Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Vesirajatised ja maaparandus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Hanked ja teenused Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Riik ja riigikaitse Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud

27
Tehnovõrgud Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Tootmine ja logistika Teed ja liiklus Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Teed ja liiklus Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Teed ja liiklus Tervishoid ja hoolekanne Hanked ja teenused Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Tehnovõrgud Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

26
Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Põllumajandus ja loomakasvatus Elamud ja majutus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Jäätmekäitlus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Hanked ja teenused Hanked ja teenused Teed ja liiklus Teed ja liiklus Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Teed ja liiklus Elamud ja majutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Teed ja liiklus Hanked ja teenused Teed ja liiklus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

25
Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Elamud ja majutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Elamud ja majutus Tervishoid ja hoolekanne Tootmine ja logistika Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Tervishoid ja hoolekanne Teed ja liiklus Teed ja liiklus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Äri- ja haldushooned Äri- ja haldushooned Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed

24
Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Elamud ja majutus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Sadamarajatised Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud

21
Koeru Hooldekeskus Veevarustus ja reoveekanalisatsioon Masti paigaldamine Raatuse Kooli OJV Nõo kaugküttetorustik PERH Hiiu korpus Elamu Väravad Aruküla F1, F2 Tänavavalgustus Üliõpilaselamu Lasteaed Munalaiu sadam Prügi likvideerimine ja koristamine Autokütus Prügilate likvideerimine Abrasiivi- ja tulekindeltellised Infosüsteemide turvatestimine

20
Plokk Slavutich Kilpmanomeeter Analüüsiseadmete komplekt Kütteelemendid Korterelamud Logistikakeskus Büroohoone Mustakivi ärikeskus Niidukite terad Ühiselamu EE Ida-Virumaa objektid Allmaa puurpingid Elektriliitumine Lammutustööd Märjamaa ujula Kulla alajaam Elektrivarustus Holmatro hüdraulilised päästevahendid

19
Jõe maaparandussüsteem Avinurme munitsipaalmaad Jalg- ja jalgrattatee Erihoolekandekeskus Vastseliina hooldekodu Põlva staadion Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Viluvere-Tootsi tee, Saapasoo tee, Külatee Alatskivi loss Promenaadi välistreeninguala Rugodivi pargi purskkaev Kalakasvanduse karantiinihoone Karula hooldemaja Mõisavahe jalgratta- ja jalgtee Rannu valla teed Eramu elektrivarustus Pingid, vaasid ja urnid Haava F3 Põhjaveeseirekaevud Elektrifiltrid Jõhvi valla teede auguremonttööd Filmilinnak Multimeedia Esitlustehnika ja videokonverentsiseadmed Kokkuveoteenus Visittartu veebileht Korrashoiuteenus Põlevkivimuuseum Kopeerimistarkvara Nissi valla teed Vanasadama hooned

18
Teed ja maaparandussüsteemid Narva allmaakaevandus Jalgratta marsruute tähistavad märgid ja viidad Läbiviik ja mutter Riigitee nr 14112 Saare-Torma Madelveok Narva Vanalinna Kool Virtsu alajaam Elektriliitumine Jäätmejaam Mööbel Tallinna ülikooli loomemaja Muuga kanalisatsioonipumpla Lusti lasteaed Vikati sadam Pukk- ja sildkraanad Vee- ja kanalisatsioonitrassid Kirivere kooli staadion Tagurpidimaja meelelahutushoone Valgjärve jaotuspunkt Kargoja AJ F2 Enefit-280 mahutipargi siseteed ja platsid Kohtla-Järve jõulupuud Sildkraana kabiinid Äripinnaga korterelamu Paldiski Lõunasadama veetrass Õlitihendid Mobiiltelefonid, lisatarvikud ja tahvelarvutid Erikonstruktsiooniga muundur Indikaatorid Infosüsteemi alaminfosüsteem Mootorikütus Heakorrateenus Tuleohutuspaigaldised Trükiteenus Projektijuhtimistarkvara NMC ja SARA süsteemide tarkvara

