Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
220 kV ja 330 kV õhuliinide trassid Tootmishoone juurdeehitus Välisvalgustus Elamukrundid, tööstusettevõtte krundid Üksikelamud Veetorustik Türi kultuurimaja Maaparandustööd Kämpingumajad Valgustehnika Türi kultuurimajale Ühepereelamud Sigala kompleks Infotehnoloogia- ja esitlustehnika Türi kultuurimajale Lavatehnika Türi kultuurimajale Elamukrundid Räpina-Värska puhkeala

29
Automaatne gaaskustutussüsteem Elamukvartal Alajaamade katuste remont Pärna alajaama fiider 4 ja 2 mastalajaama Nursipalu harjutusväli Raini noorkarjalaut Laboratoorsed tõmbekapid Lastekodu, peremajad Paljassaare piirkond Kesk tänav Kingu alajaama fiider 3 Alajaamade katuste remont Koostöö pakkumine Elektripaigaldis Oru jaama raudteed Elektrivarustus Koluvere alajaama fiider 1 Hallivariku alajaama fiider 1 Maidla külakeskus

28
Fotopannood ja fototapeedid Rootsilõvi ärikvartal Ühendustee Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Võhma gümnaasiumi spordihoone Õhuliinide aerolaserskaneerimine Viljandi 110 kV alajaama renoveerimise omanikujärelvalve

27
Tuletõrjevahendid Mänguväljak Laut Keevitusagregaat Hobusetall Laudakompleks Seto ateljee-galerii Laut Keevitusmaterjalid

26
Rakvere üldplaneering aastani 2030 Müügisalong Autokeskuse juurdeehitus Rongijaamade raudteed Reoveetööstusjaam Linda park Noorkarjalaut Korterelamu Tootmis- ja ärihooned

23
Pärnu tehnika- ja tööõpetusmaja Väätsa mõisa park Elamud Sild Parkla ja kergliiklustee Mõniste pargi elektrivarustus Männiku tänava tualettruumide elektrivarustus Tuulepark Soojusvaheti Pärnu-Tammiste veemagistraal Söögimaja Microsofti Communicator Väikeelamud 330 kv ja 110 kv õhuliinid Tankla Elamute haldamis- ja hooldusteenused Betooni- ja kaevetööd Veiselaut Aando alajaama fiider 3

22
Laudad Tootmishoone Majutushoone Ärihooned Kadrina aleviku kohalik geodeetiline põhivõrk Pirgu sild Elamurajoon Kuressaare muusikakool Hummuli valla üldplaneering

21
Multifunktsionaalne veekeskus ja hotellikompleks Noorlooma laut Maidu alajaama piirkonna pingeparandus Äri-ja tootmishooned Vihasoo alajaama pingeparandus Saba alajaama fiider 3 Korter-, rida- ja üksikelamud; ärihoone Kivi tänav Elamurajooni liitumisühendus Toruarmatuur Sigala Kauplus- ja grillikoda KTP-alajaamade rekonstrueerimine

20
Tehnovõrgud Lõunakeskuse taguse tänava talihooldus Tankimisseadmed Maaküttetorustik Allmaaseadmete käiguosa varuosad Ärimaa krundid Sigala Ohtlike jäätmete kogumispunkt

19
Turismi- ja puhkekeskus Ärihooned Suurejärve rannaala

16
Mõõteriistad Põhja-Eesti puhkeala lõkkekoht Väike-Munamäe mäesuusarada F-Secure tarkvara Ventilatsioonisüsteem Kristiine kaubanduskeskuse uus parkimismaja ja laiendus Tallinna reoveepuhastusjaama AJ36.05 6kV jaotusseadmed Raudteeületuskoht Endress+Hauser mõõteriistad Riigimaantee nr 24196 Suislepa-Leebiku terastruup Metsise tee Nasva klubi

