Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Tootmine ja logistika Elamud ja majutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Tervishoid ja hoolekanne Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Põllumajandus ja loomakasvatus Elamud ja majutus Hanked ja teenused Tehnovõrgud Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

30
Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Põllumajandus ja loomakasvatus Tehnovõrgud Hanked ja teenused Elamud ja majutus Elamud ja majutus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Jäätmekäitlus Tehnovõrgud

27
Tehnovõrgud Tehnovõrgud Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Tehnovõrgud Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed

26
Teed ja liiklus Elamud ja majutus Teed ja liiklus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Maa-alad ja planeeringud Sadamarajatised Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Tootmine ja logistika Jäätmekäitlus Hanked ja teenused Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve

25
Elamud ja majutus Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Tehnovõrgud Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud

24
Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Jäätmekäitlus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Sadamarajatised Sadamarajatised Äri- ja haldushooned

23
Elamud ja majutus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Maa-alad ja planeeringud Maa-alad ja planeeringud Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Energia ja küte Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed

20
Korterelamu Ärihooned, korterelamud Korterelamud Automaattankla Tiheda lasteaed Elektriprojektide koostamine Eesti Elektrijaama vastuvõtukambrid Vibratsiooni serieseadmed RTU seadmed Ühendustee Saue linna jõulupuu Õhukvaliteedi kava Kristiine katlamaja Puhastusteenus

19
Tahkuna tuletorn Ripptellingud Vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik Ämari Lennuväebaas Habaja veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid Väikesemahulised väljaõpperajatised ja välipesuala Pullapää supelrand Analüütiline membraanpump Vee- ja kanalistasioonirajatised Talvine teehooldus Reketihall Krüsanteemi tee Maantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Ääsmäe Külakeskus Elamurajoon Büroo- ja majutuspinnad Orissaare uisusadam Loomalaut Uus-Peetri elamukvartal Äriruumidega korterelamu Kanalisatsioonisüsteem Kajamaa kool Labori seadmed Elektriliitumine Elektriliitumine

18
Elektriajam Sisseehitatud elektriline ajam Bussiootepaviljonid Stroomi rannaala kalda tugimüür Vee- ja kanalisatsioonitorustik Sademeveetorustik Laoriiulid Kontoriseadmed Töötukassa ruumid Ruumid Suitsugaaside analüsaator KVP varuosad Kolimisteenus Kesklinna, Haabersti ja Lasnamäe kaardiandmed Meditsiiniasutuse hooned ja parkimismaja Remont- ja ehitustööd Lasteaed Büroohoone Kummitehnilised tooted ja kiilrihmad Liikuvtõstuk

17
Viljandi-Võhma 15 kV fiider Tööstuse 110/6 kV ja Ropka 35/6 kV AJ Kaasaskantav valgusti seadmed Katteplekk Ropka tööstuspark ja Kaupmehe tänav Võru tänav Tartu Ülikooli Kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnak Innovaatilised konteinerplatvormid Asfalteerimistööd Ahtme äri- ja ühiskondlik keskus Lohusuu valla teed Kubija hotell Tootsi tuulepark Mäksa valla üldplaneering Elamud Illuka mõis

16
Filtrid ja kassetid Aknaklaaside vahetus Kuivati Katastrimõõdistamine Moodulkontorid Tartu Ülikooli hooned Jaamad ja peatuspunktid Otepää valla haldusterritoorium L009 Paljassaare-Kopli ja L010 Paljassaare-Volta kaabelliin Spiraaltorud Käimismatt Laeva valla teed Karula valla teed Mootoriõli Etüülpiiritus

13
Sindi seltsimaja Aroonia tee Mõniste Talurahvamuuseum Adavere ja Võhmanõmme tänavavalgustustus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse peahoone Grafiit vardad Mehitatud valveteenus Põhja piirkonna kinnistud ja hooned Platvormide ja välisterritooriumi heakorratööd Elektroonika mõõteseadmed ja töövahendid Barokamber Videokonverentsiseadmed Kinnistu liitumine

12
Karjääride markšeiderimõõdistus Kõrvalmaantee 25239 Pindi-Verijärve, 18175 Põlgaste-Roosi J. Käisi tänav Elektriliitumine Rannapungerja jõesuue ja muul Elamud Väike-Maarja keskväljak Koolituskeskus Tsentrumi ostukeskus Värska piirivalvekordon Varnja kordon Elektritööd Tootmishoone Raja tänav Tamsalu valla teed Majapidamistarbed Sauga valla teed Kumna ja Tutermaa ühisveevärgi OJV Gaasileegiseadmed ja keevitustarvikud Õppehoone

