OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Ülejõe maaparandussüsteem, Suurearu tee Elektriliitumine Ehitise audit Leekovasoo tee Ajutine liuväli Fiiberlaserlõikuspink Hübriidekskavaator Järveküla lasteaiad Sõrmjätkaja Riigitee 11503 Õlleköögi tee Tahvelarvutid Tootmishoone

28
Demolition robot Mäla AJ F2 Sademeveesüsteemid Katlamaja Lumetõrjetööd Elamud Elamukvartal Pump Turba peatuskoha ooteplatvorm Riisipere-Turba raudtee Ahtme teed, Tarakuse tee Laukasoo veerežiim Kaevandusmüra mõõtmine

27
Vara-Varamõisa kergliiklustee Erihoolekandeasutus Majandushoone Põhja-Pärnumaa valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Tehnohooldusteenus Otepää jäätmejaam Trammide piduriliivaga täitmise süsteem CNC treipink Kõrgtehnoloogilise energiatootmise demokeskus Regionaalsed jäätmekäitluskeskused Korvtõstukiga teenindusauto Elektrivõrk Uuendusraie Puiatu gaasikompressorjaam Mäeseadmete elektriaparatuuri ja -varuosad Koristusteenus Varustusekotid Orissaare soojusvõrk Tartu linna elamud Katlale koldekivid Läätsa-Mõntu 35 kV õhuliin Drenaažipumpade remonttööd IT kaubad Omatarbe varustuslahendus

21
Kivioja TTP-283 maaparandussüsteem Erihoolekandeasutus Tehnoloogilised signaalid Papist ja paberist märklehed Ajamisüsteem Suruõhu kruvikompressorid Metallist ja puidust märklehtede alused

20
Korterelamu Hageri palvemaja Koolituskeskus Elamukvartal Marjasoo tee Kuusiku-Ilmatsalu maaparandussüsteem Teringi õpperada Püromeeter Heitronics Koristusteenus

19
Hooldekodu Härmalõng kõrvalhoone Parkla Obinitsa lipuväljaku teed Jõhvi tervisekeskus Vinni spordikompleks GPS jälgimisseadmed Kemikaalipuistur Võrgulülitid Liftide hooldus Valveteenus Soosaare AJ F2 Automatiseeritud tööjaam

18
Seadmed FW MURPHY Kamberahi Kastani tänav Liitumisühendus Kooniline paar koostuna reduktorile Elektrimootori rootorvõll Turbiini varuosad Elamud, elamu/ärihoone Vireksaare tee, Vireksaare-Halliste tee Reoveepumpla Gaasiobjektide RTU-d Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Harvendus- ja sanitaarraie Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee Tõstepatjade komplektid Põrgu AJ F1 Raudtee ja pöörmete mõõteseadmed

17
Pargivalgustid Punamäe kruusakarjäär Kalmar SHC - 240 rattakilp RTG kraana automaatse positsioneerimise plokk Hoone Turvakaamerad Laboratoorne press Keevitussimulaatorid Lennufirmade pagasi vedu CAFS käsikustutid Pöörlev trummelreaktor Paldiski mnt raudbetoonsild

14
Loomekoda Elektrijuhtmestikud ja elektrikilbid Jõhvi kalmistu haljastus ATV-d ja järelhaagised Reaktiivid ja kulutarvikud Trummelreaktori vooderdis Munitsipaalelamu Soosaare maaparandussüsteem Murru, Iisaku, Paaritsa maaparandussüsteem ning Tärivere tupiktee Kastre sotsiaalkeskus Kivimurru-Piiri tee, Sahvri tee Välisvalgustuse hooldus Balti elektrijaama ja tootmisparkide ühisjaam IKT vahendid Kolimisteenus Pätside hauaplats

13
Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Vee- ja kanalisatsioonitorustik Terastooted ja kopahambad Aktiivsuspark Ventilatsiooni- ja keevitusõhupuhastuse süsteem Laitse küla veemajandusprojekt IT-seadmed ES Testimiskeskus Kihnu päästehoone Jõgisoo küla veemajandusprojekt Tallinna linnamüür ja linnamüüri tornid Metsataimede vedu Plastikust laboritarvikud

