Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Teed ja liiklus Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Teed ja liiklus Tervishoid ja hoolekanne Elektrivarustus ja seadmed

27
Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Jäätmekäitlus Tehnovõrgud Hanked ja teenused

26
Elamud ja majutus Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Sakraalehitised Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Elektrivarustus ja seadmed Jäätmekäitlus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Maa-alad ja planeeringud Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve

25
Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Energia ja küte Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Tehnovõrgud

24
Teenindus, kaubandus ja toitlustus Maa-alad ja planeeringud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Energia ja küte Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud

21
Korterelamud Jänijõe truup Kõnnitee SWAN varuosad Taskulambid Koristusteenus Kiili-Paldiski gaasitorustik Lumetõrje Hõõrdkeevitsseade Õlitootmise keemia labori jalgvärav Lõhketööde abimaterjalid Gaasianalüsaator

20
Miniekskavaatorid LED valgustus Küttepuud Kanalisatsioonitorustik Balti Elektrijaama katlajaoskond Ridaelamu elektrivarustus Ventilatsioonisüsteemid Teisaldamisseadmete komplekt Diiselvedurite remonttööd Kinnistu peakaitsme suurendamine Tööstustarvikud Vanasadama reisijate koridorid

19
Tartu maakonnaplaneering Elektriliitumine Tugimaantee nr 69 Vagula – Varese, Vaabina – Sarapuu l Voore kool Balti elektrijaama plokid nr 9, 10 Autokraana Võrguseadmed Rannamõisa ÜVK järelevalve Lääne-Saaremaa niidud Viivikonna tektoonilise rikke hüdrogeoloogilised uuringud Raudtee tänav Türi-Puidu 10 kV fiider

18
Bussipeatused Korterelamud Kesselaiu elektrivarustus Jäätmepunkt Kollektor Kontrollerisüsteem Jaama tänav Hotell Puulehtede vedu Kinnistute elektriliitumine Kinnistute elektriliitumine Lubjakivi killustiku uuringud Põlevkivi lendtuha kasutamise uuring Ülejõe 110kV alajaam Konsu Järve 10/6/0,4 kV komplektalajaam Küti AJ F1 Kleebised Tori alajaam Sigaka F Munalaiu sadama väikelaevade osa

17
Elektriliitumine Tallinna ja Tartu lennujaam Peetri tee Jõõpre veetöötlusjaam Gonsiori tänav Sild ja bussijaam Sprinklersüsteemi hooldus Põdra AJ 20 kV JS Järvamaa Kutsehariduskeskus Alajaam

14
Tänavavalgustuse valgustuselemendid Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Mehaaniline tihend Hoone lammutamine Päikeseelektrijaam Kallavere elamurajooni kergliiklusteed Eramu litumisühendused Side tänava sild Seadmed Aidu piirkonnaalajaam Balti elektrijaama kaablitunnelid Kontori AJ F3 Kolga, Tapa ja Kantküla alajaamad Omanikujärelevalve Risti veetorn Talihooldustööd Stabiliseerimata reoveesette äravedu

13
Võru kultuurimaja Kannel Amortisatsiooniprussid Rocca al Mare promenaad Ärihoone Elektrivarustus Korterelamu Hapnikukompressor Siibrid Suigu seltsimaja, lasteaed Hooldekodu Pärnu maakonna riigiteed Tänavavalgustus Keila alajaam Kanalisatsioonitorustikud

12
Iru Elektrijaama turvaruum Elektriliitumine Kohila 110/10 kV alajaam Sillamäe Kannuka kool Köögiseadmed Termopaarid ja termomeetrid Keevitustarvikud Ärihoone Rõhuandur Tootmishoone Gaasid Kilingi-Nõmme Muusikakool Kotka parkla Ärihoone Mootorite ja agregaatide remonttööd Estonia kaevanduse teed ja platsid Orgita välijõusaal Mehhaniseeritud lumekoristusteenus Regionaalhaigla

11
Tondi elukvartal Pargi 110/6 kV alajaam Korterelamu Tänavavalgustus Tootmishoone Lossipargi eakatekodu Kasesalu tänav Saue tervisekeskus Pingetrafo Pakendite äravedu Pumbajaama ja sadamahoone elektriliitumine Linna soojustrassid Muuga sigala F5 Ventilatsiooniseadmete hooldus Muruniidukid

10
Radooniseireseadmed Tootmishoone Viljandi Gümnaasium Gamma-spektromeetriline süsteem Eelisoleeritud soojustrassid Tehislumesüsteemi veetrass ja tänavate sademeveesüsteemid Küttekehad Ärikvartal Veetorustik Sademeveetorustik Parkla Ehituskaubad Valjala-Kallemäe 10kV fiider

7
Kraanad Äri- lao- ja tootmishooned Äri- ja laohoone Asfaltbetoonitehas Saue ühendustee Tallinna Lennujaam kommunikatsiooniteenused Haabneeme tänavalgustus Relpol seadmed Õlijaam Elamusspordikeskus Kaerepere kergliiklustee Tugev- ja nõrkvoolutööd Üldehituse hooldus- ja remondimaterjalid Katlamaja alajaam Kiisa AREJ Lõuna piirkonna valveteenus

6
Konveieri paneel Iru Elektrijaama jahutustorn Kopli liinid Krootuse põhikool Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääs Ruusmäe-Misso fiider Pelletikatlamaja Laadimisalaga PVC hall Kunda jõe sild Korterelamud EV suursaadiku residents Paldiski linna tänavavalgustus Videovalvesüsteemi teenus Hüperspektraalne radiomeeter

5
Tootmishoone Tootmishoone Karoli luha sild PVC hall Lev Tolstoi tänav Puuetega inimeste eluasemed Metallkonstruktsioonide demontaaž Rakvere teater Loore pais Äri- ja tootmishooned Korterelamu Korterelamu Vagunite detailid Komplektlajaam nr 8615 Ädu F6 Kergliiklustee Riigitee nr 16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby Päi­ke­se-elekt­ri­jaam Konksliftveok Salvestusvõrk Riigitee nr 12 Kose – Jägala Sotsiaalkeskus

4
Tootmishooned Hotell Tähtvere puhkepark ja tiik Korterelamu Jäätmevedu Sooru sild Väheru-Iigaste maaparandussüsteem Järve linnaosa energiasäästu planeerimine Raudbetoonist teerajatised Projekteerimistööd Ehitusmaterjalide kauplus Maasika raba Käru Põhikool Riigitee nr 24163 Mustla-Mõnnaste Estonia kaevanduse kütusetankla Viljandi maantee kergliiklustee

3
Äri- ja tootmishooned Vundament ja põrand Keemiakaubad Eramud Automaattankla Paide Muusika - ja Teatrimaja Ehitusjäätmed Elektriliitumine Riisipere veoalajaam Hobi- ja koolituskeskus Luikjärve talu Võru katsejaam BEJ abikorpus ja laohoone Tankla Vihmaveesüsteem Õlid, määrdeained Vaakumkapp Tehnohooldus Luiste küla koolituskeskus Muraste veemajandusprojekti OMJ Kaugküttetorustik