15
Kiviõli alajaama 21 fiider 1 Maaparandusehitised Maaparandusehitised Kärksi alajaam Ohepalu tee Lääne piirkonna alajaamade katused Lähte-Erala reoveekanalisatsioon Vallamaja/büroohoone Korterelamu Räpo alajaama fiider 2 Võidulipu fiidrid 2, 3 ja liitumisühendus Osula 10 kV õhuliin Elektrivarustus Korterelamu Veetöötlusjaam

14
Põhja käidusektori õhuliinid Spordikompleks Aaspere hooldekodu (põhikool) Vee-ja kanalisatsioonitorustik Tipu- ja reservkatlamaja maakaabelliin Koosa lasteaia spordilinnak Lumekoristus Ladina kvartal

13
Vanaõue sild Äri- ja tootmismaa kinnistu Klaabu lasteaed Noortekeskuse vabaajaväljak Ühiskondlike ehitiste maa Väikeelamud Soojustrasid Elamurajoon Tootmishalli juurdeehitus

12
Kohila autobussijaama liiklussõlm Mustla peatänav Muhu sotsiaalkeskuse mööbel Lintkonveierite varuosad Muuga, Kopli, Aegviidu, Tapa ja Narva jaama pöörmete käsitsi lumetõrje Veekogu süvendamine Viljandi Maagümnaasium Puusöetootmine Ärihoone, üksikelamud AS Eesti Raudtee rööbasteede mehhaniseeritud lumetõrje Laohoone

9
Vanalinna kool (toimetulekuklass) Kütuselao varikatuse sadevetesüsteem Haljasala Elektrigeneraatorid koos haagistega Puhkemaja Seli mõisa tall-tõllakuur Kehra reoveepuhasti Pringi küla torustikud Kuressaare tööstuspark Välisvalgustus Soojuselektrijaama ja turbabriketijaoskonna katused Laeva valla üldplaneering Tootmishoone

8
Suusakeskus Põlva 110/35/10 kV alajaama topo-geodeetiline ja geotehniline uuring Maaparandussüsteemid Ruskavere alajaama piirkonna pingeprobleem Palometsa fiider 3 Töökoja fiidrid 2 ja 3 Elektripaigaldis Alajaam nr 190 Värvitsehh Ravila tänava pikendus Valla ametikorterid Räpina linna kaugküte Adavere põhikooli staadion Estoplasti 10 kV fiidri maakaabel Veekeskus

7
Elektromagnetilised trummelseparaatorid Munitsipaalmajadega piirnev tänav Vana-Märjamaa mõisapark Tootmishoone Viljandi-Rõngu maantee omanikujärelevalve Parkimis- ja haljasalad

6
Ärihooned Kauplus-töökoda Meremäe-Obinitsa põhikool Tootmishoone Raamatukogu

5
Ärihoone Ülemiste raudteejaama vagunite ja vedurite pesula nõrkvool Äri-ja tootmismaa krundid Kaitseväe logistikakeskuse adminhoone Raudbetoontooted ja metallkonstruktsioonid Puhkekeskus Vee- ja kanalisatsiooni välisvõrk ning puhastusseadmed Tootmishooned

2
Lillekauplus Infrapuna-spektrofotomeeter Ida käidusektori 110 kV liini koridorid Büroohoone Kivi tänav Tallinn ringtee Lagedi-Jüri teelõik Alajaam nr 360 Vanaküla ja Vanamõisa fiider 1 Kaigepere alajaama fiidrid 1 ja 2

1
Alajaamade mõõtepunktid Tartu I Muusikakool Suusastaadion Kaubandus- ja teenindushooned Riigivara võõrandamine Ühepereelamud Äri-ja büroohoone Luutsniku fiidrid 3 ja 4 Sossi fiider 3 Siirius fiider 1 Laohoone Sarapuu alajaama fiider 1 ja Vilusaare alajaam Kaali farmi alajaama Küla fiider Araste alajaama fiider 3 Äripinnaga korterelamu Äri-ja tootmishooned Märjamaa päästekomando Elamurajoon Käru põhikooli staadioni-tööõpetusmaja Sõmeru Multifunktsionaalne Keskusehoone Ärihooned, korterelamud Võsa ja peenmetsa raie ja kokkuvedu