OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Teeilmajaamad ja teekaamerad Masinate teenindushoone Töökoda Ehitusmaterjalide kauplus Elektroonikaseadmed Kuressaare Ametikooli hoone Riigitee 53 Laidu tee Pirita linnaosa tänavad Tänavad, jalgteed, kergliiklusteed ja parklad Ridaelamud

30
Ida-Virumaa riigiteed Elektriliitumine Büroohoone Jõhvis Eesti Elektrijaama ruumid Riigitee 22140 Tõrvandi–Roiu–Uniküla Saesaare-Eoste 10 kV fiider Viljandi linna kinnistute müük Laohoone Eramu elektrivarustus Meelelahutushoone Korterelamu Elektriliitumine Ungru tee elamukvartal Korterelamu Ülemiste City ärilinnak

29
Sademeveetorustik Räpina sadama rajatised Koolihoone Tapal Tori valla rulapargid Mustvee linna haljastud ja avalik linnaruum Riigitee nr 11607 Saha-Loo, 11601 Loo-Loovälja, 1167 Loo II, nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi Sidevõrk Niidu oja Allikapaviljon Mänguväljak Raudtee piirdeaed Hiire tänav Tankla-pood-kohvik Eesti Maaülikooli büroomööbel Keskpinge maakaabel Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla, nr 11424 Jälgimäe tee, nr 3737 Urda tee Riigitee nr 12132 Emmaste - Tohvri Harku Keskus Pühavaimu ja Supeluse tänav

26
Sillamäe terviseraja vabaõhu-jõusaal Kaarma tee Korterelamu Tartus Laeva lasteaed-külakeskus Ahtme õlitehas Veskimetsa AJ 1013 fiider Haljastus- ja hooldusteenus

25
Tõkkepuu Võru lasteaed Päkapikk Varstu jalgratta- ja jalgtee Võidujooksu tänav Kuressaare Ametikooli hoone Raadi kalmistu Rõngu aleviku mänguväljak Tootmishoone Tehnohooldus Rida- ja korterelamud WiFi võrk Kauplusehoone Liikluskorralduslikud lahendused Viljandi linna hankeplaan Assamalla mänguväljak Golfi tee sild Elektrijaamade videovalvesüsteem Ühisveevärgi- ja kanalistasioonitrassid Palivere koolihoone, Pürksi/Birkas kontor-klubi Rävala puiestee läbimurre

24
Valaste oja parkla Riigitee 46 Tatra–Otepää–Sangaste ja riigitee 18184 Ahja–Rasina Kääpa Sookure lasteaia õpiõu Tänavad Rakveres Tallinna Polütehnikum Elektriliitumine Korterelamu Tartus Transpordiameti 2021. aasta suuremad ehitustööd Sillamäe Kutsekooli parkla Haljala rahvamaja küttesüsteem Rimi kauplus Välitualetid, kätepesujaamad Heakord Büroohoone Riigitee nr 59 Pärnu-Tori Munalaiu ja Kihnu sadamad Tootmishoone Saku aleviku teed ja parklad Päikese tänav

23
Jõgeva jäätmejaama inventar Kanalisatsioonitorustikud Jäätmeplats Äri- ja tootmishooned Enefit 140 redutseeritud auru sõlm Tavandimaja Alexela metaanitankla Tori aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon Rapla valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Noarootsi raamatukogu, sotsiaalmaja, koolihoone, vabaajakeskus

22
Saku valla kruusateed Tootmishooned Korterelamud, lasteaed RMK külastusalade väikevormid Õhuliinid Elektrivõrgud Loodusmaja Jõelähtme valla kinnistute müük Österby sadamahoone Riigitee nr 77 Kuressaare - Sääre, 21111 Tehumardi – Kogula Sanitaarkonteinerite teenus Järva valla 2021.a. hankeplaan Kauplusehoone Korterelamu EMTA Lavakunsti osakonna peamaja Ülekäiguradade erivalgustus Riigitee nr 57 Mudiste – Suure-Jaani – Vändra Korterelamu Raamatukogu, noortekeskus Elektriliitumine Karge maaparandussüsteem Pirita vaba aja keskus Teenindustee Vanasadama D-terminali välisruum 100kVA, 160kVA, 400 kVA jaotustrafod

20
Parkimisala Põlvas 100kVA, 160kVA ja 400 kVA jaotustrafod 250 kVA, 400 kVA, 630 kVA jaotustrafod Leevijõe-Karilatsi jalgratta- ja jalgtee Mehikoorma aleviku jalgratta- ja jalgtee Jalaka tänav Ilmatsalu vabaajaväljak Vee- ja sademeveetorustikud

19
Sillamäe Kultuurikeskuse teadetetahvlid Külalistemaja Pargi tänava kõnnitee Haljala kettagolfipark Paldiski PAJ Räpina aianduskooli ühiselamu Hoonete lammutamine Keava 35/10 kV alajaam Korterelamud Viljandi Ühendatud Kutsekooli mõisahoone,võimla

18
Valga maakonna kruusateed Tartu 110 kV maakaablite trass Lasteaed Rõõm Jõhvi tegevväelaste kasarmu Elektriliitumine Elektriliitumine Taara linnaku tehnikapark Kurtna küla veevarustus RMK Kauksi külastuskeskus AS Hoolekandeteenused Tapa, Rakvere ja Kunda kodud Äri- ja tootmishooned Hoonete gaasiküte Maakorraldustööd Tänav nr 7760102 Nurme Paldiski Lõunasadama kai nr 4 Mereääre elamukvartal

