OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Sidevõrk Riisiperes Viinistu rahvamaja Kiili alevi tänavavalgustus Elu- ja ärihoone Korterelamu Tõrga raba Riigitee 17 Keila–Haapsalu Villa Liisu Korterelamu-ärihoone Äriruumidega korterelamu

30
Ridaelamud Elektrivõrk Tallinnas Pärnu mnt Elamu Fenoolvee pumbad Värska Sanatoorium Tootmishoone Priipalu raba Barclay de Tolli muuseum Vee- ja kanalisatsioonitorustik Puhkemaja Kortermaja Rakveres Elektriliitumine Lääne-Harju vallas Hoone Endla 8 Inventaartellingud ja lavatsid Elektriliitumine Antslas Truup Tööstushoone Pilistvere hooldekodu Riista maaparandusehitised Suurfarm Aseri sadam Laohall Välisvalgustus Jaan Krossi mälestusmärk Aiamaade elektrisüsteem

29
Hooldekodu tee Tallinnas Riigitee 52 Viljandi–Rõngu Mõrukonnu teed Leisi - Ranna 10 kV fiider Mustvee esmatasandi tervisekeskus

27
Kaubandushoone Sõudebaasi tee reoveekanalisatsioon Hiiumaa veepark Kirikuküla hooldekodu Eesti Elektrijaama filtreerimisjaam Elektrivarustus Tõrva vallas Nigula raba veerežiim Kortermaja Rakveres

26
Balti elektrijaama tuhapulbi torude estakaad Riigitee nr 19276 Taali – Põlendmaa - Seljametsa Värska liinikraansõlm Tallinna tänavate teekünnised Tootmishoone Teed ja parkla Veetorustik Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Kiili valla 2020. aasta eelarve Elamud Ridaelamud Äri- ja laohoone Büroohoone Tartus

25
Taimla tee Moodulsoojakud ja mobiilsed tualetid Päikesejaam Narva Energia Spordikooli ujulahoone Tootmis- ja laohooned Jahimajandushoone Vägari pelletitehas Sademeveetorustik Puka tee Kaldakindlustus Kaubandushoone Veemajandusprojekt

24
Paigaldis En280 kolle KW01-HX001 (3T) Mõneku maaparandussüsteem Mõniste Talurahvamuuseum Saaremaa vallas Leisi-Läätsa 35 (110) kV liin Hostel Komplektalajaam nr 8911 Hostel Vee- ja kanalisatsioonitrassid Ärihoone Korterelamud Mustvee valla kruusateed Tallinna Spordi tänav Pärnu linn, Karja tn. KIK.TV Projekteerimise ja ehituse juhtimine, hankekorraldus ning omanikujärelevalve Ärihoone

23
Türi Kõrgessaare kalmistu Orava kooli mänguväljak Metallgrillid Tänavavalgustus Ahula - Aravete kergliiklustee Elektrivõrk Saaremaal Muratsi külas Abja 110 kV alajaam Laohoone Ärihoone Veetorustik Lasteaed Poku

20
Riidaja Mets maaparandussüsteem Riigitee 22233 Nigula - Pataste Kanalisatsioonitorustik Mektory üldala sisekujundus Möldre põhikool ja lasteaed Muusika- ja kunstikool Pargi tänav Korter-, rida- ja üksikelamud Korterelamu Märjal

19
Elektriliitumine Harku vallas AS Hoolekandeteenused Türi ja Uuemõisa kodud Ühiskodlikud ehitised Randvere tee Kohvik/toitlustusasutus Risti staadion Tänavate ala Tootmishoone Tootmiskompleks Laohoone Laohoone Võrtsjärve piirkond Ärihoone Elamud

18
Välisluureameti büroohoone Riigitee 24176 Mustla-Kärstna ja riigitee 24222 Ämmuste tee Munitsipaalmaja Laohoone Puidupelleti tehas Maanteeameti Pärnu esindus

17
Salme Kultuurikeskus Kitseherne päikeseelektrijaam Lasteaed Tartu valla lõunaosa Liikluspinnad Tootmishoone Korterelamu Viljandi linna tänavakatted Maa-ameti ehitised Paide linna võimla Tootmishoone Spordi- ja puhkehooned Kauplusehoone

16
Seltsimaja Coop kauplus Jalg- ja jalgrattatee PVC hall Keila metsandiku teed Maanteede asfaltkatted Harju- ja Raplamaal Vanasadama ja Muuga sadama tänavavalgustus Ärihoone Rakveres Melliste kauplus Ülemiste järve alternatiivveehaare Kaberneeme päästekomando hoone Raiejäätmete hakkimistööd Tootmishoone Ärihoone Kanalisatsioonitorustik Tsolgo rahvamaja, ramatukogu Ülikooli tänav Tallinna vanalinna parkid valgustus

