OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Ärihoone Vaida katlamaja Jõhvi Spordikooli ujula Äri-, kaubandus- ja teenindushooned Kasesoo turbatootmisala Põhja-Kiviõli karjäär Välijõusaal Trossid Tartu valla kalmistud Kanepi jalgtee, Rõuge asulavärav ja Koosa ristmik Sademevee-, ühisveevärgi-, kanalisatsioonitorustik ja jalgtee Mustla kaugküttetorustik Pikkrööpad Märjamaa metsandik Elektriliitumine

30
Piirissaare teenuspunkti hoone Torud Ranna tee Rõuge Ööbikoru turismimaastik Administratiivhoone Alajaam 1600 Elektriliitumine Lennujaama tee P. Pinna tänav Elamud Tihendid Elektriliitumine Kaitsme nimivool

29
Mänguväljakud Narva Tööstuspargi 3. etapp Metalltooted Lumerootor Tõsteseadmete hooldus Lasteaed Tareke Asbestivaba termoisolatsiooni papp Siemens seadmed Elektriliitumine Sensor Ehitusgeoloogilised uuringud Dielektriliste kaitsevahendite katsetamisteenus Ehitajate tee suusatunnel Mulla veepotentsiaali andurid, andmesalvestid Valveteenus

26
Mustjõe oja kaldakindlustus Rulltoed Peetri II 10 kV F, Mäo 10 kV F, Peetri 10 kV F Jalakäijate tunnel Mänguväljak Kroonpressi trükikoda Laose tee Pärnu linna korduva üleujutusega ala piiri määramine Valveseadmete ja ATS hooldus BEJ tühjendusseadme hoone nr 2 EEJ tsirkulatsioonipumbad Tootmismaa

25
Nisu tänav Tehase tänava kanalisatsioonitorustikud Viljandi Kesklinna Kooli palliväljak Iru keemilise veepuhastuse juhtimiskeskus USB seadmed Keskpingel tarbimisvõimsuse suurendamine Kuuse- ja männitaimede kaitsmisvaha Võhma jäätmejaam Tootmishoone Hotell Elva valla hooned Sõtke jõe kallas Topi-Pääsküla 20kV ühendus Konteiner-tüüpi külmutusseade Elektrivarustus

24
Õendus- ja hoolduskeskus Jõhvi Vene Põhikooli spordikompleks Elamu-, äri- ja puhkehooned Rannu-Kõrtsialuse jalgratta- ja jalgtee Karuallika maaparandussüsteem ja Mudametsa tee RMK karjäärid Riigtee nr 24167 Heimtali-Uue-Kariste-Abja-Paluoja Riigitee nr 6 Valga-Uulu Riigitee 18102 Orava-Lepassaare, 18199 Viluste-Lindora Akende tootmisliin Mobiilne pink Vana-Roosa 10 kV fiider Lintkonveierite demonteerimine Õppehoone Pärnu Ühisgümnaasium Äripinnaga korterelamud Ristmik Kristiine KM lisaveepumbad Vesiveski tänav Riigimaantee nr. 15162 (Koigi - Päinurme)

23
Kergliiklustee Rummu aleviku mänguväljak Riigitee nr 21157 Valjala - Laimjala Riigiteed nr 83 Suuremõisa - Käina – Emmaste, nr 12135 Käina-Hüti Mustamäe Humanitaargümnaasiumi staadion Korterelamu Pärnumaa bussiterminalide võrgustik Äriruumidega korterelamu BEJ vedelkütuse ladu Frontaallaadurid Elektrivarustus Elamud ja suvilad Suvilad Kergliiklustee Näituse tänava kergliiklustee Saun Sagedusmuunduriga kruvikompressor Elektriliitumine Liinipinge muutmine

22
Sisekardihall Tuurapera turbatootmisala Uljaste polümetalne anomaalia Köögikeemia Riigitee 24152 Päri – Alustre - Lõmsi Riigikohtu hoone Maidla-Püssi maaparandussüsteem Balticconnectori merealune osa Bensiini torujuhtmed II Liinikoridoride hooldustööd Sotsiaalpinnad Orissaare tänavavalgustus Elektriliitumine Jalgteed ja sademeveekanalisatsioon Eidapere 10 kV elektrivõrk

19
Uuemõisa kaugküttepiirkonna magistraaltorustik Koidula tänav Pärnu mnt kergliiklustee Kesk tänav Vundamendi alusplaadid Räpina ühisgümnaasium Uuemõisa tööstusala Büroohoone

18
EELK Võru Katariina kirik Silmapiiri tänava jalgtee Nõlvaku ja Kivi tänava jalgratta- ja jalgtee Nõustamis- ja koolituskeskus Jäätmevedu Elektrivarustus Kriminalistika-, labori- ja meditsiinitehnoloogia seadmed Enefit 280 3KY veetorudega utiliseerimiskatel Tootmishoone Nissi kauplus Tehnoseadmed Karuselletteanne sõrmjätkule Põltsamaa Uksetehas

17
Patareid Elamud, ärihooned Hüdrauliliste päästevahendite hüdropump Vastseliina piiskopilinnus Koreli oja rekreatsiooniala OJV Vee- ja kanalisatsioonitorustik Võhandu tänav Kunda kool Rippsild Rusima AJ F1

16
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tuletõrje veemahutid Lääne-Harju valla üldplaneering Asfaltkatte remont Mänguväljak Riigitee nr 16126 Hara tee, Hara-Kudani tee Kraavid Kaubandushoone Helikopteriplats Kehtna valla ja Rapla valla üldplaneeringud Fuajee ja rõdu vaibad Kontsertsaali fuajeed Boose järved Vanasadama A-terminali jahutusseadmed