17
Õlitõkkepoom Pumplad ning õli-ja liivapüüdjad Elektriarvestid Rocca al Mare promenaad Vee tänav Jaotusalajaam nr 708 Jalg- ja jalgrattateed Eesti Elektrijaama soojusvõrk Krõlli tee Jõgeva maakonna kruusateed Äri- ja/või büroohoone Korterelamu Raka AJ 0,4 kV fiider Elektrivarustus Poka teed Korterelamu Korterelamu Aiandi tänav Suure-Jaani Johannese kirik Elektrikäidu teenus

16
Multifunktsionaalne laohoone Korterelamu Kauksi rannapromenaad Rapla valla 2021. aasta hankeplaan Kadaka tee Ridaelamu Kadaka hostel Tootmishoone Äri-ja tootmishooned

15
Korterelamu Põltsamaal Korterelamu Põltsamaal Puurkaev-pumplad Kaare tee Eesti-Läti riigipiir Haljasalaelemendid Korterelamu Tartus Riigitee nr 21158 Tõnija – Veeriku Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrk Vormsi Koolituskeskus/lasteaed Viljandi linna lastepark Saku valla 2021. a. hankeplaan Viimsi valla kinnistute müük Rail Baltica raudteelõik Mänguväljak Jäneda 110/10 kV alajaam Jäneda 110 kV alajaam Elektripaigaldis Suaru sadama ujuvkai Risti-Sikumäe maaparandussüsteem Kuusalu hakkekatel Saku Gümnaasium, Kultuurikeskus

13
Kanepi valla tänavavalgustus Põlva Kooli spordikompleks

12
Võru valla teed Korterelamu Narvas Ühisveevarustuse torustik Väike-Maarja leinamaja Kohvik-restoran ja elamu Äri- ja büroohoone, autopesula ning tankla PVC hallid Tapa valla kuusateed Ventilaatori elektrimootor Korterelamu Narvas Korterelamu Narvas Volta kvartal Sepa AJ F2 Elektrivarustus LED fooripead Viljandi Huvikeskus, staadionimaja

11
Korterelamu Narvas Korterelamu Narvas Korterelamu Tartus Viru Keskus Tootmishoone Harju maakonna arengustrateegia 2035+ Jäätmekäitluskeskus Büroohoone Päite panga vaateplatvorm Muuga sadama parkla Kiili valla haljasalad Musta raudteejaama kaablitrassid Sule tee

10
Ärihoone elektrivarustus Elektrivarustus Elva spordi- ja puhkepark Korterelamu Korterelamu Narvas Korterelamu Narvas Konrad Mägi mälestusmonument Rakvere veetöötlusjaam Maxima XX kauplus Mustla-Kalmetu fiider Põltsamaa-Leie fiider Kärdla asutusehoone Ärihooned Büroohoone

9
Narva 6. Kooli hoov Enefit-280 reisijate- ja kaubalift Virtsu mõis Selver Restoran Sidelapid Tugev- ja nõrkvoolutööd Büroohoone Hulja aleviku tänavavalgustus LJS ülesõitude elektrivarustus Ehitiste lammutamine Bensiinijaam

8
Biokatlamajad Lammutatav laudahoone Elektrivarustus Kauplusehoone Korterelamu Kambjas Tõnismäe ja Paldiski alajaamad Mobiilsatelliitside maajaam Büroohoone Päikeseelektrijaamad Korterelamu Haabersti linnaosa teed Korterelamu Mänguväljakud Kiriku tee Õismäe astmepumpla

7
Räpina mõisa peahoone

6
Tuulegeneraatorite tehas Tartu õlletehase biogaasi- ja reoveepuhastusjaam

5
Tiigi tänav Sõmerul Loobu liiklussõlm Edelaraudtee rajatised Soolapaak Sademeveekanalisatsioon Oa tänav Jääväljaku külmutusseade Jõgeva riigimaja sisustus Alajaama fiider Teater Vanemuine väike maja Hopperi- ja koldekivid Elektriliitumine Jäätmejaam Ärikvartal

4
Lammutatavad hooned Tootmishooned Valgas Tallinna maantee Võrus Rõuge valla investeeringud 2021 Räpina valla tänavavalgustus Prügivedu kalmistutelt Upa õppehoone Keila päästekomando hoone Imavere Põhikool Omaniku ehitusjärelevalveteenused Aurukatlamaja Ataste metsa tee, Mõisaaluse tee Kiviõli raudteejaama taristu Vanasadama reoveetorustik Logistikakeskus Okasmetsa (Orissaare) F3 fiider Sadamahoone Eakate kodu Tänavavalgustus Ärihoone

3
Ärimaja Põhja-Pärnumaa valla hankeplaan Keskküttesüsteem Korterelamu Püssi linna reoveekanalisatsioon Puski õigeusu kirik

2
Vee- ja kanalisatsioonitorustik Tootmishoone Päikeseelektrijaama elektriliitumine Taresaare ja Mehusaare maaparandussüstee Vanasadama kai nr 17 Tänavavalgustus Pärnu keskranna söögikohad Metsatuka kortermajad Ärihoone Eesti Elektrijaama bagerpumpla nr 3 Selisoo veerežiim Pirita spordikeskus Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatised Mööblimaja kvartal

1
Platsi rajamine Paide linna kraavid Ajutine peaklip Järva-Jaani tehisjärv Mänguväljak Särevere aleviku soojusmajandus Riigitee nr 81 Kärdla - Käina, 12135 Käina-Hüti Rongu raba Harku valla lasteaiad Keila jõe reoveekogumisala Elektrivõrgu õhuliinid Õpilaskodu Valgu-Kaelase 10 kV fiider Korterelamu Riista maaparandussüsteem Riigitee nr 78 Kuressaare-Kihelkonna-Veere Endla F610, F649