Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Logistikakeskus Sakret kuivsegude tehas Detailplaneering Kure sild Vanad tiigid Keila linnasaun

30
Kinomaja Detailplaneering Kärdla kutsenõustamiskeskus Raba-Aia sild Kaubanduskeskus Tootmishoone laiendus Tootmishoone juurdeehitus Korterelamu Järvere mõis BLRT 35 kV jaotla hoone Liitumisühendus

29
Tartu Linna Keskraamatukogu Sotsiaalse rehabiliteerimise keskus Mehikoorma spordihoone Võsa tänav Äri- ja eluhoone Kaupluse-ja büroohoone Liiviku tee kinnistud Kiigemäe tee Luhaääre tee Kaubanduskeskus

28
Hipodroomi uuselamurajooni I planeeringuala Korterelamu Staadion F.R.Kreutzwaldi-F.Tuglase ristmik Randvere tee tunnel Põhja-Eesti Regionaalhaigla soojustrass

25
Tornimäe Põhikool Elektripaigaldise projekt Kulgu tänav Äri- ja korterelamu Korterelamu Detailplaneering Komposiitisolaatorid Kiisa aleviku 0,4 kV elektrivõrk Märja elamurajoon Mõisanurme elamurajoon ERGO Kindlustuse kahjukäsitlushoone Narva linnuse peatorn Detailplaneering Õlikogumisrajatised

24
Elektripaigaldise projekt Elektripaigaldise projekt Nõlvaru elamurajooni elektrivarustus Painküla hüdroelektrijaam Tallinna Diagnostikakeskuse Magnetresonantshoone Parkla Elurajoon Autokeskus Geoloogilised liivauuringud Elektripaigaldise projekt Perve alajaam, 10 kV kaabel, võrguühendus Kauksi küla elurajoon Saari alajaama F1 Orika alajaama fiider 2 Katuste remont (17 objekti) Juhtmeköidiste tehas-laohoone

23
Puurteras Korterelamu-ärihoone Korterelamu uusehitus Tootmishoone Tähe majad Jääkreostuse likvideerimine Sõidukite pesula ja remondihall Endine kontorihoone Ärihoone ja väikeelamud

22
Äriruumid Tartu Rahvaülikooli akende vahetus Meeksi vallamaja O.Lutsu nim. Majamuuseum Turu - Sõbra ristmik

21
Büroo- ja korterelamu Jaamamõisa korterelamu Tartu tänavate asfaltkatted Soojustrass

18
Jõgeva Linnaraamatukogu Naftasaaduste terminal Kotinuka prügila Korterelamu Ärihoone/korterelamu Rimmu sild Vaheka seltsimaja Omanikujärelevalve Korterelamu Kõue rahvamaja Veskimõisa 10 kV haruliin Üksikelamud Veski ja paisjärv Puurmani keskuse liiklussõlm Ihaste luht

17
10 kV õhuliin Puuri 10 kV jaotusseade Elamurajoon Mon-Pum 1 ja 2 alajaamade 10 kV jaotusseadmed Ühepereelamud

16
Korterelamu Äri-ja tootmishooned Kauplus-klubihoone Puhkekeskus Rikastusvabriku traforuumid Jõhvi aktiviseerimiskeskus Parkla Kõnnitee Soojustorustik Taikse-Tori-Türi/Alliku maantee Büroo-ja korterelamu Valgehobusemäe tee ja parkla Teenindusmaja Elektrivarustus Põltsamaa koostootmisjaam Jõhvi alajaam nr 3 Pirga 10/0,4 kV alajaama fiidrid Elamud Pereelamud

15
Savi tn ülekattetööd Korterelamu Uku tänav Endla külalistemaja juurdeehitus Ädala tn 10 territoorium Kortermaja Laane elamurajoon Valge tn veetorustik Ridaelamu F-Secure tarkvara Konteiner-laskemoonahoidla ja alusplaat

14
Korterelamu Elamumaa

11
Väljak HP server Rae tehnopark Maidla sild ja ristmikud Suvila tänava torustikud Detailplaneering Detailplaneering Vesiallika elamurajoon Kaugküttetorustik Talumaja katus Ahula vee- ja kanalisatsioonitrassid Büroohoone ventilatsiooni- ja jahutusprojekt Büroohoone fassaad Laudahoone Detailplaneering Detailplaneering Ridaelamud

10
Korterelamud Mõisa elamurajooni korterelamud Elamujajoon Korteriühistud Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Ühepereelamud Detailplaneering Elamurajoon Kabli prügila Tootmis- ja ärihooned Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering

9
Tootmishoone Detailplaneering Detailplaneering Pärnu mnt vee- ja kanalisatsioonitorustikud Raudbetoonviadukt Arbimäe konteinertelefonijaama liitumisühendus Kutsehariduskeskuse hoone sisehoov Detailplaneering Detailplaneering EV Kopenhaageni saatkond Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Kuivenduskraavid, juurdepääsutee alustamm

8
Holstre Põhikool Värska valla üldplaneering Endine Kalda kohvik Pärnu geodeetiline põhivõrk Projekt 50 + 50 Võru tänav Detailplaneering

7
Korterelamu Korterelamud Pooleliolev kaubahall

4
Uuselamud Korterelamu Aidu karjääri rikastusvabrik Korterelamu Aidu-Kalana-Põltsamaa mnt Tõreska keskpolügooni teeninduskeskuse liitumine Tähtvere valla üldplaneering Ärihoone Elektrivarustus Pärnasalu tn veetorustik Nõo valla üldplaneering Kaeve- ja taastamistööd Detailplaneering Kiltrimäe tee ja kergliiklustee Gaasikäikude ümberehitus Korterelamu

3
Kärnihoidla Korterelamu Korterelamu laiendus Teenindus-ja tootmishoone Randvere piirkonnakeskus ja lasteaed Büroohoone Taali metskonna kontor Tõlliste valla üldplaneering Pala valla üldplaneering Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Rakvere linnuse idatribüün Puukuurid Investeerimiskohustusega kasutusõigus Elamud Mõniste park Ahitsa tee Korteriühistu

2
Põltsamaa muusikakooli aknad Korruselamud Laitse korterelamu Jaanimõisa sild Liitumisühendus Elamurajoon Sõpruse park Äri-ja tootmishooned Kvartsi TIT, Hiiu TIT ja Veerenni TIT jõutrafod Hobusemäe vaatetorn Põlja linna ja lähiümbruse kergliiklus Raudtee estakaad Tartu lasteaedade mänguväljakud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi staadion

1
Harju tänav Rahinge paisjärv Elu- ja ärihoone Viljandi infokeskus Riia maantee Maasika tänava lahkvoolne sademeveekanalisatsioon Välisvõrgud Korterid Jõgeval Jõgeva maakonna tugi- ja kõrvalmaanteede remont Kortermaja trepikojad Äripinnaga korterelamu Turu silla piirkonna slipp Tuule tänava sademeveetorustik