Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Liitumisühendus Vanasilla tee Pirita-Muuga ja Nõmme käidupiirkondade õhuliinid Veskimetsa piirkonna kanalisatsioonitorustikud Piira ja Allika tänava õhuliin Hooldekodu Piirimaja korterelamu Veskitamme tänav Kauplus-söökla Kaubanduskeskus EDU

28
Raudteeületuskoht Kultuurikeskuse esine haljasala ja sauna tänav Sauna tänav Kanalisatsiooniühendused Kanalisatsiooniühendus Kostivere reoveepuhasti Peakaitsmed ja mõõtekilbid Gaasi tänava veetorustik Linnamäe Lasteaed Liitumisühendus Liitumisühendus Lüganuse tenniseväljak Turu kvartali bussiparkla

27
Büroohoone Kanamardi metsakuivendusobjekt Ringi tänav Uhtna põhikooli juurdeehitus Liitumisühendus Janari 0,4 kV õhuliin Liitumisühendus Kiistu fiider 3 õhuliin

26
Olustvere TMK mõisa Kaevumaja Liitumisühendus Randvere vee- ja kanalistsioonitorustikud Iisaku karjääri alajaama fiider 3 Viimsi-Tabasalu rannapromenaad Tammneeme vee- ja kanalistsioonitorustikud Tartu Rahvaülikooli kunstikeskus Tedre-Kotka haljasala Lao- ja büroohoone

25
Tartu piirkonna alajaamade remonttööd TÜ Peahoone katus Autokeskus Lasteaed Pika tänava vee-ja kanalisatsioonitrass Koore alajaama piirkonna fiider 1 Liitumisühendus

24
Spordikeskus Meka Jäätmejaam ja parkla Jõhvi ja Ahtme eelisoleeritud soojustrassid Puitliiprid ja pööranguprussid

20
Vallikraavi jalakäijate sild Jahisadam Paasvere metskonna teed Alatskivi naftabaas Valga-, Võru- ja Põlvamaa kesk- ja madalpinge elektripaigaldiste projekt Mustla Ärihoone Autokeskus Logistikakeskus Riigimaantee nr 19330 Tõitoja-Häädemeeste Ridaelamu Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Veisefarm Saare- ja Hiiumaa kesk- ja madalpinge elektripaigaldiste projekt Lääne- ja Ida-Virumaa kesk- ja madalpinge elektripaigaldiste projekt Lüübnitsa fiider 1

19
Tallinna Männi Lasteaed Teehoiutööd Soomaal Pärsama palliplats Puhkekeskus Elamud Väikesemahulised elektriehitustööd Jõhvi käidupiirkonnas Väikesemahulised elektriehitustööd Kohtla-Järve ja Jõhvi linna käidupiirkonnas Laine alajaama fiidrid 1 ja 2 Saadjärve alajaama piirkonna fiider 4 Tootmishoone Karja tänav

18
Lokuta-Roovere ja Paide-Roovere-Kuimetsa tee Papiniidu elamurajoon Tootmishooned Tele 2 Sipa tugijaam Rikastusvabriku seadmed Ahtme SEJ tuhaärastussüsteem Veibri-Kodukolde EÜL Tuulepark Elu-ja ärihoone Elu-ja ärihooned Purdi-Valingu-Kõre-Anna õhuliin Liitumisühendus

17
Rõngu valla üldplaneering Liitumisühendus ja kaabelliin Kaabelliinid ja komplektalajaam Liitumisühendus ja kaabelliin Liitumisühendus ja kaabelliin 10 kV kaabelliin

14
Kohvik Elamukvartali elektrivarustus Ehitus- ja aiakaupade kauplus Vee- ja kanalisatsiooniühendused Põdra tänava 41, 43, 47 kanalisatsioonitorustik ja pumpla

13
Tõstamaa kirik Maantee nr 12 Kose-Jägala kergliiklustee Karja sild Aiaste fiider 2 Liitumisühendus KTP alajaamade asendamine

12
Lasnamäe tööstuspargi laiendus Kruusatee Eramud Alumiiniumpaljasjuhtmed Aru alajaama fiider 2 Oru valla söökla Liitumisühendus Sürgavere Vabaajakeskuse Pirsu alajaama fiider 3 Tambre alajaama fiidrid 1, 2 ja 3 Kesk alajaama fiider 4 Piiriotsa 10 kV haruliin Tehase fiider 3 Noortekeskus Liinipostid

11
Tootmishooned Elamurajoon Kagu-Eesti jäätmekeskus Korterelamu Kiviõli linna ehitushanked 2008 Mäesalu fiider 7 Liitumisühendus Liitumisühendus

10
Vabaaja- ja bowlingukeskus Nissi valla üldplaneering Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed Ravila Tööstuspargi kinnistud Elamurajoon

7
Büroo- ja tootmishooned Elamukrundid Korterelamu Subaru-Autodeti esindushoone Antsu-Kristoberi kinnistu Elamud Autokeskuse laiendus Elektrivõrgu projekt Viru ÜJP hooned Puurseadmete URB puurinstrumendid Aia tänava vee- ja kanalisatsioonitrassid Liitumisühendus Elamute elektrivarustus Haiba Keskuse alajaam Elektripaigaldis Puhastusseadme ja Sõerumäe alajaamad Paluküla alajaama fiider 3 Kõrgepingekaablid

6
Restoran Tartu Teaduspargi hoone Selver Maxima kaubamaja Serviku tee Elektrivarustus Laane alajaama vahetus Tuulegeneraatori liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Kõnnu alajaama fiider 2, Kollamaa ja Söödi alajaamad Ongassaare metsakuivendusobjekt

5
Äripinnaga korterelamu

4
Karinu mõisatiik Sülfoon kompensaatorsedmed Katlamaja ja automaattankla platsid Parkla

3
Ühisveevärk-ja kanalisatsioon Korterelamu