OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Valve- ja läbipääsusüsteem Narva Kreenholmi mänguväljak Kiistu AJ F3 Välisvalgustuse prožektormastid Hara soo Saare Maavalitsus Justiitsministeeriumi hoone Kasepää valla üldplaneering Korterelamud Remondi- ja hooldushall Kauplus

27
Narva-Ida 35/6 kV AJ trafo Korterelamute sademevee kanalisatsioon Ridaelamu Tarbja katlamaja Alajaamade juhtimis- ja seiresüsteemid

26
Katastriüksused Ilmatsalu kergliiklustee Riigimaantee nr 24135 Lalsi – Vaibla Maantee nr 11204 Kolu-Habaja Riigimaanteed 18123 Silgu-Jõksi ja 18201 Kauksi-Terepi Saverna-Pilkuse maantee Riigimaantee 14112 Saare – Torma tee Rahu tänav Fama põik Ruhnu diiselektrijaama läänefassaad Õhuliini puitmastid Korterelamu Äripinnaga korterelamu Teekatte kareduse tekstuur

25
Katlamaja Tootmishoone laiendus Üksikelamud EEJ turvameeste ruumid Aida tänav Porivaibad

24
Korterelamu Eesti Elektrijaama plokk nr 9 Elektritööd Vooderdistöökoja ruum Kaabel Dispetšertsentralisatsioon PC arvutid, monitorid ja lisaseadmed Arvutikomplektid ja kontoritarkvara Katastriüksused

23
Väikevormid Peri ja Himmaste raamatukogu Aiakuurid Saeveski laoplats Kinnistute välisterritooriumid Paadisadam ja puhkekeskus Väikeelamud Väike-Maarja kirik Kohtla-Järve Kunstide Kool Korterelamud Ärihoone Looduskeskused Lumetõrjetööd

20
Suitsugaaside retsirkulatsiooni suitsuimejad VKG lisamaterjalid Keevitustsehh Kanalisatsioonimahuti tühjendamine Kummiriba Keevitusvaruosad Remondiplats Riigimaantee nr 15206 Lõõla - Piiumetsa Hindreku alajaama müratõkkesein Välistrepp ja haljastus Terrasolid OY Lasteaia tänav

19
Ühendustee Puurkaev Riigimaanteed 15171 Laupa – Suurjõe ja 15106 Taikse – Tori – Türi-Alliku Assaku jalakäijate tunnel Maastur Automaattankla

18
Ohustatud liikide taastamis- ja rehabilitatsioonikeskus Elamud, ärihoone Paberimasina ja valmistoodangu hoone Raadiosidemast BEJ tehniline tunnel Lembitu alajaam

17
Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Majutusasutus „Taru“ Ohtu turbatootmisala Vanaküla kergliiklustee Caterpillar tehnika hooldus- ja remonditeenus Alajaama jaotla seaded Tootmis- ja laohooned Põltsamaa alajaam Riigimaantee nr 22250 Luunja - Kavastu - Koosa kruusateeLuunja-Kavastu-Koosa Korterelamu Puude raie

16
Narva Humanitaargümnaasium Kõrgessaare sadam Büroo- ja eluhoone Sõpruse tee Paadi tee Eesti EJ katelagregaatide pihustusseadmed Spordi 10/0,4 kV kioskalajaam Kruvi Alajaama jaotusseadme hoone Seltsimaja Tööstus- ja laohooned

12
Äri- ja tootmishoone Mahu truup koos pealesõitudega Varbuse mõisapark Mõisavahe tee ja Anne jalakäijate tee Konteiner koostootmisjaama Hotell, SPA-kompleks Tootmishoone, elamud Tartu maantee

11
Automaattankla, ärihoone Korterelamu Tootmishoone Sepa veepuhastusjaam Tootmishooned Alajaama hoone Balti elektrijaama 1. järjekorra kaablisektsioon Savi tänav Tänavavalgustuse metallpostid ja prozektormastid Kaablikaitsetorud

10
Kabinet Garaaž-töökoda Vana-Vigala Tehnika ja Teeninduskool Kruvikompressor Vagunitõukuri elektriosa Maantee nr 13 Jägala-Käravete Kütuselao toiturid Pärnu-Jaagupi reoveepuhasti Tootmishoone Sõrestikmastid Vee- ja kanalisatsioonirajatised

9
Kämpingud Hoolde- ja remonditööd ning elektrivõrgu väikeinvesteeringud Sõmeru viadukt Karjääride markšeideritööd Vanasadama reoveekanalisatsioon

6
Kuke 10 kV Rapla OT3 ja KKP3 tugielemendid Väikeelamud Omatarbetrafo Äri- ja tootmishooned Üksikelamud, äri-ja tootmishooned Roostevaba vann Kuumutusahi Riigimaantee nr 22150 Elva-Puhja

5
Elamud Sänna mõis Administratiivhoone Omanikujärelevalve

4
Juusa kaablitrass Välja tänav Ulvi vana katlamaja ja Pärniku paviljon Laskumisrada ja teenindushoone Luhamaa transpordikeskus Vahekardin Suveaed Vesiroosi ja Loigu tänav

3
Iloni Imedemaa Bioreaktori vaheseinad Korterelamu-ärihoone Elektripaigaldised Liikluskorraldusvahendid Puhastusteenus

2
Käänu AJ F3 Allmaa tankimisseadmed Kiikla küla detailplaneering Aia ja Võhandi tänava teelõigud Õlikogumisseaded Raasiku valla veemajandusprojekt