OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Sademeveesüsteem Tahvlearvuti dokid ja ümbrised Umbsoo-Lätiroo maaparandussüsteem Skatepark Narva Elektrijaama meditsiinipunkt Central Residence korterelamu Depoohoone FMC Filtri osad 8-korteriga elamu Loopealsete järeltaastamine Automaatne test- ja kalibreerimisjaam Kase tänav Vambola lasteaed Veebikeskkond Aruandluskeskkonna server Amplite paigaldamine Kehra-Kose 35 (110) kV õhuliin Kõnni- ja kergliiklustee Eramu elektrivarustus Korrastustööd

30
Alajõe 110/10 kV alajaam Paldiski Põhikool Korterelamud Ärihooned Laohoone Katusetööd Kontori-, lao- ja tootmishoone Paljassaare sadama kai nr 35 Gaasi relee Ridaelamud Lasteaed Pääsusilm õueala Luunja valla soojusmajanduse arengukava Võrguseadmed Kabala mõis Keskpinge kaabel Hooldustraktor Kõne- ja andmesideteenus IT seadmed

27
Äripind Seadmed Tehnika müük Pakendmaterjalid Päde F2, Koiduküla F1 Büroohoone Sademeveetorustik Ärihoone Triigi ja Sõru sadamad Pärni AJ F1 Ulja AJ F6 ja F7 Küberolümpia Üliõpilaselamud Riigitee nr 11205 Kuivajõe – Kose-Uuemõisa Riigitee nr 2 (I niit) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa

26
Äripinnaga korterelamu, ärihoone Kuivatikompleks Haapsalu linna veemajandus Tööstusvärvid Solarise keskuse Pandora pood Ärihoone Ärihooned, äripindadega korterelamu Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Sademeveetorustik Skulptuuri betoonalus Töökeskkonna tegurite mõõtmine Põrandate hooldus Mehhatroonika komponendid Kooli tee Audiogiidid ja laadimisstend Switchid, meediakonverterid ja serial-ethernet konverterid Pumpade osade taastamine Kallurhaagis Liinide hooldustööd Hügieenitooted

25
Spordisaal Türi linna kuivenduskraavid Kambja metsandiku teed Kraavi küla ühisveevärk ja -kanalisatsioon Gaasikatel Elamud ja ärihooned Avatavad aknad Männi Turvakodu Jahutusseadmed Varundussüsteemid Parkimisala Teede ehitusjärelevalve Sild Roni AJ KP JS Tohvri hooldekodu Kukruse tootmisbaas Alajaam nr 242 Elektriliitumine

24
Tartu Kroonuaia Kool Majutus- ja toitlustushoone Laohoone Kullipesa asumi kanalisatsiooni­torustikud Nõuni kultuurimaja Lõuna-Eesti äripark Elamud, ärihooned Vaimse Tervise Keskus Tänavavalgustus Liitumisühendus Tänavavalgustus Annikvere jalg - ja jalgrattatee Tallinn-Keila-Paldiski, Keila-Riisipere Kallurvedude teenus Kirka Õrsava sild Sügavimmutatud Virtuaalkeskkond Liitumisühendus

23
EEJ endine tisleritsehh Keila-Joa piirkonna külastusobjektid Tankla Autoremonditöökoda SPA-hotell Heakorrateenus Parkla valgustus Pihlaka ja Lina tänava kõnnitee Metsakasvatustööd Büroohoone Büroohoone Elektrisüsteemi koormuste prognoosisüsteemid Antsla linna tänavad Mardi AJ F2 Moosbergi AJ F3 Mätasselja (Valjala) F1 ja F2 Platvormlift

20
Hostel Tulekindlad plaadid Villakvere tee Lannu maaparandussüsteem Pedeli maaparandussüsteem Kaubandus-teenindushoone Juurdepääsutee SPA-puhkekeskus, kasvuhoone ja kalakasvatus Rakke-Ao kergliiklustee Turbiingeneraator Kliimasüsteemide hooldus Salutaguse 10 kV õhuliin

