Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Korterelamu Püsi- ja kogumisaiad Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Puhastusteeninduse labori inventar Remondikanali kate Välisveevarustuse- ja kanalisatsioonivõrgud, sademevee- ja drenaažtorustikud Õpilaskodu elektriseadmed Jüri katlamaja

28
Vee- ja sademeveetorustik Tuletõrjetorn Rasina loodusõppekeskus Lahemaa rahvuspargi keskus Rannaniidud Lao-ja majandushoone Ühisveevärgi, -kanalisatsiooni ja kaugkütterajatised Äripinnaga korterelamu Tänavate pindamine Viljandi kultuurimaja valgustehnika Aarike Hooldekeskus Jõgeva reoveepuhastusjaam Järvakandi ühisveevärk ja kanalisatsioon

27
Liikumispuuetega inimeste käiguteed Elamud Ohepalu turbatootmisala Parkimisplats Geotermilise energia uuringud Elamud Tallinna Mustjõe Gümnaasium, Tõnismäe Reaalkool, Muusikakeskkool

23
Soojusenergia Tallinn-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee Trafo õlivann Põhja piirkonna õhuliinid Lihaveiste laut Hüdraulikaseadmed Kõrvalmaantee Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna Treiterad Turvakaamerad Kunda ja Lehtma sadam Korterelamud Elamu Korterelamu-ärihoone

22
Teede hooldustööd Kinosaali toolid Kiiu-Kuusalu kergliiklustee omanikujärelevalve Koolihoone Plast- ja kilejäätmete käitluskeskus Kauplus-ladu Maa hindamine Õisu mõisapark Tamsalu ja Sääse vee- kanalisatsioonitrassid Keemiaterminal

21
Linnaraamatukogu ja Tartu Kunstimuuseumi ühishoone Padise lasteaed Harju piirkonna kergliiklusteed Lennusadama ala Äri- ja tootmishoone Riidaja Kultuurimaja Tallinna Pedagoogilise seminari ühiselamu

20
Elamud Puuetega laste tugikeskus Veiselaut Katastriüksused Kose-Uuemõisa soojustrass Saue linna ühisveevärk ja -kanalisatsioon Jahilasketiir ja puhkemajad Elamud

17
Aruküla jõutrafo C2T Asendusistutuse teenus Viimsi-Randvere maantee Kanalisatsioonitorustik Vee- ja kanalisatsioonitorustik Kergliiklustee Seikluspark

16
Saue 35/10kV alajaam Ulvi tiigid Murrumetsa teed Ehitusekspertiisi teenus Altmetsa kergliiklustee Ohtlike jäätmete kompleks Äri-ja eluhoone

15
Kergliiklustee Hostel, elamud Helme jäätmejaam Orajõe metsandiku teed

14
Pääsküla turbamaardla Radaripositsiooni mastid ja tuulegeneraatorid Veetorustik Sillamäe Sadama piirkond

13
Veevarustus Sademeveekanalisatsionn, kanalistasioon

10
Tuulegeneraatorid Raietööd Veetorustik Kanalisatsioonitorustik Kortermajade veetorustikud Kukeseene tee Liitumisühendus Administratiiv- ja büroohoone Veetöötlusjaam ja veevarustussüsteem Kanalisatsioonirajatised Eesti Põllumajandusmuuseumi linamaja

9
Tallinna teletorn Äri-ja korterelamud Raudtee pealisehitusmaterjalid Meistritemaa ettevõtluskeskkond

8
Sidekaabel Uulu mõisapark Uhtna Põhikooli kõrvalhoone Altküla tee Paadisild ja paadikuur Rae Vallavalitsuse hoone, Lasteaiad Pillerpall ja Tõruke

7
Leva turbatootmisala Koostootmisjaam Veetorustik Ventilatsioonitööde omanikujärelevalve Hooldusteenus II Lasteaed Mesimumm Hooldusteenus III

6
Kuusiku mõisa park Telkimisala Matkaraja rajatised Laevavärvid Piirimärgid Telkimisala Spordi- ja mänguväljakud Ida-Viru maavalitsuse hoone Põllumajandusmasinate müügi-ja hooldekeskus

3
Piusa reisiplatvorm Autoteenindushoone Kanalisatsioonitorustik Elamu-, äri- ja tootmisfunktsiooniga hooned Kihelkonna metsandiku teed Korterelamud Korterelamu Koeru kaugküttesüsteem

2
Pälsoni 10 kV Emumäe haruliin Laagri fiider 1 õhuliin Üla alajaama fiider 1 Raudteelaadimisestakaadi nõrkvoolusüsteemid Õpilaskodu pehmeinventar Allikumõisa farm Nõva tee Seli mõisa kinnistu Põllumajandusministeeriumi administratiivhoone

1
Sulu-Tüüringi tee Uuemõisa maaparandussüsteem Noortekodu Maarja Sademeveetorustik Ratsaspordi klubihoone, korterelamud Majadeesine veetorustik Sademeveetorustik Laut Elektrisüsteemi laiendamine Tõstukiga veoauto Vee-ja kanalisatsioonitorustik