OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Eesti Raudtee projektid Tänavavalgustus Paisud Kanalisatsioonitrassid Elektrivarustus Tallink City Hotel Kergliiklustee Äri-ja tootmishoone Päikeseelektrijaam

29
Elektrivarustus Esmatasandi tervisekeskus Tänavavalgustus Mahuti ja pumbamaja Tartu lasteaiad Sisehaljastusteenus Laohoone lammutamise OJV Mügri laohoone Korterelamu lammutamine Parkla Põlvas Äri- ja tootmiskompleks Tootmis- ja elamumaa Tootmis- ja laohooned Laeva küla tänavavalgustus Kadastiku järve puhkeala Tabasalu elamukvartal Kohtla-Nõmme lastekodu hoone Kunda leinamaja Saku Gümnaasiumi algkool Päikesejaama liitumine elektrivõrguga Kordoni tänav Ranna alajaam

28
Üksik- ja kaksikelamud RKAS kinnisvaraobjektide ventilatsioonisüsteemid Haapsalu maantee Põllumajandusameti ja PRIA büroohoone Lumetõrjetööd LED valgustid Piirdeaiad

27
Munitsipaalmaja Sotsiaalmaja MTÜ Uuskasutuskeskus kogumismajad

25
Takistuste mõõdistamine Prügikastid ja -konteinerid Liitumisühendus Päikesepõllu päikeseelektrijaama liitumisühendus Kaarekaitse seadmed Tori valla mürakaart

24
Väligalerii Haanja küla kergliiklustee Spordihoone Eesti Keskkonnauuringute Keskus Tallinna tänavad RMK maaparandussüsteemid Lammutustööd Rundsu-Kääni tee Ratta- ja teljekoormuskaalud Põhja-Sakala valla mürakaart Tänassilma tee Tiigi tänava OJV Kergliiklustee

23
Kauplusehoone Põltsamaal Elumaja Logistikakeskus Järva valla üldplaneering Kaksikelamud Narva-Jõesuus Illuka 4x50 kW päikeseelektrijaam Jõhvi rulapark Kabinetid Ardu-Paunküla jalgratta- ja jalgtee

22
Kõrghoone Maanteeameti ida, lõuna, lääne ja põhja regiooni riigiteed Elektrivõrk Käru 35/10 kV piirkonnaalajaam Elektrimootorid Varbla hooldekodu Lokuti reoveepuhasti Päikeseelektrijaam Puhastusteenus Kadrina valla kaasav eelarve Riigitee 25151 Mustassaare tee Eesti elektrijaama katlaturbiin

21
Päästeameti hooned Puurpinkide puurvarustus Libatse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni OJV Rajapuhastustehnika Kool, lasteaed Kase park Saaremaa valla mürakaart Hargla kõrtsihoone Kasemetsa tee võrk

20
Võru linnasaun Tamula järve paadisillad Haanja teenuskeskus Aardla järve puhkeala Üksikelamud Kergliiklustee ja terviserajad Tallinna lasteaiad

18
Intensiivravivoodid Korterelamu Viljandis Lammutustööd Viru 330kV, Balti 330kV, Eesti EJ OT Otepää kaugküttepiirkond Koeru Keskkool Baeri tänav Äriruumidega korterelamu

17
"Metsavahi" fiidri F1 Merimetsa tee Ühissademeveekanalisatsiooni ühendustorustik Paldiski maantee viadukt Tabasalu keskuse I etapp Kauplus-laohoone Elektriliitumine Treeningväljak Kalakasvatuse kompleks

16
Orava masuudi pumbamaja Kopli tänav RKAS-i objektid Sigalahoone lammutamine Korterelamud Tootmis- ja laohoone Aegviidus Jalgpalliväljak Ehitiste audit Autode tehnoülevaatuspunkt Päikeseelektrijaama liitumine Rõuge valla ühissõidukipeatused Äri- ja teenindushooned Platvorm- ja korvtõstuk Tootmishooned Teepeenarde hooldus

