OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Korterelamu Sangaste mõisa ekspositsioon Puiatu AJ F5 Pühajärve AJ F2 Tugevussorteerija Vee-, vahtkustutus- ning suitsueemaldussüsteemid Haiglavoodid, madratsid ja palatikapid Kuressaare linna keskpingevõrk

27
Avatud puuraugud Staadionid Tootmishoone Elamurajoon Äri- ja tootmishooned Korterelamu Rõuge avatud noortekeskus Kaagvere AJ F2 Niiduk ja korvtõstuk Jõuluvalgusdekoratsioonid Elektriline pagasiveok Elamurajoon Õlitehase keskladu Rullteed Päikesepaneelide katseseadmed Lõime tänav Museaalhoone Salinõmme AJ F2

26
Korter- ja ridaelamud Ristmik Laohooned Kohtla-Nõmme rahvamaja Korterelamu Tugimaantee 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva RMK Võru kontori saun Ärihoone Mustjala Anna kirik Välikäimlad Ropka 110/35/6 kV alajaam ja 35 kV õhuliinid Jäätmejaamad ja kogumiskohad Generaatori harjad Alajaama RTUd Topo-geodeetiline alusplaan Munalaskme küla veevarustus Türi jõuluvalgustus Ärihooned, korterelamud Sõidukite õppesimulaatorid

25
Elektrivarustus Maardu tee Koonga katlamaja hakkeladu Looduslikud niidud Suigu küla keskus tänavavalgustus Riia tänava äärekivid ja kõnnitee Jäätmekogumispunktide ümbruste koristamine Tartu Maarjamõisa lasteaed Jalgrattaliiklus Ekstreemväljak Hoonete lammutamine Lumetootmissüsteem Rõhulülitid Raudteerööbaste defektoskopeerimine Katlamajad Koiva F2 Alajaam nr 1649 ja keskpinge kaabelliin nr 9916 Leetpõllu AJ F2 Puide F2

24
Hortese Aianduskeskus Katastriüksuse jagamine Punane Maja Kanalisatsioonitorustik Mänguväljak IT seadmed Voodri poldid Traktor Vesinikugeneraator Porivaibad Swan seadmed Ventilatsioonisüsteemi tarvikud TEMPEST seadmed Ristmiku fooriobjekt Hansalog - Tsingiste 10 kV fiider

21
Korterelamud Jänijõe truup Kõnnitee SWAN varuosad Koristusteenus Kiili-Paldiski gaasitorustik Lumetõrje Hõõrdkeevitsseade Õlitootmise keemia labori jalgvärav Lõhketööde abimaterjalid

20
Miniekskavaatorid LED valgustus Kanalisatsioonitorustik Balti Elektrijaama katlajaoskond Ridaelamu elektrivarustus Teisaldamisseadmete komplekt Diiselvedurite remonttööd Kinnistu peakaitsme suurendamine Tööstustarvikud Vanasadama reisijate koridorid

19
Tartu maakonnaplaneering Elektriliitumine Balti elektrijaama plokid nr 9, 10 Autokraana Võrguseadmed Rannamõisa ÜVK järelevalve Lääne-Saaremaa niidud Viivikonna tektoonilise rikke hüdrogeoloogilised uuringud Raudtee tänav Türi-Puidu 10 kV fiider

18
Bussipeatused Korterelamud Kollektor Kontrollerisüsteem Jaama tänav Hotell Puulehtede vedu Kinnistute elektriliitumine Kinnistute elektriliitumine Lubjakivi killustiku uuringud Põlevkivi lendtuha kasutamise uuring Konsu Järve 10/6/0,4 kV komplektalajaam Küti AJ F1 Tori alajaam Sigaka F Munalaiu sadama väikelaevade osa

17
Elektriliitumine Tallinna ja Tartu lennujaam Peetri tee Jõõpre veetöötlusjaam Gonsiori tänav Sild ja bussijaam Põdra AJ 20 kV JS Alajaam