19
Teetööd Veetorustik Toruprofiilid Membraanventiilid Narva Elektrijaama suitsukorstnad Korterelamu Elamurajooni elektrivarustus Libedarada Raadi dendropark Välikäimlad Vanigõjärv Vanasadama välisviidad Riigiteed11342 Saku-Tõdva, 11241 Kasemetsa-Kiisa, 11250 Viimsi-Randvere

18
Võrkpalliplats Võsalõikurid Vanasadama kai nr 15 Muld ja killustik Kuumvaltsitud torud Veskimöldre uus elamurajoon Korterelamu Ärihoone, elamu Paadisild Tugimaantee 21 Rakvere-Luige Kulli-Poomi tee Elamute lammutamine Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi-Tartu-Valga Mustvee ümbersõit Pae ärimaja Meriküla-Auga tee Neulandi tänav Vireši - Tallinn ülekandetorustik Pikkjärve asulateed Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid Jäätmevedu Kergliiklustee Regionaalhaigla Tartu Hiie Kooli mänguväljak Komplektalajaam nr 6994 Kettamassiiv Quantum DXi6701 Mõisa AJ F4 Kärdla PPA Järlepa 35/10kV alajaam

17
Tootmishoone Garaaž-tootmishoone Korterelamud Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Liivapüüniste betoonkonstruktsioonid Kleebised Fieldvue Fisher Design GX positsioneer Trummelteraga niidukipea Lauaarvutid Are valla teehoiukava Elektrilahendus Põhimaantee nr 9 Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla, tugimaantee nr 1 Bürootarbed IT hooldusteenus Juhtimissüsteem Aastaraamat Tuuliku tänav, Kalda tee

16
Äriruumidega elamu Laohoone Ridaelamu Tartu ja Valga maakonna riigimaanteed Elamute lammutamine Ridaelamu Kortermaja Pihtla algkool-lasteaed Korterelamu Riigiteede sillad Aku Bosch Tööstuskeemia Põrandaelektrikapid Smellex pihustid Valgustusseadmed Fronius juhtpuldid Tihendi tooted Trapetsprofiil ja sileplekk Keevitustraat Küttesüsteem Väline gaasitorustik Veepuhastusjaam Keila linna teed Konverentsi ruumid Järvakandi 110/10 kV alajaama fiidrid Korterelamu-büroohoone Eramu elektrivarustus Riigimaantee nr 12121

13
Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Jõelähtme jõgi Töövahendid, tööriistad Kesklinn - Aruküla kergliiklustee OJV Võhma 35/15kV ja Seavabriku 10kV alajaama hoone Loobu liinikraanasõlm Välisvalgustus Korterelamu Virtualiseeritud andmekeskus Microsoft Dynamics NAV Kütus Tabasalu aleviku tänavad Parklad Mänguväljak Riiklikud teenetemärgid Elektriliitumine Toonerid

12
Silla lasteaed Rehabilitatsioonikeskus Vanade rehvide proovikäitlemine Parkla Tuhalaadimisseadme toitekaablid Korterelamud Metall-grafiit tihendid Drägeri osad Kompressor Busch Laagrid ja laagrimäärded Äripindadega korterelamu Lao- ja väiketootmishoone Simuna lasteaed Motohobi ärimaja Korterelamu Puistematerjalide vedu Korterelamud Arvila veetorustik Ahja liinikraanisõlm Ülekandetorustiku komposiit remondikomplektid Puitliiprite vahetus Katlamaja Riigimaantee nr 89 Põlva-Saverna SAP BusinessObjects aruandluskeskus Koorti AJ Küla F Koidiku tänav

11
Haljasalade niitmine Diiselkütus Lepiku (Orissaare) F1 Paatsa maalinn Korterelamu Kaubandus- toitlustus ja teenindushoone Ärihoone Kunstkoelmu Büroohoone Kruusliiv Olustvere mõisapark Asfalditööd Muksi AJ F1 Kastmekoja AJ F2 Haardeteguri ja makrotekstuuri mõõtmised ja analüüs Otepää - Vana-Otepää kergliiklustee Kõnniteed Korterelamu Plastmassi AJ 15 kV E-riigihanked Elektrooniline mereinfosüsteem Kaarli AJ F2