15
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu Mustamäe linnaosa kõrvaltänavad Ehitiste lammutamine Töövahendid ja mööbel Piksekaitsesüsteemide kontroll Tõrga jääksoo Narva eesti keele maja Murro tee Priipalu jääksoo Tellingumäe vaatetorn Rail Balticu raudteetrass Tänavavalgustus Keskpinge 6/0,4 kV komplektalajaam Puurkaev Elektriliitumine Rapla valla lasteaedade mänguväljakud

14
Korterelamu Rakveres Konteinerlahendused Võrgu ümberehitus Keila gaasijaotusjaam Tootmishoone Imavere üürimaja Raadiojaama tänav Tööstuse ja Aiandi tänavad Büroohoone Murati I AJ F2 Antsla Noortekeskus Häädemeeste tänavad Büroohoone

12
Kreenholmi kultuurikvartal Tartu Ülikooli veeseadmed

11
Haabneeme esmatasandi tervisekeskus Põhja-Tallinna haljastud Püssi raudteejaam Staadioni tänava kõnnitee Masuudihoidla lammutamine Eluruumidega ärihooned

10
Korterelamu Viljandis Paldiski maantee tänavavalgustus Ohtlikud ehitised Integreeritud kaarekustutuspooliga maandusomatarbe trafo Elektrivõrk Elektriliitumine Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaart Kullamaa ja Liivi tänavavalgustus Saaremaa valla üleujutusalade uuring Auruturbiini labad Ühiskanalisatsiooni ühendustorustik

9
Ankurtoestik Elektrivarustus Lasteaed Mürakaru Aravete Keskkooli siseteed, Staadioni tänav Hoone lammutamine Estonia kaevanduse ventilaatorite hooned Narva lasteaed Kakuke puhkeala Ärihoone Tartus Sademeevee- ja drenaažitorustik Kunda linnakeskus Korterelamu Põltsamaal Käru tuletõrjeveehoidla Patendiameti hoone Sademeveesüsteemid

8
Elektrivarustus Ellamaa-Turba raudtee Võru linnavalitsuse hoone Võru kalmistumaja Räpina Ühisgümnaasiumi staadion Kõrveküla Põhikool Väiketankla Videovalvesüsteem Narva jõulukuusk Elamud Elektriliitumine Elektriliitumine Ühissademeveekanalisatsioon Taidla päikesejaam Saarde valla üldplaneering Tuulepark Soomes Kaubandus- tootmis- ja laopinnad

7
Papli tänav Ventilatsioonisüsteemid Busside seisuplats Valga politseihoone Elamud Mõõtevahendid Paide Politseimaja Väravad Elektriliitumine Ärihoone liitumisühendus Kraavikaevetööd Korterelamu Laohoone Väike-Rae elamurajoon Pöördvärav Sillamäe jäätmejaam Enefit-140 pürolüüsiveetorustik

4
Terastrossid Palmse mõisakompleks Tööstuse tee Hakkepuit Ärimaa kinnistu Kuuse tänav

3
Tammistu mõisa peremaja Lääne-Harjumaa elektrivõrk Rahvusarhiivi Vahi hoone Orissaare kultuurimaja Kaubanduskeskus Tehnilise valve teenus Elektriliitumine Tornimäe lasteaed ja kool Kaldarambi hüdrosüsteemi voolikud Järve ülekäik Päikeseelektrijaam Riigitee nr 11304 Aruküla-Kostivere

2
Eterniidijäätmete kogumine Kulgu tamm Künnapuu tänav Ida-Tallinna elektrivõrk Päikeseelektrijaam ERD tarbijad Elektrivarustus Vana-Vigala park Tungraudade komplekt Põlevkivituhast metsateed Aruküla päästekomando depoo Korterelamu Veskikodu elurajoon

1
Korterelamud Pärnu rulapark Ahtme tootmiskompleks Sooaru tee Sadala Kool Kõnniteed Elektriliitumine Tööstuse tänav Tööstustõstukid Laopinnaga büroohoone Korterelamud Skatepark Parksepa Keskkool, Vastseliina spordihoone Spordiväljak Saue Gümnaasiumi spordiväljak