11
Nõmme keskuse ristmik Jalgrattateed, pakla Pärnu maakonna liiklusohtlikud kohad Harju ja Rapla maakonna remondi objektid Oisu aleviku vee- ka kanalisatsioonisüsteemid Ärihoone Alutaguse malev Eesti Biokeskus Riigimaantee 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima Ida regiooni sillad Peremänguväljak Külaseltsi hoone Aseri Kooli lasteaiaosa Tuletõrjedepoo Korterelamu Reoveepuhasti Nursipalju ja Sirgala teeninduslinnakud Illuka valla teed Mõisaküla ühisveevarustus ja -kanalisatsioon Veski tänava kõnnitee Aheraine punkrid Puhastusteenus Percostationi mõõtejaam Koidma AJ F1 Heli-, valgus-, video- ja lavatehnika

10
ABB varuosad Märjamaa reoveepuhasti Tõstamaa käsitöösalong Valga kesklinna linnaruum ja Valga-Valka promenaad Laasshoone luha Tartu puukool Jalg- ja jalgrattatee Kaablimuhvid Audru kultuurikeskus Linttropid Korterelamu Ärihooned Tulekahjusignalisatsioonisüsteem

9
Saue vallamaja Parkimisala Vorbusemäe puhkeala Puhke- ja väikesadama teenindushooned Veekeskus Elamud Kauplusehoone Puurkaev Läätsa sadam Lahmuse Kool Korterelamu Rakke raamatukogu Ulila tööstus- ja ettevõtlusala Karjäärid Nõo pargi välisvalgustus Elamud Müüritise taastamine Tallinna Linnahall Õismäe tornelamud Transformaatorõli Hooldustööd Valgusinstallatsioon Multilift haagis Välikoristusteenus Numbrituvastusüsteemi hooldus Elektriliitumine Ääsmäe Põhikool

6
Elektriinstrumendid Illuka Põhikool Bussijaam Orava raamatukogu Sadeveekanalisatsioon Väike-Maarja aleviku tänavavalgustussüsteem Tammispää-Kalmaküla kergliiklustee Soojustrass Nakkusosakonna hoone Karja tänav Põhja-Eesti Pimedate Ühingu hoone Pühajärve matkarajad Jäätmevedu Kose ja Rahinge hooldekodud Ulvi-Kabala kergliiklustee Hooldus- ja valveteenus Elamu

5
Luhamaa terminal Turismi- ja puhkehooned Tondiraba Spordikompleks Elektrikäru Torud Ärihoone Korter- ja ridaelamud Puhvrite komponentide komplektid Leetse ja Kadaka tee Tankla PVC kattega terashall Sisekaitseakadeemia kompleks Tänavavalgustus Kontorihoone Haljasalade hooldus Katlasektsioonid Lõpe-Kalli 10 kV fiider Rannapere Pansionaat

4
Logistikakeskus Lõhavere linnamägi Äri-ja tootmishooned Tänavavalgustus Tööstuse tänav Universaalsed spordiväljakud Ülegabariitne transport Hoone elektrivarustus JP-2 trafo Elamud Piimakombinaat Anne VTJ kilbiruum Korterelamud Viilhall Karunga AJ F1 Kaagjärve AJ F3 Rõngad Jäätmevedu Tsingi alajaam

3
Riigi kõrvalmaantee nr 11178 Ämari tee Leevi rahvamaja Jalgratta- ja jalgteed Neeruti muinaslinnuse külastustaristu Sotsiaal- ja tervishoiukeskus Vändra tehnopark Võrumaa maleva staabi- ja tagalakeskus Põhimaantee 3 Tartu - Nõo Kohtla-Järve koolihoone Kauplus, toitlustus- ja teenindusastus Termistorid Detailid Raudsild Keevistorud Kehra katlamaja Tallinna Ülikooli hooned Mustu tootmisala Katastriüksuste moodustamine Vee- ja soojamõõtjad

2
Üksik- ja ridaelamud Kallasradade juurdepääsud Kergliiklustee Lihula Gümnaasium Elamurajoon Tankla Restorani-, spaa- ja hotellikompleks Pereelamud Kirivere kooli kergliiklustee Ahja kalmistu Mõntu Sadam Maaküte Aasa külalistemaja Rajakaamerad Äri-ja tootmishooned Paldiski LNG terminali kai Sise- ja välikoristusteenus Konguta valla teed Konguta valla teed Elektroonikakomponendid Vastseliina päästekomando Terased Vändra päästekomando depoo Veetöötlusjaama OJV Koristusteenus Maasi 2 AJ F1 ja F5