15
Korterelamu Kortermaja Vahi tänav Kõltsi tee Liiklusmärkide paigaldamine Südamikpuurimistööd Külmutusseade Elektri ja magnetismi praktikumi komplekt Süsihappegaasi ressiiverid ja СО2 mahutusseade Katlad ja gaasipaigaldised Kappimissaed ja sorteerimisliinid Pumpla tulekustutussüsteemid Elektriliitumine Kodukolde alajaam CHM pump Nelikanthöövel Sõrmjätkamismasin

12
Kohvik Eesti Vabariigi suursaatkonda Roomas Kaiu 35(110)/10 kV alajaam Tõrva valla kruusateed Kolimisteenus Pöörmeprussid Terasankur Nimeviidad Häädemeeste valla rohevõrgustik Õueala rajatised Elektrivõrk Pindamistööd CNC Puurpink Kandiliin Energiaseadmete varuosad Saaremaa valla jäätmejaamad Elektripaigaldis Topogeodeetilised ja ehitusgeoloogilised uuringud Automaatlaoga saag Eriotstarbelised konteinerid Peakaitsme nimivoolu suurendamine Soojusisolatsioon Turvateenus Põhja piirkonna hooned

11
Hooldekodu aed Hooldekodu haljastus Fluke seadmed Kalamaja sadamakoht Kraavide hooldus Koreli oja Puhkemajad Korterelamu Ruumide remont Katkematu toite seadmed Tänavaprügikastide hooldus Roosna-Alliku ÜVK Vee-, reovee- ja sademeveetorustik Tootsi halduskeskus Kinnistute elektriliitumine Kinnistute elektriliitumine

10
Sademeveetrass Linnakumetsa tee Raudtee tänav CNC metalltöötlemispink Tallinna Värav Tuletõrje veehoidla Paukjärve vaatetorn, Nikerjärve telkimisala Nõmme spordikeskuse välibasseinid Kostivere - Parasmäe kergtee Aruküla kaugküttetrass Kiudoski ettevõtlusala Jaama tänav Jänese-Nurme fiider Hambaproteesimise labor Narva linna teeületuskohad Jalutusaiad Riigitee nr 24188 Karksi-Nuia – Halliste Eesti Elektrijaama territoorium Altnurga AJ F2 Hõbemetsa elamurajoon Infomonitorid Tootmis- ja laohoone Suaru sadam

9
SKA Türi ruumid Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla Hoone Mäetaguse maaparandussüsteem, Tarumaa teed Supluskoht Võsa ja umbrohu niitmistööd Elamukvartal Loksa kultuurikeskus Tankla-ärihoone Laohoone Geodeetiliste märkide hooldustööd Tsirguliina-Tsooru keskpingevõrk Sortsi AJ F2 Elamukvartal Hakkepuit

8
Soojusvõrgud Aafrika ranna kohvik Kaugküttesõlm Paslepa-Viigi väikesadam Äri- ja eluhooned Ühendustee, riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Metallkonstruktsioonid Toonerkassetid Õru, Tõrva, Riidaja ja Sõmerpalu liiklusohtlike kohtade likvideerimise OJV Vineeri kuivati EEJ käivituskatlamaja Kehra-Lilli 10 kV fiider Mänguatraktsioonid Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustikud Geodeetilised võrgud Kohtla-Järve riigigümnaasium

5
Isoleermaterjalid Jõõdre depoo Haapsalu Promenaad Mänguväljak Pärnu maantee Pärnu Ülejõe Põhikool Elektritööd Raudteeületuskohad Puude, võsa ja peenmetsa raie Alajaamade elektriseadmed Tapa AJ releekaitsekapid Varbola muinaslinnus Kummtehnilised tooted Eluruumide kohandamine

4
Helme soojatorustik Sagadi hotell Hoone Haridus- ja Teadusministeerium Tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi Mullutu külatee Loksa Gümnaasiumi spordihoone Korterelamud Seadmed Parker Filterelemendid Kolga-Kahala 10 kV fiider Vabaduse väljaku plaadivuugid Kanalisatsiooni survetorustik Lüsimeeterväljak Ehitusplatsid Ventilatsiooni- ja küttesüsteemid Puhkemajad Raudbetoonist materjalid

3
Soojusvõrgud Liftid, eskalaatorid ja iseliikuvad teed Pärnu mnt teelõik, parkla Elamud Koreli oja rekreatsiooniala Korterelamud Mõisa tee Tenniseväljakud Adraku jääksoo Tenniseväljakud Jägala-vahetrafo 10 kV Alajaam nr 428 Tapa linnaku hoidlakompleks Elektriliitumine

2
Põlula Kalakasvatuskeskus Teemaja Tuulte Roosi lasteaed Potsepa ja Tõstamaa maaparandussüsteemid Põllumajandusameti hoonetekompleks Rahvusarhiiv Vee- ja sademeveetorustik Kinnisvara korrashoid Automaatlihvpink

1
Kaubandus- ja bürookompleks Porto Franco Eassalu III liivakarjäär Elbu VI turbatootmisala Laiküla III turbatootmisala Lühi teed, Paljaaru tee Hausma tee Tapa Kultuurikoja aknakatted Kohila esindusväljak Sademeveesüsteem Vaik Alimak tõstuk Kuivtrafod Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskus Ohtlike jäätmete käitluskeskuse prügila Väikevahendid Mobiilne Mulgi labor Väikeinventar Mõõtepunkti seadmed Puitmaterjalid Kuklase tänava parkimiskohad Eluhoone