OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Karja sild Seadmed C.C.Jensen Noorte Talentide Kool Ketid Elamud, äri- ja tootmishoone Äri- ja eluhoone Jõutrafod Flokulant Kiisa alajaam Äravoolurenn Liiprid Tuletõrjeauto garaaž Tiivikud Hernejärve AJ F3 Kiisa reservseadmete hoone ja laoplats Joogivee teenindamise masin Käterätikud Reoveepuhastid ja kanalisatsioonitorustikud Kergliiklustee tänavavalgustus Elektrivarustus Elektritööd Kütusemahutite lammutustööd Hoone lammutustööd

30
Rääsa-Maidla maaparandussüsteem Tudusoo lka sood Sirtsi lka sood Vanditrossid Soojavõrkude ühendustorustik Riigitee nr 11260 Jõelähtme-Kemba Ehituspoe kaubad Simulaatorid Vilumetsa puurkaev Võnnu aleviku ühisveevärk ja -kanalisatsioon Enefit 280 lintkonveierid Düüsid Kütuse seireseadmed Võlingi allika matkarada Fiiberoptiline laivõrk Heinatehnika Vääna-Jõesuu vee- ja kanalisatsioonitorustik Optilise sidevõrgu hooldustööd Rummu-Rummu 1 10 kV fiider

29
Rootorid Pikk tänav Hotell Perekonnaseisutoimingute maja Võru linna üleujutusohu riskide maandamine Orava katlamaja Järve tee eesvool Ühisveevärgi ühendustorustik Kanalisatsioonitorustikud Elamud Generaatori harjad Talakraana paigaldamise projekt Korterelamud, ärihoone Puhastuskaltsud Ruusa küla soojatrassid Majutushoone Meemaste tibulakompleks Põhja SEJ ohtlike jäätmete prügila Ekskavaatori varuosad Hüdraulikatsehh Hoiutuubid Jalgrataste transportimise pealeehitis Kõnekeskus Harvendusraie ja kokkuveoteenus Seiresüsteemid Kolimis- ja utiliseerimisteenus

28
Nutikad ülekäigurajad Garaaž Valgejõgi, Kunda jõgi, Jägala jõgi Farmikompleks Undla kalapääs Kasvuhooned Seadmed Camille Bauer Metrawatt Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Kinnistu elektriliitumine Enefit 280 suitsukorstna plats Termokaamerad ATV ja lisavarustus Lutsukalda päikeseleketrijaam Tööstuslik tsentrifuugpesumasin Enefit 280 katusetrapid Jõgeva hooldepiirkonna riigimaanteed 35 kV KP õhuliin

25
Koigi ristmik Nivooandurid MAZ tehnika Geodeetilised uuringud Mänguväljak Karjakastell-ringhoone Sudiste liinikraanisõlmed Allmaa teefrees Ratasekskavaator Pöörmemootorite ankrud Istmed, istmekatted ja pimenduskatted Eesti Elektrijaama plokk nr 5 Notiküla AJ F2 Videoregistraatorid Tori jõe vasakkalda ühisveevärk- ja kanalisatsioon Tori spordiväljak Ohtlikud jäätmed Testribad Diislikütus

24
Seadmed Beko Technologies Transporditeenused Ehitusmaterjalid Pereelamud Paariselamud Ulila kergliiklustee Tomuski tee Ardu raamatukogu Ridaelamud Vee- ja sademeveetorustikud Tudulinna II liivakarjäär Aruküla kool ja staadion Pöörmepatjade määrded Käsielektripuurmasinad Küttepuud TG-8 võlli pööramisseade Põlevkivipurusti terad Geotehnika ja pinnasemehaanika labor Tehasehoonete lammutamine Reiu veetöötlusjaam

23
Saare tee Bürookompleks Äriruumidega korterelamu Kaabel Mikrotolmu komplekt Jäneda mõisa park Tuuleparkide seadmed Hermeetilised jaotustrafod Rae raudteeülesõidukoht Siimu F2 Valga-LKV TB fiider Tallinna maantee Mobiilne multimeediaklass Kalavaru hüdroakustiline hindamine

22
Balti elektrijaama juhtimise peakilbi ATS Laohoone Energia- ja ressursiaudit Sotsiaalhoone Munitsipaalelamu Gaasipüknomeeter ⁠Keskpinge mõõtekapp nr 8989 Territooriumi heakorratööd Korteri pesemisvõimaluste kohandamine Dendroloogiline inventeerimine Elektrimaterjalid Surveandur Tüüblid Harvendusraie - ja kokkuveoteenus Elektrivarustus Veepuhastusjaam Elektrivarustus

21
Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Korterelamu Rõuge kalmistud Filtrid Kytola varuosad Korterelamu Tulika tänav Juhtimissüsteem ISO 55001 Eramu elektriliitumine Jaagupi sadam Liikumisparameetrite registreerimise kompleksid

