Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve

29
Teenindus, kaubandus ja toitlustus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

28
Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Tootmine ja logistika Teed ja liiklus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Elektrivarustus ja seadmed

27
Hanked ja teenused Hanked ja teenused Elamud ja majutus Äri- ja haldushooned

26
Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Taevaskoja külakeskus Korterelamu Tartus Äri - ja büroohoone Tänavad Tallinnas Äri-ja büroohoone CNC puurimis- ja freesimiskeskus Lao-ja büroohoone Elektrivarustus

25
Üliõpilaselamu Tartus Pikaliiva elamukvartal Veevarustus RMK maaparandussüsteemid ja teed Liiva reoveepuhasti LCNG tankimisseade Paalalinna kool Videokaamerad Eramu liitumisühendus Sidevõrk Korterelamu Parkla RMK kontori abihoone, parkla Pelletid

24
Korterelamu Katlamaja Helmes Rakvere Sotsiaalkeskus Lasteaed Trall Põllunurga päikeseelektrijaam Halliste-Maassaare-Teessoo Maa-ameti hoone Puhastusteenus Regionaalhaigla Korterelamu Äri-ja tootmislinnak Võnnu seltsimaja Tuletõrjujate õppetorn Parkla Maa-alused prügikonteinerid Osula Põhikool Elamud ja puhkealad Tootmishoone Kontor-puidutsehh Elamute tuleohutus Jakobsoni kooli jalakäijate ala Hoonete lammutamine Lääne-Harju valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon

23
Rannu aleviku soojustrassid Vastse-Kuuste lasteaed Kaari Korterelamu Väike-Maarjas Hooldustraktor Radisson Blu Sky hotell Madalseiklusrada Didaktikakeskuse mööbel Kose-Ravila kergliiklustee

21
Kulgu sadam

20
Külmasfaltsegu Härma tänav Büroo-, teenindus- ja eluhooned Elamu elektrivarustus Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Mänguväljak Õlitrafod Kauplus, tankla Ridaelamud Tootmishoone

19
Elektriliitumine Korterelamu Rakveres Surugaasitankla Keava metsatee, Leitnandi tee Rida-ja paariselamud Ehitised Linnamüür Elektrivõrk Türi raamatukogu ja administratiivhoone Korterelamu Vändra alevi tänavavalgustus Lammutatavad tootmisobjektid ÜVK ja tuletõrjevee mahutid Hoone lammutamine Pöörmetrossid Jääkreostuseobjekti likvideerimine

18
Korterelamu Vinnis Narva linna liikluskorraldusvahendid Valga jaamahoone Võru lasteaed Punamütsike Kauplusehoone Võrus Korterelamutele rekonstrueerimine Põlva vallas Tartu detailplaneeringute rakendus Korterelamu Kroonuaia sild CNC freesimiskeskus Korterelamu Elamu ja kaubandushoone Sadamahooned ja -rajatised Tootmishoone Sõmerul Kolga rahvamaja Pikavere mõisakool Elektriliselt reguleeritavad lauajalad Kakumäe tee kergliiklustee Ärihooned Korterelamud

17
Põltsamaa lasteaed Tõruke Korterelamu Näpil Korterelamu Näpil Päikeseelektrijaamade liitumine Lammutatav koolihoone Korterelamu Sõmerul Kalevi spordimaja Lihaveise laut Tähetorni Tehnopark Kaasiku laut Kõue 35/10 kV alajaam Üürimaja Kuressaares Tootmis-, büroo- ja majutushooned Audru muuseum Peremänguväljak

16
Tänavavalgustus Garaaž Korterelamu Tõrvandis Narva-Jõesuu linna keskväljak Kultuuriministeerium Koristusteenus Ärihoone Laohoone Tänavavalgustus Saku Vallavalitsuse toitlustusteenistus Ohtlikud jäätmed Ida-Harju hooldepiirkonna riigiteed Hiiu hooldepiirkonna riigiteed Tulekustutusvahendite hooldus

