OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Torustikud Soojavarustus Elamud Korterelamu Mõõdistamisteenus Mõõdistamisteenus Tamsalu valla üldplaneering

28
Korbikiisa tee Andrese alajaama 0,4 kV võrk Kubja alajaama fiider 2 Hammaste alajaama fiider 3 Toila valla arengukava Kaabelrajatiste tuletõrjetorustik Aseri vabaajakeskus Lõuna-Eesti mootorsaanirajad Täiskasvanute keskkool Sadamate oote- ja sadamaalade turva- ja läbipääsuseadmed Tasandustööd Happe-leelisvee avariiheidetorustik Tsirguliina alajaama uuringud Turbiini peaõlipumpla Kaablite läbiviigud Soojusarvestite ümberpaigaldamine

27
Elamurajoon Issandamuutmise kirik Mustamäe sisekvartali teed Kolga-Jaani valla üldplaneering Veiselaut Vaatetorn Äri- ja tootmishooned Ärihoone Hotell Sõidukite tehnoülevaatus Vee-ja reoveekanalisatsioonitorustikud Veetorustik Õhukuivatid ja konditsioneerid Raadioseadmete mõõteseadmed T11340 Tallinn-Saku-Laagri Uuemõisa lasteaia mänguväljak Kärberi tänav Kunstikeskus

26
Kiirtoidurestoran Mustvee jahisadama koduleht Hummuli keskasula kanalisatsioon Tiibeti meditsiini keskuse peahoone

25
Mehikoorma-Meerapalu maantee ja Laaksaare tee Lubja tänava torustikud Puurkaevud Valgudekoratsioonid ja lambid Öötla sild Ärihoone Mooste aleviku ühisveevarustus Kaugküttetrassid Botaanikaaia rippsild

24
Kuperjanovi ÜJP toitlustuskompleks Luhamaa reovee- ja tarbeveepuhasti Alavere sillad Jalgratturite puhkeala Suvemajad

21
Ardu alajaama fiider 3 Lastekodu fiider 2 Joogiveevarustus Sarapiku TP fiider 1 Klaasivabriku sild ja pealesõidud

20
Korterelamu Korterelamu parkla Tabasalu supluskoht Suurupi supluskoht Kodumasinad-ja tehnika Elektrijaama kaablitrassid Punkrite valgustusvõrk Elektrijaama resiiverid Muldkaitsetammi kuivenduskraav Imastu koolkodu siseteed Logistikakeskus Ringkanal ja kanalisatsioonitorustik Korterelamu Koostootmisjaam Lahtrite sekundaarseadmed

19
Õru aleviku ühiskanalisatsioon Kiviõli korterelamud Energiasäästlik lasteaed Kernu tööstuspark Autoremonditöökoda-kauplus Koolituskeskus Tootmishoone Tartu Kutsehariduskeskuse õppekorpus

18
Kütuse käitlemise muuseum Naissaare sadama ujuvkai Uuendusraie ja kokkuveoteenus Multifunkstionaalne pallimänguväljak Lõuna-Eesti Ohtlike Jäätmete Kogumiskeskus Jäätmeveo konkurss Abruka sadama lainemurdja Audru sild

17
Hooldustööd Elektrisüsteemide elektrikäit Haudejaama detailplaneering Ämari laokompleks Soontagana vaatlustorn Põlevgaasi käitlemine Kaubanduskeskus-ärihoone Paatide maabumiskoht Audru valla üldplaneering Ühepereelamud, majutushoone Lavassaare muuseumraudtee-külastuskeskus Elamu Veetorn, ärihoone Parkla

14
Mammaste puhkepark Kaugküttepiirkond Elamu Jõhvi alajaama nr 48 fiider 2 õhuliin Kolu alajaama 0,4 kV võrk Kaarhall Luhamaa kalmistu Sutlema seltsimaja Jäätmevedu Lüpsifarm Lõbustuspark Viimsi vee- ja reoveerajatised Ühendustänav

13
Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava 2010-2020 Korterelamu Äripinnaga korterelamud Metalldetektorkaared Ruusa alajaama õlikogumisrajatised Piirdetamm Varikatus Hoolduskoristus Pärna tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud Korterelamu EKEI labori ja büroohoone Voodikomplektid Hoone Raudna-Loodi maantee Kalajärve laudtee Äripindadega korterelamu Haldus-, hooldus-ja heakorrateenus

12
Vee-,kanalisatsiooni-ja sajuvee torustikud Äri-ja teenindushooned Teeääred ja kraavitrassid Teeääred ja luhad Reservuaar Bussipargi hoone Elamukrundid Konteinerjaama elektriühendus Korterelamu Kaabelliinid Side konteinerjaam Vee-ja kanalisatsioonipüstikud

11
Vee- ja kanalisatsioonitorustik Veetorustik Männiku tänav ja Maidla tee Kanepi-Leevaku ja Himmaste-Rasina tee Valjala-Laimjala maantee Korterelamu

10
Tootmishoone Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee Päästemaja Hotell-puhkekeskus, SPA-tervisekeskus, elamud Riigimaanteed 11141 ja 11208

9
Küttesüsteem

7
Elamurajoon Lasteaed Sipsik Elamud Trükikoda Valgustundlik värvifotopaber Tankla teeninushoone Äripindadega korterelamud Ussimäe prügila Surfiklubi ja vaatlustorn Pori fiider 3 Ranna-Kadrina alajaama fiider 3 Eero alajaama fiider 8 Alajaamade 0,4 kV võrk

6
Hoonete mõõdistusprojektid Sõidukite teenindushoone Haljasalad Soojatorustike isolatsioon Keemiajaoskonna seliti Vooderdustööde töökoda Ehitussoojakute elektrijaotuspunkt Keemiaruumide kaablitrassid Arhitektuuripark Keskmaaradar Elamud Drenaažisüsteem Puhkeala

5
Riigimaanteed nr 11230, 11232 ja 11233 Kruusateed Oru-Vaivara I peatee Korterelamud

4
Sepatöö töökoja seadmed Rohuküla-Ahli-Ridala maantee Tootmiskompleks Detailplaneering Kaubandus-ja teenindushoone Pala mõis Korterelamu Projektide dokumentatsioon Rakvere-Luige mnt Tugimaantee nr 23 Rakvere-Haljala Kambja aleviku kaugküttetorustik Korvpalliplats Koidula mahasõidutee Poruni jõe ja Gorodenka oja voolutõkked

3
Ladu, kuivati Keila linna reoveekogumisala veemajandusprojekt Taganõmme liivakarjäär Hoone Kiviõli vene gümnaasiumi spordiväljak Saalitoolid Pehme mööbel Honda autosalong Õppetöökodade hoone Serveri tarkvara