10
Tugimaantee 62 Kanepi-Leevaku Kergliiklustee Paide komando Konveieri piirded ja platvormid Pihali külaplats Avariikaevekohtade teekatendid Vanalinna hoone Raudtee tänav Tahkuranna Lasteaed- Algkooli soojustus Maaküte Põhimaantee 3 (E264) Jõhvi – Tartu – Valga Elamud Toyota autokeskus Lao-ja tootmishoone Spordikeskus Teede ehitusjärelevalve Rägavere valla teed Komplektalajaam nr 527 Reoveepumpla pumbad Lemmikloomade varjupaik Jäätmejaam Vedelgaas E-teenused Purila alajaam Hakkepuidu katlamaja Lasteaed Mürakaru Kutsesüsteem

9
Puitprussid ja põrandalauad Volta Laborimööbel Transformaatoriõli proovelikomplekt Kõrvalmaantee nr 16160 Palivere - Oonga Heinakoristuse haakeseadmed Alajaamade portaalid ja mastid Poolma AJ F1 Paldiski mnt ja Karjääri tee ristmik Pähkla 10kV fiider Vee-ja kanalisatsioonisüsteem Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu – Kuressaare Piiri tänav

6
Riigimaantee 21 Rakvere-Luige Ulvi-Võtikvere Riigimaantee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru Prožektormastide asendamine Matuseteeninduse kompleks Elevaatori vastuvõtu tornid Tulbi ja Luha tänavad Kummikaablid H07RH-F ja juhtmed H07RN-F Korterelamu Jäätmepuidu teistkordne hakkimine Mäetaguse kalmistu hoone Äri- ja eluhooned Kinnistute liitumisühendus Alamõisa kaabelliinid Tootmis- ja ärihooned Tartu linna koduleht Türi kesklinna istutusala LIFE programmi veebileht Sõidukipiirded Puurkaev Austla F1, F2; Atla F1 Elektriliitumine Lihula malevkond Andmekeskus Meteojaamad Saare AJ F4 Remondi töökoda

5
Alused Keskpinge kuivtrafod Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Kehra lasteaed Kruusa vedu Tahvelarvutid Kuivkäimlate rent ja hooldus Elamud Aruküla raamatukogu Sorptsiooni õhukuivatusseadmed Milloja puhastamine Riigitee nr 19103 Audru-Lavassaare-Vahenurme Kaitseväe kalmistu hooldus Kikepera malevkond Mäetaguse põhikool Võrgulülitid Demoseadmed

4
Teenindushoone Aukamäe/Venevere maaparandusehitised Haljastusjäätmete kompostimisväljak Taagepera-Tündre tee, Pelgu-Tündre tee, Kollaspalu-Ojaniidu tee Toitlustushoone Elamukvartal Koolihoone söögisaal Kassari elamuala Kohila alevi keskus Maanteeameti Jõhvi büroo Veltsi AJ F20 Kinnistu liitumisühendus Lao- ja kasarmumööbel Malevkonna kodu Haabersti Vaba Aja Keskus Eesti Vabariigi alaline esindus EL juures

3
Turu tänav Kõvakettad AutoDeski tarkvara Lehola Kool Ajutine paadihall Reoveesette käitlus- ja laohoone Korterelamu Ambla valla tänavad Teeäärte niitmine Valla kruusateed Eritellimusmööbel Microsoft litsentsid Kaablilokaator Vee- ja kanalisatsiooniteenus Ruhma ja Väike sillad

2
Jõhvi keskkonnalabor Männimäe mänguväljak Korterelamud Äripinnaga korterelamud Mänguväljak Bussipeatus Luulupe-Seljavere Merekultuuri seltsi maja Sotsiaalküla Raietööd Komplektalajaamad Trükiteenus Elamu Kaalud Termosignalisaator ja õlid Tahhümeetrid Jämejala-Viljandi jalg-ja jalgrattatee Elamu lammutamine Avinurme spordikeskus Ühiselamu-vabrik Projektorid Loitsu ja Lummu tänavad