OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Vellavere tee kõnnitee Põlgaste AJ F3 Varstu kooli alajaama fiider Pärnu Keskus Kaablitrass Lamineeritud plaadid Roheline tänav Paide gümnaasium, Sookure lasteaed, Järvamaa Keskraamatukogu Sotsiaalmajutusüksus Käsitöömaja

30
Saepuru Kütteturvas Ahtme 35/6 kV alajaam Mustamäe 35/6 kV alajaam Sireli õpilaskodu Terviserajad Vahi-Pärna tee Poogandi tee Veetorustik Vanasadama galeriid Pumpade korpus Mähisetraat Allmaatehnika hooldus- ja remonttööd Kaevandamise eeltasuvusuuring Geoloogilised uuringud Tabasalu jalgpalliväljak

29
Tallinna malev Tänava teekate SMEAR masti abihoone Riigimaantee nr 24193 Karksi-Nuia – Anikatsi Sangaste-Keeni kergliiklustee Väätsa aleviku ÜVK Reoveepuhasti kangasfilter Saka küla veevarustus Mooste-Leevaku teelõik Treimisteenus Reoveepuhasti omanikujärelevalve Niiduk Tootsi prügila Lepistiku Lasteaed

28
Riigimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete jalgtee Tallinn-Narva maantee Madsa spordibaas Kääriku tenniseväljakud Tuletõkkeuksed ja elektrivarustus Tartu-Räpina-Värska maantee Puškini tänav Riigimaantee nr 49 Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia Kallaste vabaajakeskus Maxima kauplus Viiratsi valla teede katmine kruusaga Viiratsi valla teed Teostusmõõdistamine Puurimisinstrumendid Tiigitaguse tee Orava lasteaia mänguväljak Tallinn-Pärnu-Ikla maantee Vee-ja kanalisatsionnitorustikud Turismiinfo viidapostid

27
Saare tee Karjaaedade komplektid Perimeetri valvesüsteem Uksed Geotehnilised uuringud Sadeveesüsteem Paikuse valla veemajandus Saue linna terviserajad Kurna-Luige teelõik

24
Kergliiklustee Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Lauga loomakasvatuskompleks Lasteaedade piirdeaiad Narva Õpilaskodu Mustvee linna keskväljak Küttepuud Ventilatsioonisüsteemid Ärihoone Pargiteed

23
Kaerepere lasteaed Välisjaotuskilbid ja toitekaablid Teeääred Keila-Joa HEJ elektrivarustus Freesturvas Automaattankla ja ärihoone Toila valla rahvamaja Mänguväljak

22
Purustatud kruus Kauplemislaudade alus Kardinad ja kardinatooted Asfaltbetoonkatted Hummuli rahvamaja Elamud Hobu- ja vabaajakeskus Reoveepuhastid Puurkaevud Büroohoone Autoremonditöökoda Äri- ja tootmishooned Koitjärve metsandiku teed

21
Mehikoorma tuletorni omanikujärelevalve Kerghall Keila-Joa reoveepuhasti Narva karjääri tootmisplatsi kõnniteed Ehitusvahendid Elektritarvikud

20
Konteinerkatlamaja Truubid Looduse õpperada Uulu külaplats Raani tee Lasketiir Joogiveevarustus Kuressaare staadion Andmehoidlad

17
Korterelamu Korterelamu Tartu kõrgkoolide ja TÜ Kliinikumi teemaplaneering Kaugküttetorustik Ilmatsalu 15/0,4 kV alajaam

16
Toosikannu puhkekeskus Vihtra lasteaed Valla teed Skatepark 330/35 KV transformaatori vundament Lao- ja tootmishoone Konveierajam Fiiberoptiliste kaablite diagnostikaseadmed Laudahoone Kondensaatorseadmed

15
Alavere katlamaja Toila valla objektid Paide Ordulinnus Korterelamu Tootmishoone Tuletõkkeuksed ja elektrivarustus Tuhatranspordi veesüsteem

14
Naftasaaduste terminal Kostivere Põhikool Kellukese tee Maaparandussüsteem Infokioskid Okaspuupalk Petseri 10/0,4 kV kioskalajaama hoone Petseri 10/0,4 kV kioskalajaama uksed

13
Tavandihoone 150 000 mᵌ liivaka purdmaterjali kaevandamine ja müük Puurimisinstrumendid Korterelamu Imavere ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid Riigimaantee nr 14 Kose-Purila Leinamaja Moodulhoone Eesti Sõjamuuseum Kaubandus- ja ärihoone Palamuse aleviku ühisveevärk ja kanalisatsioon Alatskivi, Metsakivi, Nõmme ja Soojamaa sildade ehitusjärelevalve Elamurajooni elektrivarustus

10
Valga Vabadusesammas Virtsu-Võiküla 110 kV merekaabel Järise teed Valveobjektide turvateenus Ringristmik, kõnnitee Kaugküttevõrk Kergliiklustee Ühisveevärk ja - kanalisatsioon

9
Pereelamud Kuurid, kalurimaja Elamu-ja äriotstarbelised hooned Männimäe ettevõtluspiirkond Tõrva skatepark Tõrva linna kõvakattega tänavad Topeltkestaga diiselkütusemahutid Põrandapesumasin Korterelamu Peetri Selver Tootmiskompleks Mittegabariitne vanametall Paldiski lõunasadam Katlamaja Kaubanduskeskus

8
Liiva teedevõrk Elamu- ja puhkeala Muhu ja Ida-Saaremaa Sotsiaalkeskus Tartu Lasteaedade mööbel Põhja Politseijaoskonna hoone Kariloomade kogumisaed

7
Tootmishoone Elamurajoon Õhujaoturid Puidust püsiaed Teede pindamine ja remont Teiseldav tankla Tuule- ja päikesenergia kasutamise uuring Mustamäe 110/6 kV alajaam Teed ja tänavad Portatiivne automaat-tihedusmõõtur EMÜ Mullamuuseum

6
Topi jalakäijate tunnel Elamu- ja majutushooned Soojustusisolatsioon Kutsehariduskeskuse toitlustuserialade õppebaas Paigaldus- ja kontrollkaablid ning juhtmed Korterelamu Elamukvartal Hotellikompleks Äri-ja tootmishooned Hääletamiskabiinid Lastekodulaste asenduskodu

3
Plasttorud Narva HEJ kanali metallsild Elamute juurdepääsuteed Õhuliinide isolatsioon ja linnutõkked Kareda vallamaja Autotarvikute kauplus EV saatkond Kiievis Boilerjaam

2
Laohoone Keskküttekatlamaja Tankla Pärnu-Jaagupi-Kergu maantee Vääna-Jõesuu koolihoone Kolimisteenus Olmejäätmed Valgusallikad, elektromagnetiliste lülitus- ja kaitseseadmed Jäätmevedu Põlva-Saverna teetruup