12
Elektirliitumine Soojatrass EEJ pulbervahu ladu Lao- ja büroohoone Tõkkepuu Sigala Mooni alajaam Numbrituvastuskaamerad Lasteaed Krõll Viljandi linna objektide tuleohutussüteemid Tallinn-Narva maantee Mootor Elering AS objektid Kogukonnakeskus Elamud Ridaelamud Vormsi koolimaja

11
Elamurajoon Vee- ja kanalisatsioonitorustik Tamme puiestee Reo- ja pilsiveepumbad Segapakendijäätmete konteinerid Oru külakeskus Lasteaed Pääsupesa Lasteaed Pääsupesa kompleksturvateenus Kaevise töötlemise seadmed Toorkummi ja konveierilindi remondimaterjalid Näritspuurpead Tööstusbaasi hoone Köögikeemia Tiibväravad Tuumikvõrgu seadmed Käru Põhikooli katlamaja Pumpla elektrivarustus Elektrivarustus Hapnikumõõtur Kuumakindlad torud Vaskkaabel Maakaabel Korterelamu-ärihoone Äri- ja tootmishooned Tootmishoone, elamu Korterelamu

10
Tahmapuhurite varuosad Korterelamu Hooldekodu Ladude kompleks Ulukiliha töötlemise kompleks Tahmapuhurite varuosad Elektriliitumine Korterelamu Rakvere linnavalitsuse objektid Elamurajoon Ekspositsioonilaev Transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava koostamine IT riistvara Keskstaadion Laagri 35 kV ja 10 kV võrk Spordivarustus Printerid

7
Konksud Tõrva valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Tootmishoone Tamsalu kompostimisväljak O.Lutsu Palamuse Gümnaasium Kauplus-büroo Tuhaväljade järelevalveteed Elektriliitumine Teleskooplaadur Rakvere-Energia 10 kV fiider Võrgulülitid Laadi sild Sterilisatsiooni pakkematerjalid Optilise kaabli paigaldustööd Hakkepuit

6
Videovalvesüsteemid Jalgrattateed Silohoidla Sillamäe Gümnaasiumi ventilatsioonisüsteemid Sillamäe Gümnaasiumi hooldustööd Pumba varuosad Kiili Tehnopargi reoveekanalisatsioon Kõnnitee Ujula seadmed Isoleerivad hingamisaparaadid BEJ väravad Haeska seltsimaja Lavi paisjärve juurdepääsutee Elamud, ärihoone Koristusteenus

5
Jäätmevedu Seenioride teenuskodu Krati kvartal Korterelamu Ridaelamud Šahtveskite ja põlevkivitoituritite varuosad Terastooted ja terastorud Torma lasteaed Linnutaja Palamuse lasteaed Kaubandus-, teenindus-, ja büroohooned Jäätmevedu Veskimetsa-608 fiider

4
Narva Kreenholmi park Elektriliitumine Korterelamu-büroohoone Hiiumaa jalgpallikool Tammsaare tee liikluslahendus Väikese väina tamm Soojavõrgustiku peamagistraal Skatepark Raamatukogu Elamud Kurna seltsimaja Raudtee haruteed nr 106 ja 107 Mänguväljakud Kaubavagunite rattakettad Gaasianalüsaatorid Kinnisvara korrashoid Komplektalajaam Küttegraanulid, kütteõli, maagaas Päikeseelektrit tootvate teekatendite arendamine

3
Viilhall Poldid Purustite terad ja kraapid Elamurajoon Korterelamu Konveieri rullid Koopiamasinad Viljandi järveäärne eramutestruktuur Tootmis- ja laohoone Kiirgusallikate hooldus VR ja portatiivsed pilgujälgijad Veisefarm Skanner ja puiduklotsi keeraja