18
Pumpla Rõngu Lasteaed Pihlakobar Salme aleviku soojamajandus Virnastaja Kauksi TTP-250 maaparandussüsteem Palu tee, Männivaigu tee, Tee 579 Nigula LKA Aianduse, Piima, Kopli tänavad Uuendusraie ja kokkuveoteenus Lasteaed Karuke Kohtla-Järve lasteaed Rukkilill Kablaküla (Põltsamaa) F2 Iru Elektrijaama seadmed Elamurajoon Purusti rootorite komplektid Soonuri varuosad ja tarvikud Teesõrestikud Raudbetoontruup Tootsi AJ F2 ja Nava AJ F1 Arvutid ja monitorid Arvutid Putukarakkude kasvatamise platvorm Lasteaiad Järveküla lasteaed Elektritööd Kärsakatõrjevahend Alajaamad

17
Korterelamud Andrese kinnistu sõidutee Käigukast Kommunaaltraktor Kinnistu liitumine Läbipääsupunkt ja -süsteem, videokaamerad Seadmed Labkotek Tsirgu AJ F3 Maseko reoveepumpla Soojusvahetid Elektritööd Ämari reoveepumpla

16
Pneumovasar Võlli otstihendid Tehislume tootmissüsteem Lasteaed ja ujula Eesti Energia AS objektid Ridaelamud Korterelamu Korterelamu Gaasi-plasmalõikemasinate hooldus ja remont Korvtõstuki hooldus- ja remonttööd ning varuosad Kodala-1, Kodala-2, Kodala-3 alajaamad Puidutöötlemise seadmed Päikesepargi elektrivarustus Töötoolid

15
Hooldekeskus Kadrioru sademeveekanalisatsioon Hoone Erakorralise meditsiini keskus Korterelamu Positsioneerija Ph-Sensor Kahveltõstukid Aruküla F2 Diiselmootori remonttööd Kinnistu liitumine Põdramäe F1 Multifunktsionaalne spordihoone ja elamud Jäätmevedu

14
Tapa linnaku komplekteerimisala Jalgteed ja bussipeatused Veisefarm Vanametalli müük Õru kergliiklustee Kolimisteenus Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava Sotsiaalkeskus Mahuti põhjad Tavandihoone-krematoorium Mähiste sektsioonid Iseteeninduse terminalid Eesti EJ ploki nr 5 DeSOxi seade Kinnitusvahendid Isoleerliitmikud Sadamate terminalid

11
Kose-Alavere 10 kV fiider Mõõtesüsteem Puise kalasadam Elektrokeemiliste mõõtmiste seade Kiirsulgekraanid Fittingud Büroohoone Torma-Jaama AJ F2 Kalmistu fiider Sondisõlme kamber Diiselgeneraator Traktor Narva linna kaugkütte magistraaltorustik

10
Tõrva-Roobe kergliiklustee Kaubanduskeskus Sarve:(Hiiu) F3 Ärihoone Autopesula Uuela AJ F4 Puusepa AJ F4 Mikrobioloogiline rakendusuuring Jõemäe tee Puitmastide tootearendus Elektriliitumine

9
Sotsiaalhoolekandeasutus Äriruumidega korterelamu Laagrid Põldeotsa ja Paisu kergliiklustee Ramsi kaugküttetorustik Laanevere F2 Korterelamud Klooga-Paldiski 10kV õhuliin Telkmantlid Palumõisa kinnistu peakaitse Büroohoone Aru­kü­la ühisveevarustus ja -kanalisatsioon Koagulant Sepa AJ F5

8
Hooned Krootuse hooldekodu Tootmis- ja ärihooned Hooneautomaatika Pöide kirik Tootmishoone Fluidkangast varuosad Terasvaludetailid Kuressaare kindluse müürid Korterelamud Pereatraktsioonikeskus Reaktiivid ja seadmed

7
Voore tee jalg- ja jalgrattatee Keemilise puhastuse hoone ja ärihoone Korterelamu ja ärihoone Metanool Tuuliku alajaama keskpinge jaotusseadmed Iru elektrijaama korsten Kiivrid ja prillid Puurinstrumendid Õueseminarihoone Pump Etatron Rapla valla üldplaneering Vibratsiooni reguleerija Vee kvaliteedi mõõteseade Magnetseparaatorid Roosna-Alliku aleviku kaugküttepiirkond Kaabelliin Päikesejaama liitumisühendus Side- ja arvutivõrk

4
Kontroll- ja mõõteseadmed Kaubandushoone Korterelamud Korterelamu-ärihoone Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteem Honeywell seadmed Garaaž Ratsutamise sisemaneež Ristsaare maaparandussüsteem Ehitusprojektide ekspertiisid Tuhaärastusaparaadid ⁠L100 Aruküla - Jüri gabariidid Korterelamu Elektriliitumine

3
Tammemäe laululava Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Veepuhastusjaama pumbad ja siibrid Bussipeatused Liigendiga traktor ja lisaseadmed Elamud Riia tänav Kilplaste koda Statsionaarne tõstekraana Elektrivõrk

2
Teenindusjaam-tankla Korterelamud Tigukonveierid Ärihoone Turbiinide varuosad Armatuuri varuosad Kauplus Kiviõli kaevanduse haldushoone Tõusupuurimise puurseade Eritehnika hooldushooned Seinamaalingute valgustus Majutushoone Elamud Mootorite hooldus- ja remonditeenus Põllutöömasinad Infotehnoloogiavahendid WiFi seadmed Sülearvutid