OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Moodul tüüpi puidugraanuli tehas Töökoda Kaubavagunite varuosad Kaubavagunite varuosad Sammuva ekskavaatori kopa valudetailid Kauplus-söökla, pereelamud Element TTCE-2UHL4 Äärikuga ühendused Jahimajandushoone Gaasijaotusjaama varuosad Iigaste AJ F3 Remonttööd Narva Noortekeskus Korterelamu Sõidukite teeninduse hoone Varuosade kauplus/sõidukite hoolde- ja teeninduskeskus Äriruumidega korterelamu ERR teleprogrammide AppleTV, AndroidTV rakendused Tehnohooldusteenus Trükiteenus Laminaarkapid

29
Äri- ja tootmiskompleks Tuletõrjekindad Sõjaväelennujaama hooned Hotell-korterelamu ja ärihoone Laohooned Korterelamud Korterelamu Korterelamu Kollo-Rihtepera maaparandussüsteem Uued mahutid Pneumohall Äri- ja eluhoone Tammiste veetorustik Restoran Ärihoone Raba AJ fiider

28
Ärihoone Äri- ja tootmishooned Tehnilised kangad Multifunktsionaalne lao- ja tootmishoone Sepapaja Selver Tahvelarvutid Kaugküttetrass Starter Liebherr BEJ plokk nr 11 ning EEJ plokk nr 8 Ekskavaatorid Tapa kesklinna tänavad Eesti Elektrijaama ruumid Lüpsifarm Tootmishoone Tõrvandi lasteaia köögitehnika Videohaldussüsteemi komponendid Polüfunktsionaalne hoone Lepiku AJ F3 Viimsi valla kütus ERM-i restoran, kohvik, baari Elektrivarustus Ventilatsiooniseadmed Sireli AJ Aida F Elektriliitumine Muru AJ Majade fiider

25
Ülenurme soojussõlmed Lasteaia liiklusväljak Legeteeritud teras Terasprofiilid BEJ raudtee kaalumaja Sõmeru pumbamaja alajaam Ekraanid SharePoint süsteemid Elektritööd Laserskanneriga mitmikpuutesüsteem Serverteenuste majutus, tugiteenus, kontoritarkvara Lasnamäe 110/10/6 alajaam

24
Korterelamu Elamukvartal Autopesula Jahimajandushoone Päikesepark Liitumisühendus Tallimetsa-Tõldsilla maaparandussüsteem Kütteõli Elektritööd Elektritööd Teraslehed Teraslehed Elektrivarustus Infosüsteemide turvatestimine

23
Laohoone Tugimaantee 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa ristmik Suvilad Ohtlike jäätmete käitlemine Milestone teenuse server Heakorratööd Tankla, toitlustushoone Veoveeremi kiirusmeerikute remonditeenus Heakorratööd Endoskoopide pesur-desinfektor Äksi keskus PPA Künoloogiateenistus Käina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustik Õppehoone lammutamine Mobiilsuse korraldus Elektriliitumine

22
Varuosad Nederman Jäätmejaama autokaal Kose-Uuemõisa ühisveevärk Tootmishoone Remondiboksid Mahlatsehh Korterelamu Tootmishoone Tootmishoone Tootmis ja kontorihoone Katlamaja lammutamine Reduktormootorid Rosemount varuosad Katlamaja, hakkepuiduladu IT-tooted Vahtrepa F1 Serverite täiendav riistvara Elektriliitumine Ostuarvete digiteerimine

21
Lao/tootmishoone Mängu- ja treeningväljakud Äri- ja tootmishooned Äri- ja tootmishooned Äri-ja tootmishoone Kõrgsurvevoolikud Türi linna tänavavalgustus Munitsipaalmaade hooldustööd Tsisternvagunid Oxitec 500 Rahu tänav Allhanketeenus Jalgratta maja Elektriseadmete häälestus ja programmeerimine Türi lasteaed Eesistumise tunnusesemed E-arvete haldusteenus Arvete digiteerimine Virtualiseerimistarkvara Astra ja Anseküla AJ-de F1 Gaasikütte mahuti Andmekogu ITI x-tee

18
Kesklinna jõulukujundus Kütteturba analüüsimine Signaalvoolu ja isolatsioonivigastuste seade Emajõe kallasrada Metsamaa talu abihoone Täisautomaatne survetugevuspress Tõstuksed Vändra valla teed Wifi-seadmed Tulemüüride tarkvara Maaühendusvoolude kompenseerimisseadmed

17
Kuressaare linna soojustorustikud Ujula seadmete hooldus Korterelamu Kunda linnapark Sotsiaalkorter Luugid Mõõdunõud Valga Gümnaasium Päikeseelektrijaam Paide linna haljastus Monitooringu lahendus

16
Tootmis-ja ärikeskus Vanasadamas AJ-C ja AJ-9 Varuosad Kaesar Luugid Tööriistainventar Sirgala harjutusvälja teeninduskeskus Kütioru F1 Tapa ja Tamsalu raudteejaamade kinnistud Server Ventilaatorravi seadmed

15
Taarajaam Korterelamud ja ärihoone Korterelamu Korterelamu Korterelamu Lasteaed Vikerkaar Pajusi mõis Üldhooldekodu Vaateklaas Klinger Liitumisühendus Liitumisühendus Hooldustraktor Purusti DU-2 rootorid Autopesula ja ärihoone Atlassian tarkvarakomponent Confluence

