OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Riigitee nr 29 Märjamaa - Koluvere Aruküla Raamatukogu Tulemüür ja logianalüsaator Vetepere maaparandussüsteem Mänguväljaku seadmed Sadala rahvamaja Reduktsioonjahutusseadmed Tuhaärastusteenistuse hüdromuhv ERM laste mänguväljak Jõgeva Sordiaretuse Instituut Sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Koosa:(Põlva) F1 Elektroonilise juhtimissüsteemi hooldus Asfaltbetoonkatted Kintsli ja Koriste sillad Rakvere vabadussõja mälestusmärgi ümbrus Piusa Kordon Tallinna Euroopa Kool Järve küla kanalisatsioon

27
Mustvee linna vee-ja kanalisatsioonirajatised Mõigu tee Vee- ja sademeveetorustik Korterelamute lammutamine Endla Ärimaja Ida 110kV alajaam Ringtee ja Saverna kooli tee Metsakombinaadi-Savi 110 kV kaabelliin Kõrgepingelise impulsstoiteplokk Kärstna ja Suislepa heakorra- ja haljastustööd Ertsma alajaama fiider1 Teeilmajaamade hooldus Korterelamu Haabneeme koolihoone

26
Tammetõru lasteaed Silohoidlate kompleks Ridaelamud Õhuliinide asendamine Võrguseadmed ja tarvikud Sillaotsa Kooli staadion Sillaotsa Kooli koolihoone ja Haaslava vallamaja rekonstrueerimistööde OJV Peetri AJ F3 Mäe-Lehtla AJ F3 Autokallurid Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga ristumised Riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme Elamud Garaaž Andrese tee ja Kliima tee Korterelamu Kalevi tänava kõnnitee Kõnnitee Kõnnitee Võrumaa Muuseum Parkla Valla teed Remont- ja siseviimistlustööd Säde AJ 0,4 kV võrk Kaugseire süsteem Topograafiliste kaartide trükkimine Tööstuslike ja kodumasinate hooldus Orissaare valla teed Kettamassiiv Küttepuud Kärdla staadion Tuletõkkeuksed

25
Viljandi järve sillad Kanepi aleviku soojusmajandus Kaunase puiestee Korterelamu Pumplate elektrikilbid Korterelamu Äripinnaga korterelamud Majakivi vaatetorn Korter- ja ärihoone Tootmishoone Pagari tõllakuur Riigitee nr 11306 Kalesi-Tõhelgi Eakate Avahoolduskeskus Teekattemärgistus Teekattemärgistus Risti teeninduskeskus Ärihoone Vabaõhumuuseumi tee Veebilehed Infotehnoloogilised seadmed Elektriliitumine Ringhäälingu muuseum Hõõrde- ja pillingukindluse testimisseade Geomõõdistuste infosüsteem

24
Nivoomõõtmisseadme Liitumisühendus Lambi-Ebru tee Mass-spektromeeter Iseteeninduskeskkond Laserneveliir Välikaabel Korterelamud Rautina AJ F2 Kanüülkonteinerid Vanasadama lõunaosa Elektritööd E-õpilaspäevik Laagri kooli staadion Aruküla huvikool Kaubaterminali laadimissild Seiresüsteem Infomess Teeviit 2017 Soojustorustik

21
Veevarustus ja reoveekanalisatsioon Masti paigaldamine Raatuse Kooli OJV Nõo kaugküttetorustik Elamu Väravad Aruküla F1, F2 Tänavavalgustus Lasteaed Prügi likvideerimine ja koristamine Autokütus Prügilate likvideerimine Abrasiivi- ja tulekindeltellised Infosüsteemide turvatestimine

20
Plokk Slavutich Kilpmanomeeter Analüüsiseadmete komplekt Kütteelemendid Logistikakeskus Mustakivi ärikeskus Niidukite terad Ühiselamu EE Ida-Virumaa objektid Allmaa puurpingid Elektriliitumine Lammutustööd Kulla alajaam Elektrivarustus

