Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Põllumajandus ja loomakasvatus Hanked ja teenused Teed ja liiklus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Tehnovõrgud Hanked ja teenused Teenindus, kaubandus ja toitlustus Tehnovõrgud Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

29
Tervishoid ja hoolekanne Elamud ja majutus Tehnovõrgud Vesirajatised ja maaparandus Maa-alad ja planeeringud Muu või teadmata otstarve Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed

28
Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Vesirajatised ja maaparandus Vesirajatised ja maaparandus Vesirajatised ja maaparandus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

27
Äri- ja haldushooned Tehnovõrgud Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Elamud ja majutus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Tervishoid ja hoolekanne Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Muinsuskaitse Tootmine ja logistika Hanked ja teenused Hanked ja teenused Hanked ja teenused

24
Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed Hanked ja teenused

23
Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Tervishoid ja hoolekanne Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Äri- ja haldushooned Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed

22
Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Tootmine ja logistika Tehnovõrgud Tehnovõrgud Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Energia ja küte Teed ja liiklus

21
Jäätmekäitlus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Põllumajandus ja loomakasvatus Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

20
Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Jäätmekäitlus Teed ja liiklus Tervishoid ja hoolekanne Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Tervishoid ja hoolekanne Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

17
Diagnostikatarvikud Korterelamu Kuivatusliinid Pakiautomaadid Äripindadega korterelamud Abja IV alajaama 15 kV jaotusseade Lutike AJ F3 Sademeveekaevud Õhksoojuspumbad Räime tänava kergliiklustee Päästeameti ja Häirekeskuse ühishoone Seljakotid Kruvikompressor Jalgpalliväljak

16
Väljaveoteenus Tamsalu jäätmejaam Treipadrun Korterelamu Elektriseadmed Trükikoda Tihendid ja topendid Elektrivahendid Loksa linna kaugküttetorustik Rööpad Sadama tänav Koorküla F3 Niitsiku F2 Maanteeameti Paide ja Viljandi büroo Kultuurimaja Rugodiv lavariided Vetikate kultiveerimise kompleks Telerite, monitoride ja arvutite hoidjad Elektriliitumine

15
Liiva laborianalüüsid Hüdrosilindri- ja varreosa Tallinna Kaubamaja Ridaelamud Korterelamu Laitse rallipark Elamurajoon Korterelamud Tartu linna liikluskorraldusvahendid Põlva valla teed Automaattankla Tihendid Elektrivarustus Infotehnoloogilise võrgu seadmed ja materjalid Sise- ja väliskoristusteenus Tootmishoone Laohoone Audru ja Jõõpre kooli reoveepumplad ja survetorustikud Koristusteenus Büroohoone Soojendussüsteem Randvere (Orissaare) AJ F3

14
Tuletõrjedepoo Sidekonteinerid Majutushoone Bussiootepaviljonid ja infotahvlid Piirissaare päästedepoo Majutushoone Kremesova F1 Igrise AJ F1 Loopealse puurkaev-pumpla Tuula veemajandusprojekt

13
Tõsteseadmed Mõõteseadmed Õppekeskus Auvere tootmiskompleksi GRU Saarde küla veemajandusprojekt Riigitee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu - Kuressaare Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Elektriseadmete varuosad Ärihoone Kalana F1 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Lume veevaru mõõteseadmed Holsta AJ F2 Boot 2017 messistend Turismimess MATKA 2018 Uueturu park Turvateenus Lõpi alajaama fiider 2 Jäätmekäitlus Elektrivõrk Liitumispunktid

10
Ropka veehaarde puurkaev ja vanad kaevud Kadrina jäätmejaam Korterelamu Tootmis- ja/või ärihooned Vihmaveesüsteem ja küttekaabel Viljandi kesklinna parkla Laagri aleviku pargid Tartu bussiootepaviljonid Ventilatsioonisüsteem Rapla maakonna riigiteed Lahe AJ F2 Küttesüsteemide hooldus Kaitsme nimivool Veevarustuse pumpla Liinipinge Kaamerad

9
Aurutihendite tihendid Voolikud ja topendid Varuosad Grundfos Varuosad Murtac Koeru tervisekeskus Viljandi maantee Majakivi-Pikanõmme õpperada Liiva kauplus Kiosk Nopsi AJ F2, F3 Kraanateenus Kõrgsurve lumetootmiskahur Rajatraktor Kruusatee 18217 Suure Veerksu-Väike Veerksu Riigimaantee 25107 Visela-Kassi Perearstide ajautised pinnad Pargi Lasteaia avatäited Sise- ja välikoristus Joogiveemahutid Heakorrateenus Ventilatsiooni- ja kliimaseadmed

8
Rudina tee Mänguväljakud Vee- ja kanalisatsioonitorustik Lõikeriistad Tõstevahendid Disgolfi rada Töökoda-garaaž Laeankurdamispinkide puurimisinstrumendid Kiili – Paldiski DN700 MOP 54 gaasitoru Kaarepere rahvamaja Ühiselamu Ida-Virumaa sise- ja välikoristus Elamurajoon Kivimäe 110/6 kV AJ

7
Käre muusikafestivaliala Tapa spordihoone Sotsiaaleluruumid Värska Sanatoorium Mõõtevahendid Äri- ja teenindushooned Purustussõlmede punkrid Kuivsegu Purustussõlmede punkrid Kristiine kaubanduskeskus Gaasikatel Autotreileri ja kraana teenused Korterelamud Ehitusmaterjalid Koobassaare F2 Kaabitsa ketid Elektriarvestid Nooltõstukiga kallurveok Lumekoristusteenus

6
Autokeskus Hüdrojaam Laohoone Vannitoa remonttööd Haljala rahvamaja Disainiteenus Kiirgusseadmed Lumekahurisüsteemid Jooniste printimine Koorti AJ F2 Laohoone Kullipesa2 F2 Muuga sadama santehniline võrk Gaasijaotusjaama elektrivarustus Rannaniidu taastamine Välikäimlad Elektriliitumine Tornimäe alajaama fiider 2 Välisvalgustuse hooldus

3
Kõvasulam Elamud, äri-ja teeninduskeskus Teenindushoone, elamud Treiali tehnopark Tervisekeskus Korterelamu Ärihooned Liikluskorraldusvahendid EMÜ Puidutehnoloogia ühislabor Liikluskorraldusteenus Kadja AJ 0,4 kV Kõljala keskuse alajaama fiider 3

2
Töökoda Alatskivi päästekomando Kommunismiohvrite memoriaal Äri- ja tootmishooned Maarja Päikesekodu Lustivere Põhikool Tõikvere veevarustussüsteem Antslat läbivad teed Elektroodid Karjaaed Remondimaterjalid Ridaelamu Hügieenitooted ERMi uus hoone Hüdrauliline kraanaga veoauto Õlikäitlus- ja suruõhuseadmed Vastseliina-Meremäe 10 kV fiider Spiraalid Eramute elektrivarustus Varbla valla teed

1
Tartu keskus Töötukassa büroohoone Korterelamud Tabivere valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Raaduvere küla ühisveevärgi- ja kanalisatsioon Militaarehitised Aianduskeskus Siibrid Seminarimaja Väikesadam Korterelamu Lasteaed Midrimaa Küttesüsteemide hooldus Nedsaaja AJ F2 Tasakaalurada Büroohoone Tori mõis Kivi-Vigala paisu kalapääs Koeru valla teed