13
Tööstushoone Haapsalus Pärnu Ühisgümnaasium Vee- ja kanalisatsioonitorustik Jalgratta- ja jalgtee lõik Restoran Prügila

12
Tiskreoja elurajoon Karjaküla aleviku mänguväljak Klooga aleviku mänguväljak Elektriliitumine Setomaa vallas Tartu Lasteaed Tripsik Lasila küla ühisveevärk ja kanalisatsioon Laashoone laoplats Transiittee Valga teejaoskonna hoone, trafoalajaam nr 9 ja Antsla trafoalajaam Korterelamu Äri-ja laohoone Ühissõidukipeatused Mobiilsidemast Äri-ja tootmishooned

11
Rae valla Kopli küla vee- ja kanalisatsioonivõrk Vihula mõisa suvelavastuse tribüün Põltsamaa korterelamu Riigitee 22251 Põvvatu – Luunja Kehra linna kaugküttetorustik Haljala valla koolid Hooldekodu Äri- ja kaubandushoone Töökoda, lao- ja kontorihoone Riigitee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete Piibe sild Tartu Puiestee tänav Noarootsi lasteaed Bussipeatus, parkla Ehitiste lammutamine Äri-ja eluhoone

10
Tapa – Narva II fiiberoptiline kaablimagistraal Eesti Raudtee sillad Eesti Raudtee sillad Kilingi-Nõmme - Tali 15 kV fiider Martna 110 kV alajaam Mänguväljak bussis Viimsi valla bussipeatused Saku Spordikeskus Kauplus Koertepark Jaani-Peebu kalmistu Trollide ja trammide kontaktliini kandemastid Tõrva valla Kiisa AJ F3

9
Korterelamu, üksikelamud Elamukvartal Kruusateede tolmutõrje Maanteeameti Pärnu büroo Tartu Mõisavahe tänava soojustorustik Korterelamu Märjamaa vallas Lasila Põhikool Metallaluse teisaldamine Valga miljööväärtuslikud alad Sotsiaalkorterid Paide Keskväljak

8
Munalaskme, Timmkanali ja Teorehe vesiehitised Koonga koolimaja Märjamaa-Vaimõisa 10 kV fiider

6
Küttepuud 110 kV õhuliinid (L051 Võru-Soo, L058 Tõrva-Abja, L099 Anne-Alatskivi ja L156 Kanepi-Võru) Tartu Kalmistu tn 20/20a/22 abihoone Vanapark Ärihoone Tootmishoone Oandu põlevkivikaevandus Elamu, ühiskondlik hoone Võsa lõikamine Salme kauplus

5
Kuressaare Garnisoni tn 18 elektrivõrk Ühisveevärgi torustik Jõhvis Keila raudteejaama kontaktvõrk Kanepi 110 kV alajaam Maanteeameti Pärnu büroo Muuga sadama abilaevad Detailplaneering Korterelamud Elva valla jäätmekava Korterelamu Büroohoone Kauplus Elamu-büroohoone Ujula ja veekeskus Tänavavalgustus Kergliiklustee Tootmis- ja büroohoone

4
Moodulmajad Omapuhasti süsteem Veetorustik Digitaalne lukusüsteem Pingestabilisaatorid Eesti Raudtee Külamaja Ahtme äri- ja ühiskondlik keskus Nõmme tee mahasõit Martna lasteaia kõnniteed Eesti Elektrijaama OBK-hoone Kaevandatud maa korrastamine Elamud Äri- ja tootmishoone Materjalide ladu Korterelamud Tootmishooned

3
Kernu lasteaia mänguväljak Jüri tee ja Kalmari tee vahelise ala teedevõrk Äri- ja tootmishooned Kõrtsihoone Kõnnitee Jõhvi sõjaväelinnak Aia- ja haljastusjäätmed Teeäärte niitmine Ehitiste lammutustööd Elektriliitumine Elektriliitumine Vaatekaevud Riigitee nr 92 Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme Sotsiaalkeskus Rehvihakke etteandesüsteem Bensiini torujuhtmed Elektrivarustus

2
Korterelamu Veetorustik Äripindadega korterelamu, korter- või ridaelamu Trafoalajaam Ridaelamu Säde park Sademeveesüsteem Tänavavalgustus Tusti-Orissaare 110 kV õhuliin Läbipääsusüsteem Metsainventeerimise välitööd Rannavalveteenus Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone, õpilaskodu Teleskooplaadurid Korterelamu Tugimaantee 69 Võru – Kuigatsi - Tõrva Riigitee nr 51 Viljandi-Põltsamaa GPS jälgimisseadmed Joodi sademeveesüsteem Tuhkana tee Jõgeva-Mäenda 10 kV fiider Vaksali-Fr.Tuglase-Fr.R.Kreutzwaldi kergliiklustee Lihula Kultuurikeskus