17
Rahinge supelala Ilmatsalu hotell ja toitlustushoone Raasiku valla objektide korrashoid Maaparandussüsteemid Konserveerimislaborite tehnika Kääpa-Lasva kergliiklustee Raabe alajaama F3 ja F4 Raudteesilla uuringud Purskkaev Reservseadmed Hageri rahvamaja Märkmeblokid Artroskoopia püstak Tööstuse tee ja parkla Diiselkütus Laagna asumi sisekvartaliteed Microsoft tarkvaralitsentsid Vägeva ja Vao varjupaik Ventilatsioonisüsteemide ja kliimaseadmete hooldus Aknapesuteenus Väätsa paisjärv Heakorrateenus 3 Optiline kaabel Võrguseadmed Tänavaprügikastid E-ülesanded Kaansoo-II F2 Leisi valla teed Vooluvarustus Tee 61 Põlva-Reola

13
Sideehituslik kulumaterjal Omavalitsusüksuse arengukava Kalaranna ala Jalgtee, mänguväljak, autoparkla Jalg‐ ja jalgrattatee GPS seadmed Võrguanalüsaator Lähte-Äksi kergliiklustee Koseveski alajaam F3 Linnamäe Vene Lütseumi Gümnaasium Elektriliitumine Analüüsi- ja andmelaotarkvara Tahkuranna valla haljasalad KVM seadmed Kaameraga infrapuna termomeetrid Büroohoone Alajaamad nr 84 ja 95 Invatõstuki seade Elektriliitumine

12
Järise 35/10 kV AJ Rulapark Ridaelamu Korterelamud Lustivere seafarm Laohoone Elektrimootorite harjad Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Eesti elektrijaama turbiin K-200-130 Lasteaed Kaseke Lintkonveieri rulliktoed Kaika AJ F3 Luigemetsa AJ F2 Mäksa valla kruusateed Jõesuu külakeskus Hooviala Rapi tee Paluküla külastuskeskus Rohuküla hooldusbaasi hoone OJV Häädemeeste-Ikla 15 kV fiider Sülearvutid Juhtimissüsteem Sharepoint tarkvarad Kruusa purustamine Oracle serverid Hoonete lammutustööd Vissi AJ F1 Kelli F-1 Materjalide hankimine Kallipera alajaama (Kallaste) F1 Saue linna välisvalgustus Tuulavere alajaama (Kallaste) F2 Loksa-Loksa 10kV fiider Ekskavaatorite hooldus- ja remonttööd Kanalisatsioonitrassid ja kaevud Elektrivarustus Povi 35/0,4 kV alajaam SAP tarkvararakendused

11
Sinika tänav Tammede ja Paplite puiesteed Komandohoone Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Korterelamu Savi 35/10 kV alajaam Saatja Korterelamu Emajõe äärse ala kujundusprojekt ja Väike-Anne kanal Tootmis-laohoone Kosmopark Elektri- ja soojusenergia koostootmisjaam Valma seikluspark Liiklusmärkide hooldus F.R. Kreutzwaldi ja Kaare tänavad Ohtlike jäätmete kogumispunkt Korterelamu Katteplaadid Ärihoone Vineeritehas Ärihoone Projektijuhtimise teenus Tallinna alajaam Konstantin Pätsi Vabaõhukool Kruusa purustamine Elektrivarustus Aravete-Käravete 10 kV F Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlakompleks Veritas NetBackup varundustarkvara SitRep arendustööd Kergkraana

10
Hüdroseadme komplekt Kohtla valla haljasalad ja pargid Büroohoone Arvi:(Mõniste) F5 Ala:(Mõniste) F1 Sõidukite kütus Odra tänav Suur - Sõjamäe tänav Laurioru AJ F5 Puhja valla haljasalad Päästedepoo Sagedusmuunduri remonttööd New Holland traktorite ja masinate hooldus Seadmete varuosad John Deere traktorite ja ruloonpresside hooldus Võimendi Patareid ja akud Elektripaigaldiste käidukorraldus Lehtmetall Tallinna Tehnikaülikool IPAM lahendus Andmehoidla Jäätmevedu Päästealused Haljasalade niitmine

