Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Mänguväljak Nurme tänav, Veo tänav Maadlusruumid Kunda linna teed Elutee veetrass Tõrma arendusala Korterelamu-ärihoone Korterelamu Kaare kool Lautade energiamahukuse määratlemise uuring Elektriliitumine Piirivalvekordoni liitumisühendus Üürielamu Aiandi piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatised Elektriliitumine Trükiteenus Kompleksuuring

27
Nõmavere peakraav Tehnosüsteemide projekteerimine 2 Büroo- ja laohoone Laohoone Kiirabikorpus Keskpinge tarbimisvõimsus Juhhanovi tänav Viru vangla Rataslaadur Õmblusteta toru Tõstetarvikud Korterelamu Äripindadega korterelamud Tootmiskompleks Tuhaladu Raasiku veoalajaam Kaubandus- ja teenindushoone Eesti Haigekassa Riigitee nr 19204 Mihkli – Oidrema, 19214 Jänesselja – Urge Traktor

26
Vilivere ühisveevärk- ja kanalisatsioonisüsteem Lao- ja büroohoone Räpina poldri hoiuala vaatetorn Püssi katlamaja Tapa Kultuurikoda Laine, Metsa ja Kajaka väikekoha tänavavalgustus Korterelamu Ulila turbatootmisala Hooldekodu Tervisekeskus ja tugihoone Elamud Mustamäe tootmisüksus Büroohoone Raekoja plats ⁠Riia tn tänavavalgustus Vanemuise ja Uueturu tänav Lepiku tänav Koerte jalutusväljak Betoontee Peenestushoone nr 1 Varingu likvideerimine Soldina raudteejaam Suure-Jaani kultuurimaja (Kondase maja) Tartu Ülikooli õppehoone TTÜ Tartu Kolledž Viljandi Loomemajanduskeskus

25
Projekt 500 kodu tuleohutus Piirissaare Põhja kanal Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Tapa linna magistraalveetorustik Energiamajanduse arengukava Puhastus/värvimis-kamber Parkla Ülekoormusrelee Mootor Anduri element Veskikaare tänava torustikud Viimsi Kool Valga - Antsla valguskaabel Põrandatsentrifuugi komplekt Patareide ja kondensaatorite katsetootmisliini kuivkapid Tänavavalgustus Hüdrograafilised mõõdistusseadmed

21
Kuldre lasteaed-raamatukogu Järvede hooldusniitmine Valga valla korterelamud Korterite remonttööd Miljööväärtuslikud piirkonnad Laohooned CNC-töötlemiskeskus Kohtla-Järve Gümnaasiumi sisustus Koerte jalutusväljak Waldorfkool Narva vee- ja kanalisatsioonisüsteemid SCADA seadmed Kinnistu elektrivõrk

20
Akupatareid Laohoone Jalg- ja jalgrattatee, teed, parkla, bussipeatus Käru Pritsimaja Lüllemäe jalgratta- ja jalgtee Elektriprojektide koostamine Viljandi linna hooned Õpilaskorterid Bassein Küttepuud Haljastustööd BEJ tööstuspargi hoone nr 3 Remonttööd Kontori- ja laosisustus Kaabeldustööd Väike-Maarja valla jäätmejaamad Tuletõkkeuksed Korterelamud Elektrivõrk Rapla maleva staabihoone Kilingi-Nõmme-Surju 15 kV fiider

19
Suursoo veerežiim Pirita rannaala Klooga raudteepeatus Ärihoone Tartu Kesklinna Kooli õueala Tartu lasteaed Kelluke Leisi Keskkool Sillaotsa kool Antslat läbivad riigiteed Varuosad Vee- ja kanalisatsioonitorustik Kinnistu liitumine Elektrijaama pulbitorustiku estakaad Alalisvoolukeskused Kiisa R1 reaktor Mõõtetangid BEJ plokk nr 11 Toitekaabel EEJ kaugküttepaigaldised Aegviidu tänavad Elektritööd Paide Põhikool

18
Üürimaja Kodala elamupiirkonna teed ja trassid Järvakandi kergliiklussild Remondihall Koruste tee, Salu ringtee, Märdianni tee Videokaamera komplektid Viljandi koolide spordiväljakud Varuosad SERA Sulgearmatuur Piikid Jõutrafod Traktorid ja lisaseadmed Anne-Pallase II fiider Anne-Annevee I fiider Logina uuringuruum Ärihoone Tootmishoone

17
Ärihoone Pärtlepõllu elamukvartal Pumptrack rattarada Veearvestid Plastikpoid Deflektori rullikud Höövel Settebassein ⁠Loo AJ ja Rakvere-Põhja AJ Hüdraulikaseadmed Puurimisinstrumendid Tallinna lennujaama asfalteerimistööd Rehvihakke kütuse-etteande eelprojekt Soojustorustikud Maa-alune hoone Tori lasteaed

14
Elamurajoon Büroohoone Saka rahvamaja Väänikvere kuivati Pulbitorustik Linda-Urvaste 10 kV fiider Jäätmekäitlus Eramu elektriliitumine Magistraaltorustik Tööstuslikud pesumasinad Tallinna Männikäbi Lasteaed Karja tee OJV Elektrivõrgud Põhja- Eesti Regionaalhaigla Hiiu korpus Ülevälja arenduse kanalisatsioonitorustikud Kaitseliidu peastaap Paide 330/110/35/10 kV alajaam Kallavere-Naftabaasi I 10 kV fiider

