Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Korterelamu Korterelamu Tootmishoone Spordihoone-parkimismaja Saku aleviku ja lähiala üldplaneeringu ruumiline arengustrateegia Vene-Ujula tn ristmik Annemõisa keskus Tänavavalgustus, kõnniteed Turismitalu Ilusalong Autokeskuse laiendus

29
Tallinna Ühisgümnaasium Vara katlamaja Harjumaa piirkonna mõõtesüsteemid Kanalisatsioonitorustikud Kungla alajaama fiider 5 Polli õunahoidla Kontorihooned

28
Tallinna piirkonna mõõtesüsteemid Ühiselamu Autokeskus Müügi- hooldussalong ja huvikeskus Vaivara valla arengukava 2008+ Digitaalne lekkeotsija Ruhnu lennuväli Aruvälja alajaama piirkonna pingeprobleem Sepavälja alajaama piirkonna 0,4 kV õhuliin Järvamaa piirkonna mõõtesüsteemid Raplamaa piirkonna mõõtesüsteemid Moto- ja vabaajakeskus Elamurajoon Rõõmu kaubamaja laiendus

25
Vastse-Kuuste lihatööstus Avinurme kirik Autode müügisalongi juurdeehitus Krahvi fiider 7 õhuliin Ala II 15 kV haruliin Haabersti Vene Gümnaasium Seltsimaja Hotell ja büroohoone Laagna Gümnaasium Endine fotolabor Liitumisühendus ja Koosi alajaama õhuliin Korterelamu

24
Raeküla tänavad Korterelamud Õru valla ühiskanalisatsioon Puiga põhikool Kergliiklussild Valga Äriinfokeskus Lümati alajaama piirkonna mastalajaam Kaevud Eesti Punane Rist Rünga TP fiider 1 Elektrivarustus Liitumisühendus RMK Kabala metskonna Määro tee ja Aleti tee RMK Kabala metskonna Pikkmetsa tee ja Jahimehe tee Liitumisühendus Elektrivarustus Eeriksaare alajaama fiider 2 Äri-ja büroohoone Kihnu jäätmejaam Tallinna prügila gaasikogumissüsteemi laiendus Kaksikelamu

23
Parkla Kohvik ja kontserdiplats (Jõhvi kiriku vallikraav) Tallinna Lasteaed Karikakar Ilmjärve kirik Lauri sotsiaalmaja Puhkeküla Kalakasvatus Elektrisüsteem Tänavavalgustus

22
Ööbikuoru paistiik Kuursaal Hellenurme reoveepuhasti Korterelamud Riigimaantee nr 92 ja Rannu-Jõesuu silla ehituse omanikujärelevalve Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Kraavi ringkanal Emajõe-Võhandu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatised Antsi alajaama fiidrid 5 ja 6 Metsamajandi-Arbimäe õhuliin Kilingi-Nõmme biopuhasti Lelle Kultuurikeskus Koostööpakkumine Pihlaka III astme veepumpla Liitumisühendus Häädemeeste alajaama fiidrid 1 ja 2

21
Büroohoone Telliskivi alajaama fiider Kauplus-supermarket Joala-Kreenholmi tänavate ristmik

18
Elamurajoon Valga depoo Loo keskkool staadion Lilleküla 1 ÜVK-torustikud Kanama viadukt Tikste tänava vee- ja kanalisatsioonitrass Elektrivarustus Arbo alajaama fiider 2 Riidaja mõisahoone Suur-Sõjamäe kanalipumpla purgimiskoht Antsla 35/10 kV alajaam Kristiine kanalisatsioonivõrkude laiendamine 2008 Nõmme kanalisatsioonivõrkude laiendamine 2008 Mustamäe, Lasnamäe ja Kesklinna kanalisatsioonivõrkude laiendamine 2008 Selver Tallinna ringtee Haabersti kanalisatsioonivõrgud 2008 Pirita kanalisatsioonivõrkude laiendamine 2008

17
Betoonisõlm/tehas Tootmishoone Laagri reoveemõõdusõlm Kortermaja Soojusarvestid AutoCad 2009 Nõmme arenduspiirkonna 10A ÜVK torustikud Elamurajooni elektrivarustus Kortermaja elektrivarustus Mööblitööstus Ärikeskus Maantee nr 11156 Uulu-Laadi ja Mõtsu sild