7
Paide valla teed Tugimaantee nr 80 Heltermaa – Kärdla – Luidja, kõrvalmaantee nr 12111 Rehemäe tee Alevikupark Riigitee nr 16160 Palivere - Oonga Mänguväljak Autokaalu vundament Valgustatud fassaaditähed Vanasadama kai nr 18 Kaitsevahendid Tööstuslikud arvutid Mänguväljak Navtex saatja Tallinna Tööstushariduskeskus Jalgteed, riigitee Haljasalade ja kalmistu hooldus Elektronklupid Tartu A1T 20 kV jaotla Vastseliina aleviku keskpargi kergliiklusteed Enefit-140 seadmed nr 1, 2 Gaasilaadur VPP kassett Reduktorid

6
Tuletõrje veevõtukohad Harvendus- ja sanitaarraie- ja kokkuveoteenus Elektriliitumine Vanalinna Põhikool Jüri-Lagedi jalg-ja jalgrattatee Kernu valla teed Siimu silla valgustus Kergliiklustee Kõnniteed Elamud Elamu Kohvik ja autoparkla Alajaama fiider Virumaa elamuskeskus "Ajavagun" Õlikultuuride töötlemistehas Ühiskondlikud hooned Logistikakeskus Karjaküla vee-ja kanalisatsioonitrassid FO kaabel Privaatse laivõrgu teenus Geodeetiline mõõdistamine Tänavakoristusmasin Kreutzwaldi tänav Välitreeningala Arvutid Saare-Kasepää 15 kV fiider Narva jõe piirivaatlusrajad Sadamaregistri tarkvara Denatureeritud piiritus Turvateenus

5
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus Tuletõrjepumplad Elektrivarustus Fiiberoptiline kaabel Mahuti otsikud Signaaltabloo Fronius 2500 potentsiomeeter Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Nissi Põhikool Magistraalkaabel Keskkonnaameti looduskeskus Tööstuslikud arvutid Mäepealse elamurajoon Reola 35/10 kV alajaam Odiste alajaama F4 Hooviala plats ja juurdepääsutee Korterelamu Kirna õppekeskuse territoorium Kolme projekti liiklusohutus Eluhoone Pikasilla käpaliste püsielupaik Korterelamu Eramu Paide väikepark Liiklusohtlikud kohad Valla teed Kareda valla teed Forseliuse pargi mängu- ja spordiväljak Valga linna reovee peapumpla Nõmme turg Paide - Purdi 10kV fiider Multimeetri mõõtetangid Liigvee ärajuhtimine Arhiivitarvikud Ärihoone Jäätmevedu Pinnasefrees Eesti panga büroohoone Haiba 35/10 kV alajaam Jääpuhastusmasin Doppleri akustiline kiirusemõõtja

4
Riigiteede nr 15 Tallinn-Rapla-Türi, nr 20121 Lau-Kaiu Takistustermomeeter Sõmeru valla teed Tartu südalinna tänavad Väo karjäär Vaheveehoidla Püssi-Lüganuse 10 kV fiider Majutus ja/või toitlustushoone Raadi hoidlaruumid Ventiilid ja tagasilöögiklapid Haljasalad Kaablitrassid Tänavate rekonstrueerimise OJV Keskpinge võrk Välja AJ F1 Soojuspumpade hooldus Tulemüüri tarkvara Krahvi AJ F1 Tüüna AJ Bio fiider Muriste AJ F2 Vaga alajaama fiider1

3
Koopiapaber Paldiski linna tänavad Riigitee nr 11152 Kirdalu - Kiisa Pirita promenaad Paide transiitparkla Leisi 110/35/10 kV alajaam Pikendusjuhtmed Monitorid Eriterased Tulekindlad materjalid Politseimuuseumi varustus Heakorrateenus 1 Metalli 3D printimissüsteem Käidukorralduse teenus Töökoda Mõõteriistade seadmed Avinurme valla haljasalad Narva KÕK õppekorpus Kraavikaevetööd SyngoVIA kilentserver Peetri alajaama fiider 1 X-tee arendused Krüo-elektronmikroskoopia Tamme AJ Lamba fiider Lauaarvutid Metsaregistri infosüsteem