13
Puist- ja segalasti terminal Lasteaed Kloostrimetsa tee Kingu tee Annelinna mänguväljak Kalevi tänav ja Järveküla tee Korterelamu, paaris-ja üksikelamud Tammistu rahvamaja Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Tartu valla vallamaja Riigitee nr 24111 Tässi tee Riigitee 23 Rakvere-Haljala Keemilised reagendid Idanemise määramise seadmed Kiikla mänguväljak Põltsamaa-Esku kergliiklustee Mänguväljak Tamula järve rannaala Viljandi kõnniteed

12
Haljasalad Pingid Lagesoo turbatootmisala Puhatu põlevkivikaevandus Ühisveevärk- ja kanalisatsioon Tugimaantee 90 Põlva – Karisilla Tugimaantee 65 Võru-Räpina Tööstuse tänava jalgratta- ja jalgtee Laagna Rukkilille lasteaed, Järveotsa lasteaed Jalgratta- ja jalgtee Saueaugu teatritalu Suigu lasteaed-algkool Suure-Jaani Tervisekoda Äri- ja tootmishoone ÜVK torustikud Elamud Sagedusmuundurid Büroohoone Laoriiulid Pöörangute vahelduvvoolu elektrimootorite MCA Fastclip rööpakinnitused Elektriliitumine Elektrivarustus

11
Varuosad Donaldson Kuumtsinkimine Hooldekodu Härmalõng Võnnu kodu ekspteriis Oleviste kirik Elamu, ühiselamu- ja ärihoone Jalgteed Mootori starter Manipulaatorid Kaitsme nimivool Alutaguse 110/35/6 kV alajaam Jäätmete koristamine Valtsveski Kohila valla üldplaneering Torgu teenuskeskus Audru koolihoone Teede remont Haljastus Harku karjäär

10
Mõniste järve püügiplatvorm Sakraalhoone Parkimistasku, laadimisestakaadi mahasõidutee Teeäärte niitmine Kärstna hooldekodu Välisvalgustus Kohila koolituskeskus (Tohisoo mõis) Maanteeameti Paide büroo Järveküla Kool Koristusteenus Tallinna Saksa Gümnaasium Rakvere, Juhhanovi, Mõisa tänav Korvpalliväljak Kuivliiva ja kuivsegude tsehh Reostustõrjevahendid Kesklinna parkla Kase ja Jalaka tänav Parkimisala sademeveesüsteemid Kivi tänava sademeveesüsteemid Elektrikomponendid Tehniline valveteenus Tootmishooned, ärihoone Holmatro hüdraulilised päästevahendid Balti elektrijaama linna soojusvõrk nr 2 Elektriliitumine

7
Andmekeskus Orissaare Gümnaasium Pärsama kultuurimaja Teeäärte niitmine Kraanateenus Kobrulehe veehaarde puurkaevud TTJA mööbel Võrepraht Liitumispunktide üleviimine 6kV-lt 10kV-le LED väliekraan Jõhvi haridus- ja spordilinnak ning promenaad Bussijaamade, avalike platside ja tänavate koristus Karepa rahvamaja plats Kogupere- ja elamuskeskus Thule koda Tallinna Jaan Poska Lasteaed Eesti Elektrijaama tuhaäratussüsteem Balti Elektrijaama tööstusplats nr 3 Biolagunevad jäätmed Eesti Ajaloomuuseum

6
Korterelamud Büroohoone Korterelamu Korterelamu Kaubandus- ja teenuskeskus Valgustid Lehtteras Priku tee Illuka mõisa mänguväljak Soojusvõrk Elektriliitumine Elektrivõrk Kooli, Oravapõllu ja Nõrglapõllu 200 kW päikeseelektrijaamad Alumiiniumpontooni detailid Wi-Fi võrgu projekt Harrastuskalapüüki toetav taristu Ehitusmaterjalid Kaide kaldarambid Elektriliitumine Saku pargi teed

5
Metsapargi tänavavalgustus Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustikud Narva-Jõesuu hooldekodu Riigitee 18181 Kärsa- Eoste Eesti-Vene piiriülene koostöö projekt „SME Access“ Ääsmäe biotiigid Vaskna järve püügiplatvorm Kreutzwaldi Memoriaalmuuseum Luua jalg- ja jalgrattatee Kõrvaklapid Punamäe tee Tootmishoone Wärtsilä katel Estonia kaevanduse tuulutusšurf Linnaraamatukogu Ilmatsalu harukogu Jalg- ja jalgrattateed Postid Muuga raudteejaama õhukompressor Valga piirkonna alajaamad Automaatsed mahumassi ja niiskuse analüsaatorid Tapa-Tartu ja Tallinn-Tapa raudteelõik Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete OJV Küttesüsteem ja soojaveevarustus

4
Sadala kooli sõimerühm Georg Otsa nimeline muusikakool, Teatri- ja Muusikamuuseum Ühisveevärk ja –kanalisatsioonitorustik Jürimõisa bussipeatus Põltsamaa - Annikvere kergliiklusteed Kambja aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Sõmeru Põhikooli staadion Tusti sild Värati sadam Teed ja platsid Türi keskväljak Korterelamud BEJ mahalaadimise ladu Rapla 110/35/10 kV alajaam Metsakuivenduse ja -teede ehitusprojekt

3
Rakvere-Jõesuu ristmik Kastani, Karja ja J. Kunderi ristmik Pauluse kirik Räpina maantee Kogudusehoone Spordiväljak Viru jääksoo Harvendus- ja sanitaarraie ning kokkuveoteenus Eesti põhikaardi trükkimisteenus Eluruumidega ärihooned Viru tänav ja Keskpuiestee Keerud Vee- ja sademeveetorustik