19
Jõe maaparandussüsteem Avinurme munitsipaalmaad Jalg- ja jalgrattatee Erihoolekandekeskus Vastseliina hooldekodu Põlva staadion Viluvere-Tootsi tee, Saapasoo tee, Külatee Alatskivi loss Rugodivi pargi purskkaev Kalakasvanduse karantiinihoone Mõisavahe jalgratta- ja jalgtee Rannu valla teed Haava F3 Jõhvi valla teede auguremonttööd Multimeedia Kokkuveoteenus Visittartu veebileht Põlevkivimuuseum Kopeerimistarkvara Nissi valla teed

18
Teed ja maaparandussüsteemid Narva allmaakaevandus Jalgratta marsruute tähistavad märgid ja viidad Läbiviik ja mutter Riigitee nr 14112 Saare-Torma Madelveok Virtsu alajaam Elektriliitumine Jäätmejaam Mööbel Muuga kanalisatsioonipumpla Pukk- ja sildkraanad Vee- ja kanalisatsioonitrassid Kirivere kooli staadion Tagurpidimaja meelelahutushoone Valgjärve jaotuspunkt Kargoja AJ F2 Enefit-280 mahutipargi siseteed ja platsid Kohtla-Järve jõulupuud Sildkraana kabiinid Äripinnaga korterelamu Paldiski Lõunasadama veetrass Õlitihendid Mobiiltelefonid, lisatarvikud ja tahvelarvutid Erikonstruktsiooniga muundur Indikaatorid Infosüsteemi alaminfosüsteem Mootorikütus Heakorrateenus Tuleohutuspaigaldised Projektijuhtimistarkvara NMC ja SARA süsteemide tarkvara

17
Rahinge supelala Ilmatsalu hotell ja toitlustushoone Konserveerimislaborite tehnika Kääpa-Lasva kergliiklustee Raabe alajaama F3 ja F4 Raudteesilla uuringud Purskkaev Reservseadmed Märkmeblokid Artroskoopia püstak Tööstuse tee ja parkla Diiselkütus Laagna asumi sisekvartaliteed Microsoft tarkvaralitsentsid Ventilatsioonisüsteemide ja kliimaseadmete hooldus Aknapesuteenus Heakorrateenus 3 Optiline kaabel Võrguseadmed E-ülesanded Kaansoo-II F2 Leisi valla teed Vooluvarustus Tee 61 Põlva-Reola

13
Sideehituslik kulumaterjal Omavalitsusüksuse arengukava Kalaranna ala Jalgtee, mänguväljak, autoparkla Võrguanalüsaator Lähte-Äksi kergliiklustee Koseveski alajaam F3 Linnamäe Vene Lütseumi Gümnaasium Elektriliitumine Analüüsi- ja andmelaotarkvara Tahkuranna valla haljasalad KVM seadmed Kaameraga infrapuna termomeetrid Büroohoone Alajaamad nr 84 ja 95 Invatõstuki seade

12
Rulapark Ridaelamu Korterelamud Lustivere seafarm Laohoone Elektrimootorite harjad Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Eesti elektrijaama turbiin K-200-130 Lasteaed Kaseke Lintkonveieri rulliktoed Kaika AJ F3 Mäksa valla kruusateed Jõesuu külakeskus Hooviala Rapi tee Rohuküla hooldusbaasi hoone OJV Häädemeeste-Ikla 15 kV fiider Sülearvutid Juhtimissüsteem Sharepoint tarkvarad Kruusa purustamine Oracle serverid Hoonete lammutustööd Vissi AJ F1 Kelli F-1 Materjalide hankimine Kallipera alajaama (Kallaste) F1 Saue linna välisvalgustus Tuulavere alajaama (Kallaste) F2 Loksa-Loksa 10kV fiider Ekskavaatorite hooldus- ja remonttööd Kanalisatsioonitrassid ja kaevud Elektrivarustus Povi 35/0,4 kV alajaam SAP tarkvararakendused

11
Sinika tänav Tammede ja Paplite puiesteed Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Korterelamu Saatja Korterelamu Emajõe äärse ala kujundusprojekt ja Väike-Anne kanal Tootmis-laohoone Kosmopark Elektri- ja soojusenergia koostootmisjaam Liiklusmärkide hooldus F.R. Kreutzwaldi ja Kaare tänavad Korterelamu Katteplaadid Ärihoone Vineeritehas Ärihoone Projektijuhtimise teenus Tallinna alajaam Konstantin Pätsi Vabaõhukool Elektrivarustus Aravete-Käravete 10 kV F Gustav Adolfi Gümnaasiumi võimlakompleks Veritas NetBackup varundustarkvara SitRep arendustööd Kergkraana