16
Väikesemahulised elektriehitustööd Rapla piirkonnas Trahter Ärihoone Kutseõppekeskuse ühiselamu TÜ peahoone siseõu Kontoriruumid Tartu-Räpina-Värska - Maantee nr 45 Jaamamõisa tänava platsid Valga kaugõppegümnaasium Väikesemahulised elektriehitustööd Paide piirkonnas

15
Äri- ja tootmishooned Liitumisühendus Aravete depoohoone Äri-ja korruselamu Äri-ja korruselamu Tootsina fiider 3 Kaubahoovi mänguväljak Ärihoone elektrivarustus Korterelamud Elva-Vellavere 15 kV õhuliin Põltsamaa-Võhma maantee

14
Koeru valla üldplaneering Riigimaantee nr 24126 Keese alajaama fiidrid Elamurajoon Teraviljahoidla Laohoone Kudina küla veetorustik ja pumpla Verevi alajaama pingeprobleem Penuja alajaama fiider 1 Järveotsa puhkeala

12
Bussipeatus ja parkla Nõmme ÜVK torustikud Emanda tee Elamud

11
Lindakivi kultuurikeskus Viilhall-töökoda Volvo veoautode teeninduskeskus Ärihoone Sirgala kuivendusobjekt Ida-Viru riigimaanteed Tootmisbaas Jõevärava TTP-213 metsakuivendusobjekt Kalda alajaama fiider 6 Tapa Väljaõppekeskuse spordihoone Niitvälja-Kulna maantee

10
Muuga sadama tuletõrjedepoo Tartumaa sillad Salmistu küla ühisveevärk Pöörmeosad 2008 Demontaaž Tallinn-Balti jaama teed Raudtee toppimistööd 2008 Salme keskuse alajaama fiider Liitumisühendus Elamurajooni elektrivarustus Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandus TTÜ I korpus

9
Äri-ja tootmishooned Kambja kirikaed Viilhall Rattaturismikeskus Maidla 10 kV õhuliin Hodila alajaama fiider 6 Liitumisühendus Haabersti jäähall Puhkekeskus

8
Sangaste valla üldplaneeirng Autoremonditöökoda Tootmishoone Koidula tänava 0,4 kV kaabelliin Tuulepark Tartu mnt alajaama 0,4 kV fiider 1 õhuliin Büroo- ja ärihoone Vanamõisa järv Tehnoülevaatuse hoone Automaatsed mastivõimsuslülitid

7
Ärihooned Kevade tänav ERMi näitusemaja Kortermaja Häädemeeste alajaama fiidrid Metsküla alajaama fiider 3 Liitumisühendus Hooldekodu hoonestusõigus Linnavara võõrandamine Üldplaneering Liitumisühendus Soojusarvestid Kaidaste piirkonna elektrivõrk Lammutustööd

4
Purtsa alajaama fiider Lodja metskonna kuivendussüsteem Lilli-Kähri-Kamnitsa tee Vasalemma alajaama Lehola fiider Elamukrundid Tallinna lauluväljaku elektrivarustus Vändra metskonna teed Bussijaam-tankla Viru-Jaagupi töökoja TP fiider 7 Müta TP fiider 2 Räpina aianduskooli õuevalgustus Kunda linna keskus Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Rahu tänav Varese alajaama Siimu fiider Kamari hüdroelektrijaama projekt Viljandi mnt veetorustik Korterelamu Liitumisühendus

3
Kultuurimaja Rugodiv esine plats AutoCad LT Detailplaneering Teekatte märgistustööd Karjamaa spordibaas Büroohoone Veekaitsekava Farmaatsiatehase uus tootmiskompleks Nõmme 1 ja 5 VK-torustikud ja kanalisatsiooni liitumispunktid

2
Äri- ja tootmishooned Äri-ja tootmishooned Konju lauda alajaam ja liitumisühendus Ranna alajaama piirkonna pingeprobleem Liitumisühendus Kelmi alajaama piirkonna pingeprobleem Sõmeru Lasteaed Lai tänav

1
Korterelamu Äri-ja tootmishoone Aia tänava kõnnitee Mäe tänava trepp Sissesõidutee Raatuse tänav Haapsalu Lasteraamatukogu Elamurajoon Ehitusmaterjalid Serverikapp