OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Veetorustik Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Leetse mõisakompleks Teenuse sild Viimsi veekorraldus Mänguväljak

28
Reoveesete Veetorustik Laagna soojusmagistraal Toolid Lauad Põlevkiviõlitehas Laevamootori varuosad Äri-ja tootmismaa krundid Elamud, puhke- ja virgestusala

27
Roosta Puhkeküla ETKVL alajaam Merinäki alajaama fiider 2 Ahja haigla alajaam Fiidrid Liitumisühendus Katsemajandi alajaam Liikumisrajad, puhkeala Pardapasside elektroonilise kontrolli süsteem

26
Geodeetilised mõõdistustööd Balti elektrijaama leelisveemahuti Laohoone Energiakatla heitaurutorustikud Mobiilsidemast Mustamäe turu avaletid Päikeseelektrijaam

25
Ekskavaator Korterelamu-ärihoone Vaatesaal

24
Kassasahtlid ja sisud Energiamärgis Puhkekompleks Veetöötlusjaam Ühepereelamu krundid Ridaelamud Kuivati Veevarustus Lobotka külaplats Pansionaat

21
Tallinn alajaama nr 323 elektrivõrk Vassivere TP fiider 6 Kanalisatsioonitorustik Küttepuud Õppe-ja teavitusmaterjalid 3 Õppe-ja teavitusmaterjalid 2 Konteineri kinnitusnurgad ja nurgatõmmitsad Õppe-ja teavitusmaterjalid Küttematerjal Taristu ja õpperada Elamukvartal Kaunispe sadam

20
Killustiku mõju uuringud Elva lauluväljak Tootmishoone Muuseum Hääletuskabiinid Libatse tööstusala Tootmishoone Tööstusala Kotku käsitöö- ja loodusõppe maja Kirna töökoda

19
Laohoone ja -plats Härjanurme küla pingeprogramm Uuendus-ja harvendusraie Adavere asula pingeparandus Pirita pumbajaam Veekatelde soojusisolatsioon Kanalisatsioonitorustik Hoonete lammutamine Nõmme polikliinik Tänavavalgustussüsteem Aruküla ja Kiikla laudad Vooluveekogude seisundi parandamine

18
Ärihoone Lasteaed Keskväljaku puhkeala

17
Lilled, lilleseaded Sademeveekollektor Äri- ja tootmishooned Tootmishoonete laiendamine Äri- ja parkimishooned Hageri saun Raadiomajakas

14
Emmaste Avatud Noortekeskus Karepa mahasõidutee Tehnovõrgud

13
Laululava elektrivarustus Kirsiaia alajaama fiider 2 Soojusvõrk Äri-ja tootmishooned Puhkekoht Töökojahoone Krootuse puhkeala Korterelamu Tootmis-ja büroohoone Tuulepargid Korterelamu Munitsipaalvara inventariseerimine Rannu park ja veehoidla

12
Tulekahjusignalisatsioon Drenaažikanalite hüdroisoleerimine Soojusmagistraalide isolatsioonitööd Kogeri alajaama fiider 2 Väikeelamute piirkond Meeri alajaama fiider 5 Autokütus Oti-Venevere tee Sälgo metsatee Tallinna Polütehnikumi ruumid Loode tänav Näitustarvikud Kontori ja tootmishoone Tõdva-Hageri ja Saku-Tõdva maantee Koostööpartnerid

11
Raielankide ettevalmistamine Konsultatsiooniteenus Infotablood Ridaelamu Ühistransport Ärihoone

10
Peri mõisahoone Viljandi Kultuuriakadeemia loomekeskus Sirgala-Lääne 35/6 kV alajaam Alu mõisahoone Eesti elektrijaama tehnohoolduse hoone Käru lasteaed Haldusteenus Kütteõlid Kõrvaltänavad Hullumäe lasketiir Puhkemajad Kartulihoidla

7
Majutus-ja elamumaa krundid Rohumaade võsaraie Parkla Koostootmisjaam Jäätmekütuse tehas Elamukrundid

6
Seltsimaja Padakõrve looduskaitseala Elamud 15/10 kV vahealajaam Võrgu ümberehitustööd Maiste alajaama fiider 6 Töökoja fiider Sillaotsa fiider Kraanisõlme elektripaigaldis Mobiilside tugijaama elektripaigaldis Liitumisühendus Elamukrundid Üksikelamu

5
Freespink Kauplus-ladu Pereelamud Leonardo golfiküla

4
Üksik-ja ridaelamud Teede hooldus- ja puhastustööd Laboratooriumihoone Pansionaat Tootmishooned Äri-ja tootmishooned Tootmishoone

3
Kaksikelamu Üksikelamud Ridaelamud Sigala Tootmishoone