14
Lao/tootmishoone Raudteetruubid Lahusti destillaator Keila mõisapark Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Deutz-mootorid, varuosad ja remonditeenus Abihoone lammutamine Tähetorni plats ja Pirogovi trepp PVC hall Büroo- ja korterelamud Siugtoru Silla valgustus Kvatsi tee tänavavalgustus Roostevaba ja legeerteras Biopreparaat Vormsi Allika matkarada Füüsiline turvamoodul Kuressaare noortekeskus Läänemaa Ühisgümnaasium Elektriliitumine

11
Äri- ja tootmishooned Mammaste-Taevaskoja kergliiklustee Mooste põhikool, kultuurimaja ja staadion Administratiivhoone Arhitektuurimuuseumi valgustuspaigaldis Välisvalgustus Bussiootepaviljon Ärihooned Elektritööd 10 GbE switchid Võrguseadmed Uuekalda alajaam Tallinna maantee lõigud L1-L4 Eesti Elektrijaama endine pilootseadme hoone Juudi kool Rotatsiooniseadmete hooldus Kihnu valla teed Mootorikütus Kadrioru Saksa Gümnaasium Ohtlike puude likvideerimistööd Elektrivarustus Optikakonverterite komplektid

10
Purustaja hammeri telg Pesumasin Korterelamu Korterelamu Korterelamu Katlamaja Endised militaarehitised Lihatööstus, kohvik Korterelamu BEJ vee ettevalmistuse jaoskond Ehitusmaterjalide kompetentsikeskus Rakvere Rohuaia lasteaed Jõgeveste TTP-270 maaparandussüsteem Raudteevagunid Metalltooted Korterelamu Teabematerjalide trükkimine Elektripaigaldis Infrarajatised Elektrivarustus Soojustrass

9
Elektriliitumine Tervise infosüsteem Killustikulaotur Autopesula Jahiseltsi maja Tootmis-büroohoone Korterelamu Lumesahk Laokompleks Jõe tänav Elektrivarustus Kadrina aleviku vee ja kanalisatsioonisüsteemid Külalistemaja Varundussüsteemi kettamassiiv Poolvagunid Batuudid Tavajäätmete vastuvõtmine Sisekliima monitooringusüsteemid Mahasõit, siseteed Aktiivkõlarid Suflöörisüsteemid Kaevude likvideerimine

8
Kiirabiauto arvutiseadmed Suure-Jaani valla teed Trükiteenus Tootmishoone Jalgpallihall Hüdroõli Metall Dillidur400 ja S355J2 Laboratoorsed mõõtmised Visela AJ F3 Kvissentali elamurajoon Pöri AJ F1 Lubja lasteaed Metsamaterjali maanteevedu Halulaeva tehnosüsteemid Viirustõrjeprogramm Turvateenus

7
Ingatsi õpperada Haabneeme välispordiväljak Vasknarva maaparandussüsteem Mukri vaatetorn Saare 110 kV AJ Küttematerjal Surfikoolihoone Tigureduktor Kristiine linnaosa üldplaneering Korterhotell Uudiste võttekaamerad Veritas Enterprise Vault Korterelamu Õhukastid Haldushoonete koristusteenus Atlassian litsentsid e-Labor

4
Korterelamu Jalg- ja jalgrattatee Tootmishoone Elva keskväljak Elamud ja telkimisala Ühepereelamud Hooned ja rajatised Valgustusmast Hageri-Kohila kergtee Veetorustik Rakvere linna väljakud, kõnniteed, parklad, kergliiklusteed Veetorustik Pöördsild Elamud Jäätmete kogumispunkt Tervisekeskuse ehitusprojekti ekspertiis Videokonverentsiseadmed Elektrivarustus Microsofti litsentsid IBM AIX server

3
EE Õlitööstuse mahutipargi territoorium Vedurtagastusega täitur Energiasääst ja taastuvenergia Kantsi jalakäijate viadukt Elu-ja ärihooned Hotell BEJ ploki nr 11 ja 12 katelde masuuditorud Tuulelipp BEJ plokid nr 8 ja 11 Tuletõrjetorustik Põlevkivi bensiini veoteenus Lintkonveieri alusraamid 110kV õlikaablid Säästumarket Puistematerjali ladu Pöördahi Sissesõidutee Tartu- ja Jõgevamaa teede OJV Lubja suusanõlv Välisvalgustus Elektriliitumine

2
Külastustaristud Sillaotsa Kooli lasteaiahoone Sademevee- ja ühiskanalisatsiooni torustikud Hüdrauliline tungraud Detailide katmine Detailide katmine Rapla Päästekomando Ehitusmaterjalide ja -toodete tööstuse hoone Puidutöötlemise kompleks Teemaa puhastamine Jaotusalajaam 248 Võrguseadmed Gaasitankla elektrivarustus

1
Zivan toiteplokk Oelmaier toiteplokk Zapi inverter Svendborg piduriklotsid Stemman Slipring Pisimaterjalid Büroohoone, parkimismaja Mänguväljak Andmeüksus ABB Inverterid Kaasakantav CO detektor Pooleliolev ehitis Bussiootekojad Narva-Jõesuu Linnavalitsuse hoone Suvekodu ja paadisild Tootmishoone Kuremarja elamurajoon Allhanketeenused Laohoone Telli AJ F2 Valgusfooride hooldus Elektrigeneraatorite hooldus Elektriliitumine Pärnu Rannastaadion Monitorid Elektriliitumine Puhastusteenus