OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
2500 kW põhikatel Tootmishooned Ärihoone Puurkaevpumplad Möllatsi tee Ühisveevõrk Kallaste Keskkooli õpilaskodu Riigimaantee nr 92 Tartu-Rõhu Kanalisatsioonitorustik Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Purskkaev ja õueala Releekaitse terminalide testseade Põhiväetised ja taimekaitsevahendid Hotel L´Ermitage laiendus

27
Hariskimmer, õlitõrjeseadmed Hoonete projekteerimistööd Kuislemma turbatootmisala Kehra klubihoone Siimusti lasteaed-algkool Elamu- ja ärihooned Pärnu tänav Põlevkivi kompetentsikeskus Tuletõrje veehoidla Häädemeeste 35/15 kV alajaam Elamurajoon

26
Peetri Põhikool-Lasteaed Konveierkaalude info edastussüsteemi rekonstruktsioon Mõõteseadmed Äripindadega korterelamu Bussipeatused ja infotahvlid Korterelamud, ärihooned, tankla

25
Eesti baaskaardi Pakri ja Keila lehet Kuke sild Maantee Harku-Rannamõisa Ärihoone ja elamu Võhandu jõe kaldaala Metsamaterjali maanteevedu 2 110 kV õhuliinide laiendamine Metsamaterjali maanteevedu Laohoone 35 kV pingepiirikud

22
Üheastmeline rõhtpump Õhupuhurid Äri- ja eluhooned Pärnu Rääma Põhikooli võimla Laohoone Korterelamud

21
Küttetrass Elamud Puhke-, auto- ja motospordikompleks Kukruse linnaosa puude raie Kalakasvatus Garaaž-töökoda Elamukvartal Installatsioonimaterjalid, valgustus- ja kütteseadmed

20
Betoonkatend Eesti Energia Õlitööstus AS mahuti Rabivere külakeskus Rotork ajamite remontööd ja hooldus Türistormuundurid Terastruubid Lasnamäe kiriku parkla

19
Ärihoone Kalda tänav Reoveemõõtur Elamu- või ärihoone Ehitus- ja kinnitusmaterjalid Paikuse alev

18
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid Renni- ja raudbetoonplaadid Тurbiinide ja generaatorite tihendid Pöörlevad mehhanismid Klienditeenindusbüroo Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool Sotsiaalmaja Riigimaanteede ristmikud

15
Hoonekompleks Tehnokeskus Kanalisatsioonitorustik Õhukuivatid

14
Rakvere linna sõiduteed (2) Reoveepuhasti kilpsiibrid Pargi 110/6 kV alajaam Raudi kanal Kalda-Nulgaküla vahetee Tikka tee Kurgjärve spordibaas Gaasitankla Päraküla ja Papioru materjalid Papioru LS0367 ja Päraküla LS0321 kinnised pinnaseläbistused Purusti SMD-98 varuosad

13
Tootmishoone Difuusorite ja jaotustorustikud Vendri amortisaatorid Isolatsioonid ja müüritised Tankla

12
Bussiinfotabloode vundamendid ja elektritoide Surveseadmed

11
Pöördosmoosseadme membraanid Klienditeenindusbüroo Ärihooned Pingestabilisaator Kotlandi mõis Elamud Äri-ja eluhooned Äriruumidega korterelamu Ahtme soojuselektrijaam Väikeelamud Taastuvenergiapark Jõelähtme-Kemba

8
Pinnase horisontaalpuurimine Otepää Ajaloo Teemapark Haljala paistiikide ehitusjärelevalve Kaubandus-, teenindus- ja büroohooned Pauligi tootmishoone Intensiivravi voodid Keila linna välisvalgustus

7
Puude hooldusraie Kaabelliinid Maa-alustel soojusmagistraalid Saue spordihoone Märgliivaprits Tasandatud karjäärialade metsastamine Infostendid Õppe-ja tugiruumid Lennujaama ooteala

6
Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja põhimaantee 2 Voka sild Veetaimestiku niitmistööd Rõngu hooldusravikeskus Turu-Jõe tänavate foorisüsteemid Äripindadega korterelamu Kehtna alevi soojatrass Kibiste sild

5
Räpina paberivabriku laoplatsid Pinnasepuurimine ja muttimine Kinnitused Korterelamu Haljala paistiigid Kastmisrambi ja seemnete puhastamise seadmed

4
Vertikaalsed tuulegeneraatorid Sensorid ja sensorite süsteem Paunküla Hooldekeskus Kergehitised Veiste karjaaed Elektriautode laadimispunktid Tirtsi jõgi Kauplusehoone Sillamäe avatud noortekeskuse ehitusjärelevalve Voolukiiruse mõõtja ja kajaloodid

1
Generaatorilülitite ülepuhumissüsteem Raudteepöörangud ja pöörangute osad Hüdroelektrijaama teeninduspiirkond Elamud Elamud Õpilaskodu õueala