15
Veetorustik Tänavaspordipark Narvas

13
Nõrkvoolusüsteemid Läänemere kunstisadam Aruküla apteek

12
Büroomööbel Pinnase sõelumine Kuusalu tervisekeskus Siimusti aleviku jalgtee Paadislipp Kõpu päikeseelektrijaam Korterelamu Tänav Paides

11
Viljandi valla lasteaed Päikesekiir Tapa-Narva raudteelõik Elektriliitumine Holste-Polli Vabaajakeskus Viimsi valla sademevesi Laitse lasteaia mänguväljak Tõstamaa lasteaed Päikeseelektrijaama liitumisühendus Saue linna jõulutuled Frontaallaadur Nukuteater, peretöökeskus

10
Korterelamu Haljalas Viru puiestee Korterelamu Rakveres Olme-tootmishoone Valga Vene Gümnaasium Võru linna objektide elektripaigaldised Põltsamaa valla kinnistute müük Väliskanalisatsioon ja sadevesi Kuressaare Hoolekande päevakeskus Umbaia tee Saarde valla ühisveevärk ja -kanalisatsioonisüsteem Ühisveevärk ja -kanalisatsioonisüsteem Kohala küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Disainiteenus Parkla Narvas Alutaguse valla üldplaneering Elektriliitumine Toila valla koolid Ärihooned Rakveres Kontorite heakorratööd Robotlaut

9
Kergliiklustee Rahvusvaheline kommunismiohvrite mälestusmuuseum Peakaitsme suurendamine Elektriliitumine Elektriliitumine Lilleküla Gümnaasiumi jalgpalliväljak Jaotusalajaam nr 850 Infostendid Ärihoone Tootmishoone Videovalve- ja läbipääsusüsteemid Korterelamu Katlamaja lammutustööd Puidust pingid Taimekaitse ripp-prits Kinnine hävituskoht Stabiliseeritud reoveesette äravedu Muhu 110kV alajaam Tööstuhoone lammutamine

6
Seirejaam Puhkeala Puhastustarbed Aruküla-Limu 10 kV fiider Veriora gaasijaotusjaam Tallinna Vaimse Tervise Keskus Viljandi mõis

5
Elektriliitumine Elektriliitumine Tallinna Ülikool Juurdepääsutee Ruusmäe küla reoveepuhasti Tallinna Loomaaia Tiigriorg Noortemaja, raamatukogu Muuga tee Paide-Valgma talitee Sprinklersüsteemi hooldus Kiviõli rahvamaja

4
Kaugkütte- ja jahutustorustikud Koolimööbel ja sisustus Komplektalajaam Nõrkvoolutööd Sidevõrk Sääretirbi telkimisala Loo lasteaed Pääsupesa Kadaka puiestee – Mäepealse tänava – Karsti tänava ristmik Paldiski maantee

3
Sotsiaalkorterid Varstus Rogosi mõis Korterelamu Tartus IT-hooneTartus Tänavad Tartus Tüve tänav Peakaitsme suurendamine Vagunite rattapaarid Konveierlint Liiprid Tammiku tee Äripindadega korterelamu Korterlamu Discgolfi park Ärihooned Tootmishoone Aluveres Ühistranspordi peatused Riigitee nr 11265 Valkla-Haapse Pillipõllu päikeseelektrijaam Ida-Viru keskhaigla Hooldekodu Rummu vee-ja kanalisatsioonitrassid

2
Lääne hooldepiirkonna riigiteed Kiili valla üldplaneering Uus-Riisipere 110/20 kV piirkonnaalajaam Traktor Ämari kütuseterminal Libatse vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Kallavere elamukvartal Spordiväljakud ja majutushooned Ehitiste lammutustööd Teleskooplaadur Rapla valla amortiseerunud ehitised