14
Tänavavalgustuse valgustuselemendid Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Mehaaniline tihend Hoone lammutamine Päikeseelektrijaam Kallavere elamurajooni kergliiklusteed Eramu litumisühendused Side tänava sild Seadmed Aidu piirkonnaalajaam Kontori AJ F3 Kolga, Tapa ja Kantküla alajaamad Omanikujärelevalve Risti veetorn

13
Amortisatsiooniprussid Ärihoone Elektrivarustus Korterelamu Hapnikukompressor Siibrid Suigu seltsimaja, lasteaed Hooldekodu Tänavavalgustus Kanalisatsioonitorustikud

12
Iru Elektrijaama turvaruum Elektriliitumine Köögiseadmed Termopaarid ja termomeetrid Keevitustarvikud Ärihoone Rõhuandur Tootmishoone Gaasid Kilingi-Nõmme Muusikakool Kotka parkla Ärihoone Mootorite ja agregaatide remonttööd Estonia kaevanduse teed ja platsid Orgita välijõusaal Mehhaniseeritud lumekoristusteenus

11
Pargi 110/6 kV alajaam Korterelamu Tänavavalgustus Tootmishoone Lossipargi eakatekodu Kasesalu tänav Saue tervisekeskus Pingetrafo Pakendite äravedu Pumbajaama ja sadamahoone elektriliitumine Muuga sigala F5 Muruniidukid

10
Radooniseireseadmed Tootmishoone Gamma-spektromeetriline süsteem Eelisoleeritud soojustrassid Tehislumesüsteemi veetrass ja tänavate sademeveesüsteemid Küttekehad Ärikvartal Veetorustik Sademeveetorustik Parkla Valjala-Kallemäe 10kV fiider

7
Kraanad Äri- lao- ja tootmishooned Äri- ja laohoone Asfaltbetoonitehas Saue ühendustee Tallinna Lennujaam kommunikatsiooniteenused Haabneeme tänavalgustus Relpol seadmed Õlijaam Elamusspordikeskus Kaerepere kergliiklustee Tugev- ja nõrkvoolutööd Üldehituse hooldus- ja remondimaterjalid Katlamaja alajaam Kiisa AREJ

6
Konveieri paneel Iru Elektrijaama jahutustorn Kopli liinid Krootuse põhikool Põlgaste tööstuspiirkonna juurdepääs Ruusmäe-Misso fiider Pelletikatlamaja Laadimisalaga PVC hall Kunda jõe sild EV suursaadiku residents Paldiski linna tänavavalgustus Videovalvesüsteemi teenus Hüperspektraalne radiomeeter

5
Tootmishoone Karoli luha sild PVC hall Lev Tolstoi tänav Puuetega inimeste eluasemed Metallkonstruktsioonide demontaaž Loore pais Äri- ja tootmishooned Korterelamu Korterelamu Vagunite detailid Komplektlajaam nr 8615 Ädu F6 Riigitee nr 16122 Nõmmküla-Aulepa-Österby Päi­ke­se-elekt­ri­jaam Konksliftveok Salvestusvõrk Riigitee nr 12 Kose – Jägala Sotsiaalkeskus

4
Tootmishooned Hotell Tähtvere puhkepark ja tiik Korterelamu Sooru sild Väheru-Iigaste maaparandussüsteem Järve linnaosa energiasäästu planeerimine Raudbetoonist teerajatised Projekteerimistööd Ehitusmaterjalide kauplus Maasika raba Käru Põhikool Estonia kaevanduse kütusetankla Viljandi maantee kergliiklustee

3
Äri- ja tootmishooned Vundament ja põrand Keemiakaubad Eramud Automaattankla Ehitusjäätmed Elektriliitumine Riisipere veoalajaam Hobi- ja koolituskeskus Luikjärve talu Võru katsejaam BEJ abikorpus ja laohoone Tankla Vihmaveesüsteem Õlid, määrdeained Vaakumkapp Tehnohooldus Luiste küla koolituskeskus Muraste veemajandusprojekti OMJ Kaugküttetorustik