10
Hüdroseadme komplekt Kohtla valla haljasalad ja pargid Büroohoone Arvi:(Mõniste) F5 Ala:(Mõniste) F1 Sõidukite kütus Odra tänav Suur - Sõjamäe tänav Laurioru AJ F5 Puhja valla haljasalad Sagedusmuunduri remonttööd New Holland traktorite ja masinate hooldus Seadmete varuosad John Deere traktorite ja ruloonpresside hooldus Võimendi Patareid ja akud Elektripaigaldiste käidukorraldus Lehtmetall IPAM lahendus Andmehoidla Päästealused Haljasalade niitmine

7
Paide valla teed Tugimaantee nr 80 Heltermaa – Kärdla – Luidja, kõrvalmaantee nr 12111 Rehemäe tee Alevikupark Riigitee nr 16160 Palivere - Oonga Mänguväljak Autokaalu vundament Valgustatud fassaaditähed Kaitsevahendid Tööstuslikud arvutid Mänguväljak Navtex saatja Tallinna Tööstushariduskeskus Jalgteed, riigitee Haljasalade ja kalmistu hooldus Elektronklupid Tartu A1T 20 kV jaotla Vastseliina aleviku keskpargi kergliiklusteed Gaasilaadur VPP kassett

6
Tuletõrje veevõtukohad Elektriliitumine Vanalinna Põhikool Jüri-Lagedi jalg-ja jalgrattatee Kernu valla teed Siimu silla valgustus Kergliiklustee Kõnniteed Elamud Elamu Kohvik ja autoparkla Alajaama fiider Virumaa elamuskeskus "Ajavagun" Õlikultuuride töötlemistehas Logistikakeskus Karjaküla vee-ja kanalisatsioonitrassid FO kaabel Privaatse laivõrgu teenus Tänavakoristusmasin Kreutzwaldi tänav Välitreeningala Arvutid Saare-Kasepää 15 kV fiider Sadamaregistri tarkvara Denatureeritud piiritus Turvateenus

5
Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldus Tuletõrjepumplad Elektrivarustus Fiiberoptiline kaabel Mahuti otsikud Signaaltabloo Fronius 2500 potentsiomeeter Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Magistraalkaabel Keskkonnaameti looduskeskus Tööstuslikud arvutid Mäepealse elamurajoon Reola 35/10 kV alajaam Odiste alajaama F4 Hooviala plats ja juurdepääsutee Korterelamu Kirna õppekeskuse territoorium Kolme projekti liiklusohutus Eluhoone Pikasilla käpaliste püsielupaik Korterelamu Eramu Paide väikepark Valla teed Kareda valla teed Forseliuse pargi mängu- ja spordiväljak Valga linna reovee peapumpla Paide - Purdi 10kV fiider Multimeetri mõõtetangid Liigvee ärajuhtimine Arhiivitarvikud Ärihoone Pinnasefrees Haiba 35/10 kV alajaam Jääpuhastusmasin Doppleri akustiline kiirusemõõtja

4
Takistustermomeeter Tartu südalinna tänavad Väo karjäär Vaheveehoidla Püssi-Lüganuse 10 kV fiider Raadi hoidlaruumid Ventiilid ja tagasilöögiklapid Kaablitrassid Tänavate rekonstrueerimise OJV Keskpinge võrk Välja AJ F1 Soojuspumpade hooldus Tulemüüri tarkvara Krahvi AJ F1 Tüüna AJ Bio fiider Muriste AJ F2 Vaga alajaama fiider1

3
Koopiapaber Paldiski linna tänavad Paide transiitparkla Pikendusjuhtmed Monitorid Eriterased Tulekindlad materjalid Politseimuuseumi varustus Heakorrateenus 1 Metalli 3D printimissüsteem Käidukorralduse teenus Töökoda Mõõteriistade seadmed Avinurme valla haljasalad Kraavikaevetööd SyngoVIA kilentserver Peetri alajaama fiider 1 X-tee arendused Krüo-elektronmikroskoopia Tamme AJ Lamba fiider Lauaarvutid Metsaregistri infosüsteem