeemia Ridaelamu Pajusi rahvamaja Põhimaantee 7 Missokülä - Hindsa Tartu ja Võru maakondade riigiteed Arvutikomplektid Vändra jalgpalliväljak Katla demonteerimine Analüüsimoodulid Halliste ja Tõramaa jõe luhad Paide Kultuurikeskus Regionaalhaigla A korpus Tõnismäe 110/10 kV alajaam Kompaktlaadur Kaitsme nimivool

8
Ellamaa-Siimika keskpinge võrk Muru maaparandussüsteem Ridaelamud Hotell Küttepuud Inventartellingud ja lavatsid Tapa tervisekeskus Külaoru alajaam Paide linna ujula Silla kaldasambad Välispordiväljak Ärihoone Internetiturundus Tallinna veepuhastusjaam Infosüsteem Loone ja Pirgu maaparandussüsteem

7
Marja tänava trepp Hoone Ridaelamu Kergliiklustee Aurukatla DE-25 põleti hooldustööd Kalajahutehas Jäätmekäitluse hoone Riigitee nr 17 Keila - Haapsalu Rakke lasteaed Leevike Roodu aiandusühistu territoorium Rakke aleviku kõnniteed ja sõidutee Ao kalmistu kabelihoone Narva Teatrikeskus Korterelamu Nukuteatri hoone Infosüsteemid GPS vastvõtjad MISA veebiplatvorm

6
Majapidamiskaubad Vee- ja kanalisatsioonitorustik Ruhnu päikeseelektrijaam Persta varuosad Padrunifiltrid Mõõtevahendite kalibreerimine Värvitud plekk ja profiil Elektrivaruosad Kogukonnamaja Narva – Narva-Jõesuu nivelleerimiskäigud Steriliseeritud vee tootmise süsteemi seadmed Tabasalu staadion Halliste ühistegevuste hoone Teenindusmööbel Elamupiirkond, väikelennuväli Meri peatänava äärde Andmesidevõrk Andmemassiiv Hitachi G200 Hoone fassaadide seinapildid Jäätmevedu Eesti baaskaart GPS seadmed, kaughaldusteenus

3
Klapi varuosad Kuperjanovi pataljoni ning Laane võrgupiirkonna OJV Padu F2, Kuivajõe F2 ja Liivamäe F3 VHK muusikakooli maja Linnuse AJ F3 Mäe-Suhka AJ F1 Haapsalu katlamaja Pärsama küttepiirkond Mänguväljak Amplikarkassi haljastus Sanktsioonide veebirakendus

2
Sileplekk Kaitsekiivrid Veevoolikud Saarte AJ F1 ESRI tarkvara Teraste F1 Paidra (Võru) fiidri F2 Tsolli F2 Salu AJ F3 Vastse-Roosa F2 Lao- ja tööstushoone Maandushari Sõmeru Põhikool Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Eramu elektriliitumine Liinipinge muutmine Infosüsteem Liinipinge muutmine Tabori eramu liitumisühendus Rannaniidud

1
Ruhnu valla teed Võsaraietööd Võisiku küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Paldiski linna vee-ja kanalisatsioonitaristu Kõltsi teed Teemanti park Rahukohtu tänav Rööpakinnitustööd Kinnistu liitumine Jalgrattamuuseum Tootmishoone TÜ Majandusteaduskond Elektriliitumine Elektriliitumine Kergliiklustee Pärnumaa veebivärav Oru linnaosa kaugküttetorustik