OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Parkimisala,kõnniteed Korterelamu Dokiremont Korterelamu, spordiväljak Vee- ja kanalisatsioonitorustik Drenaaži- ja sademeveetorustik Männi elamupiirkonna veevarustus Veetorustik Vee- kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Veetorustik Allmaa puurpinkide varuosad Automaatika seadmed Mullatööd

27
Siberi sild Kesktoru kinnitussõlm Gabariitide materjalid Lüliti Ripptee montaaž Monorelss Installatsioonimaterjalid, valgustus- ja kütteseadmed Kaablitrassid Televõrgukaablid Monitooringu- ja reguleerimissüsteem Lintkonveierite varuosad ja konveierilindi remondimaterjalid Kütusemahutid Hooned Korterelamud Päästeameti ruumid

26
Bussipeatuste ülekäigukohad ja bussipeatused Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni haldamine Elamud Surju Põhikooli katlamaja Ülekäigurada Teraviljaterminal, tehas Elamukvartal Kauni ja Oissaare maaparandussüsteem Laimetsa tee

25
Peeli ja Vastse-Roosa sillad Tootmishoone Taastusravikeskus Estonia Allikukivi park Madalpinge jaotusseade Autokeskus Valga- Uulu maantee

21
Tolmukambri puhastus Liimid Põlva Roosi Kool Kolimisteenus Jõutrafod Tehniline konsultatsioon Lille Turvakodu

20
Varisemisohtlikud hooned Siirdemeditsiinikeskus Energia tänava piirkond Sonda-Uljaste kergliiklustee asfaltbetoonkate Järva maakonna jalg- ja jalgrattateed Tootmishoone Ridaelamud Väike-Maarja muuseum Multifunktsionaalne konverentsikeskus

19
Reinu lubjakivikarjäär Välisvalgustuse maakaabel Märjamaa alevi soojamajandus Külakeskus Kergliiklustee Metsa sanitaarraie Kauplus-laohoone Soojusmõõturid Andur Korterelamu Rikastusseadmed Raudtee pealisehitusmaterjal Rakvere Riigiarhiiv Arvutid

18
Asunduse, Saarte ja Savihoovi teed Ärihoone Elamuala Kaks tuugenit Tuugenid Lauaarvutid Ärihoone ja parkimismaja Skatepark Heakorrastustööde omanikujärelevalve Küttepuud Reoveesetted

17
Viljandi linna haljastud Klooga jaama tee Maa-alused soojustorustikud Kaablitrassi ehitustööd Rulapark Riigimaantee nr 60 Pärnu-Lihula Keskpingekaabel Vee- ja kanalisatsioonitorustik Seltsimaja ja seikluspark Nõudepesumasin

14
Platsi asfalteerimine Pelguranna soojavarustus Elektrimanomeeter Gaasiarmatuur Vooderduse demonteerimis- ja paigaldustööd Fiidrid ja toitekaablid Raudtee pöörangud ja pöörangudetailid Jalg- ja jalgrattatee Lipniku turbamaardla Sildumisala

13
Veiste karjaaia materjalid ja tarvikud Soojusvahendite pump Äripindadega laohooned Metsateede teeääred Raudbetoonplaadid Niisutussüsteem Objektide ehitustööd Katusetööd Vee- ja kanalisatsioonitrassid Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Tämba tee, Pidula sild Kõrvalmaantee nr 11401 Laagri-Harku Energiapuit

12
Sõelurid Rööpad Mobiilsidemast ja seadmetekonteiner Kaitseliidu maja Ahjud

11
Korterelamu Venemurru maaparandussüsteem Nooruse ja Sanatoorumi tänav Äripindadega korterelamu Veetorustik Lüganuse aleviku veevarustus Jaotusseadmed Kruusliiv Komplektalajaamad Kõrgusvõrk Ehitus- ja remondimaterjalid

10
Konteineri virnastaja Vaatetorn Kaubandushoone Kaablid Infotehnoloogilise võrgu seadmed ja materjalid Automaatika-, juhtimis- ja sidekaablid Tusti-Puujala-Parika tee Metsateede teeääred

7
Turvateenus Kaablid Haavelpuhastuskamber Äri- ja tootmishooned Ärihooned Sipa küla ühisveevärk Turismikompleks

6
Trafod Peenrauakaubad Betoonpõrand ja drenaažisüsteem Toorpõlevkivisüsteemi agregaadid Liiniprobleemi lahendamine Elektrimaterjalid Lääne piirkonna objektid Heakorrateenus

5
Peatõstekonveieri automaatikaseadmed Veetorustik Veetorustik Lamminiidu taastamine Korterelamud

4
Kõnniteede talihooldustööd Elektrituulik Tootmis- ja ärihooned Narva Koorikool ja Keskraamatukogu Kontorihoone Külmladu Võhma linna katlamaja Tootmishooned Kadri tee, Tulluse allee tee, Rabivere metsavahi tee Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid

3
Taadikvere maja Puhkemaja Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskus Mõisaküla linna üldplaneering Kontrollmõõteriistade ja automaatika toitekapp Kangas Laadurveok Laadurveok Pingid Laserkõrgusmõõtjad Loodusturismikeskus Õppeväljak Lasketiir Ärihoone