OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Vanad tiigid Keila linnasaun Kure sild Sakret kuivsegude tehas Detailplaneering Logistikakeskus

30
Detailplaneering Tootmishoone laiendus Tootmishoone juurdeehitus Korterelamu Järvere mõis BLRT 35 kV jaotla hoone Liitumisühendus Kärdla kutsenõustamiskeskus Kinomaja Raba-Aia sild

29
Võsa tänav Mehikoorma spordihoone Tartu Linna Keskraamatukogu Äri- ja eluhoone Kaupluse-ja büroohoone Liiviku tee kinnistud Kiigemäe tee Luhaääre tee Kaubanduskeskus Sotsiaalse rehabiliteerimise keskus

28
Korterelamu F.R.Kreutzwaldi-F.Tuglase ristmik Hipodroomi uuselamurajooni I planeeringuala Staadion Põhja-Eesti Regionaalhaigla soojustrass Randvere tee tunnel

25
Elektripaigaldise projekt Detailplaneering Õlikogumisrajatised Komposiitisolaatorid Kiisa aleviku 0,4 kV elektrivõrk Detailplaneering Korterelamu Mõisanurme elamurajoon ERGO Kindlustuse kahjukäsitlushoone Märja elamurajoon Kulgu tänav Tornimäe Põhikool Narva linnuse peatorn Äri- ja korterelamu

24
Kauksi küla elurajoon Painküla hüdroelektrijaam Saari alajaama F1 Orika alajaama fiider 2 Katuste remont (17 objekti) Juhtmeköidiste tehas-laohoone Geoloogilised liivauuringud Elektripaigaldise projekt Elektripaigaldise projekt Nõlvaru elamurajooni elektrivarustus Perve alajaam, 10 kV kaabel, võrguühendus Parkla Elektripaigaldise projekt Tallinna Diagnostikakeskuse Magnetresonantshoone Autokeskus Elurajoon

23
Korterelamu uusehitus Ärihoone ja väikeelamud Tootmishoone Puurteras Tähe majad Korterelamu-ärihoone Jääkreostuse likvideerimine Sõidukite pesula ja remondihall

22
Tartu Rahvaülikooli akende vahetus O.Lutsu nim. Majamuuseum Äriruumid Turu - Sõbra ristmik Meeksi vallamaja

21
Tartu tänavate asfaltkatted Büroo- ja korterelamu Soojustrass Jaamamõisa korterelamu

18
Omanikujärelevalve Korterelamu Vaheka seltsimaja Jõgeva Linnaraamatukogu Kõue rahvamaja Rimmu sild Naftasaaduste terminal Ärihoone/korterelamu Kotinuka prügila Veskimõisa 10 kV haruliin Üksikelamud Veski ja paisjärv Puurmani keskuse liiklussõlm Ihaste luht Korterelamu

17
10 kV õhuliin Puuri 10 kV jaotusseade Elamurajoon Mon-Pum 1 ja 2 alajaamade 10 kV jaotusseadmed Ühepereelamud

16
Valgehobusemäe tee ja parkla Parkla Puhkekeskus Äri-ja tootmishooned Kauplus-klubihoone Rikastusvabriku traforuumid Soojustorustik Taikse-Tori-Türi/Alliku maantee Teenindusmaja Elektrivarustus Põltsamaa koostootmisjaam Jõhvi alajaam nr 3 Pirga 10/0,4 kV alajaama fiidrid Elamud Pereelamud Korterelamu Büroo-ja korterelamu Jõhvi aktiviseerimiskeskus

15
Kortermaja Korterelamu Savi tn ülekattetööd Uku tänav Endla külalistemaja juurdeehitus Laane elamurajoon Valge tn veetorustik Ridaelamu F-Secure tarkvara Konteiner-laskemoonahoidla ja alusplaat Ädala tn 10 territoorium

14
Elamumaa Korterelamu

11
Suvila tänava torustikud Detailplaneering Vesiallika elamurajoon Kaugküttetorustik Talumaja katus Ahula vee- ja kanalisatsioonitrassid Maidla sild ja ristmikud Büroohoone ventilatsiooni- ja jahutusprojekt Büroohoone fassaad HP server Laudahoone Detailplaneering Detailplaneering Ridaelamud Rae tehnopark Detailplaneering Väljak

10
Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Ühepereelamud Detailplaneering Korteriühistud Kabli prügila Tootmis- ja ärihooned Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Elamujajoon Detailplaneering Detailplaneering Korterelamud Mõisa elamurajooni korterelamud

9
Detailplaneering Pärnu mnt vee- ja kanalisatsioonitorustikud Raudbetoonviadukt Arbimäe konteinertelefonijaama liitumisühendus Kutsehariduskeskuse hoone sisehoov Detailplaneering Detailplaneering EV Kopenhaageni saatkond Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Kuivenduskraavid, juurdepääsutee alustamm Tootmishoone Detailplaneering

8
Projekt 50 + 50 Võru tänav Detailplaneering Pärnu geodeetiline põhivõrk Endine Kalda kohvik Värska valla üldplaneering Holstre Põhikool

7
Korterelamud Pooleliolev kaubahall Korterelamu

4
Pärnasalu tn veetorustik Nõo valla üldplaneering Kaeve- ja taastamistööd Detailplaneering Kiltrimäe tee ja kergliiklustee Gaasikäikude ümberehitus Aidu-Kalana-Põltsamaa mnt Tõreska keskpolügooni teeninduskeskuse liitumine Korterelamu Uuselamud Korterelamu Tähtvere valla üldplaneering Elektrivarustus Aidu karjääri rikastusvabrik Ärihoone Korterelamu

3
Korterelamu Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Tõlliste valla üldplaneering Taali metskonna kontor Teenindus-ja tootmishoone Pala valla üldplaneering Randvere piirkonnakeskus ja lasteaed Rakvere linnuse idatribüün Kärnihoidla Büroohoone Korterelamu laiendus Puukuurid Investeerimiskohustusega kasutusõigus Elamud Ahitsa tee Korteriühistu

2
Jaanimõisa sild Liitumisühendus Laitse korterelamu Sõpruse park Korruselamud Põltsamaa muusikakooli aknad Äri-ja tootmishooned Kvartsi TIT, Hiiu TIT ja Veerenni TIT jõutrafod Hobusemäe vaatetorn Põlja linna ja lähiümbruse kergliiklus Raudtee estakaad Tartu lasteaedade mänguväljakud Põltsamaa Ühisgümnaasiumi staadion

1
Välisvõrgud Rahinge paisjärv Riia maantee Korterid Jõgeval Maasika tänava lahkvoolne sademeveekanalisatsioon Viljandi infokeskus Elu- ja ärihoone Äripinnaga korterelamu Turu silla piirkonna slipp Tuule tänava sademeveetorustik Jõgeva maakonna tugi- ja kõrvalmaanteede remont Harju tänav